02:50:30
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Hit, Tudomány
Téma: Mi az igazság ?
... Elejére 1. lap 
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 11:32 | Sorszám: 35
Érdekes meglátása van Czakó Gábornak Jézus kereszthaláláról.
Sajnos, nem emléxem, melyik könyvében olvastam, ha valaki tudja, kérem, idézze ide be.
Előszöris: ez az emberi szabadság korlátlanságának extrém példája: szabad Istent megölnünk.
Istent megölnünk több mint bűn: esztelen hiba.
Jézus (akiről tudjuk, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élet) egyúttal a Boldogságunk is.
Akik Jézust keresztre feszítik, a saját boldogságukat feszítik keresztre !
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 11:30 | Sorszám: 34
Igaz, igaz.
Viszont amit itt tetszik olvasni, az Jézus tanítása, ha a dogmatika tankönyv mást tanít,
akkor azt valami szektás szerző írta.
küssszvágócsér
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 11:26 | Sorszám: 33
Minek "cáfoljam"? Én úgyiscsak a "dogmatikatankönyvet" szajkóznám "föl" és vissza--Ön szerint.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 11:20 | Sorszám: 32
Tessék cáfolni.
küssszvágócsér
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 11:19 | Sorszám: 31
Tipikus SZEKTÁS hadova duma.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 11:14 | Sorszám: 30
Nézzük, mit tanít Jézus a bűnről és a bűn megtorlásáról.
Idézet:
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre,
és így szóltak hozzá: "Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték.
Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?"
Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön.
De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: "Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!"
Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön,
ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal.
Jézus fölegyenesedett és megszólította: "Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?"
"Senki, Uram" - felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: "Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!"
(Jn 8,3-11.)

Ennyi.
Semmi megtorlás, semmi bosszú, semmi vezeklés.
Menj és többé ne vétkezzél.
Gromon András, amikor fürkészi ezt a jelenetet, hangot ad annak a gyanújának, hogy a záró intelmet ("Menj, de többé ne vétkezzél")
Jézus gondolta ugyan, de finomabb lélek volt annál, hogy ki is mondja, az asszony kimondás nélkül is tudta, hogy ezt kell tennie,
a hangzó szavakat csak a szentíró jegyezte le, didaktikai szándékkal.
Ez a megváltás pillanata !
A mózesi bosszú-törvény eltörlése.
A kereszthalál ennek a tanításnak a megpecsételése: hogy Jézus, a főpap nem csak "papol" a bűnbocsánatról, hanem azt a saját
életének az odaadásával is szavatolja.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 10:41 | Sorszám: 29
Nézzük a bűn teológiáját.
Kezdjük azon, hogy a zsidók (voltak Jézus idejében) a bűnös nép.
Legalábbis a mózesi gyűlölettörvényhez képest.
Az Übermensch "választott nép" tagjává születve gyűlölniük és gyilkolniuk kellett az
összes többi népet.
Minden áron győzniük kellett.
Ettől váltotta meg Jézus őket.
Eltörölte a gyűlölettörvényt és a szeretettörvényt állította a helyébe.
Ellenségszeretet ?!
Botrányos, forradalmi gondolat.
Szabad veszíteni ?!
Miféle győzelem rejlik a keresztfán elszenvedett kínhalálban ??
A szeretet győzelme a gyűlölet felett.
Ránk, magyarokra hiba volt ránkerőltetni a bűn teológiáját.
Mi sohasem voltunk Überleute.
Soha nem akartunk kiirtani senkit.
Minekünk a szent királyunk parancsba adta, hogy szeressük az idegeneket.
Én, személy szerint: soha senkinek nem ártottam szándékosan.
Hibáztam, voltak tévedéseim, mulasztásaim, de mind éretlenségből, tudatlanságból,
figyelmetlenségből, meggondolatlanságból, sohasem bűnös szándékból.
küssszvágócsér
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 09:43 | Sorszám: 28
Igy akkor jómagam is teljesen meg vagyok nyugodva.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 09:41 | Sorszám: 27
Nem nagy veszteség, mert úgyis csak a dogmatika tankönyvekből tetszene idézni.
küssszvágócsér
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 09:39 | Sorszám: 26
Az itt folyó diskurzusnak oly' "magas" a színvonala, hogy bár volna mondandóm az itt leírtakkal kapcsolatban, inkább nem mondok nem írok ide semmit.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 09:28 | Sorszám: 25
Az előbbi megállapítás pozitív olvasata, hogy nem igaz a híresztelés, amely szerint
a régiekhez Isten jobban szólt, mint azóta.
Mintha lett volna egy kinyilatkoztatási időszak, aminek múltával Isten elhallgatott
és mi már csak az akkoriak szent írásait böngészhetjük.
Nem.
Isten szava ma is ugyanúgy szól hozzánk, mint szólt a régiekhez.
Lelkiismeretnek hívjuk.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 09:22 | Sorszám: 24
Nem kerülhetjük el, hogy kimondjuk - és ez az iszlámhívők számára a legérzékenyebb
veszteség -, hogy nincsenek szent írások.
Isten szent.
Ám Isten szavát emberi médiumok vetik papírra, akik gyarlóak, hibáznak, tévednek,
az írásmunkájukat nevezhetjük tiszteletreméltónak, de semmiképpen sem szentnek.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 09:16 | Sorszám: 23
Még egyszer visszatérve arra a kérdésre, hogy hazudnak-e a papok.
A hazugsághoz az kell, hogy valaki rossz szándékkal állítson valótlanságokat.
A papok jószándékában viszont nincs okom kételkedni.
Amit mondanak arra legföljebb a "kegyes hazugság" szót használnám: az igazság fáj.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 09:02 | Sorszám: 22
Itt érdemes megemlíteni, hogy az ősi keleti kereszténység tanítása szerint az ember jónak születik.
Csak a farizeusodó nyugati egyház csempészte vissza a dogmatikájába az áteredő bűnről szóló
tévtanítást.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 14. 07:50 | Sorszám: 21
A gyűlölet-vallás fényében (akarommondani: homályában) mindjárt érthetővé válik az "áteredő
bűn" tévtanítása: az újszülött csecsemő azonnal elköveti azt a mulasztásos bűnt, hogy még
egyetlen ellenséget sem ölt meg.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 22:08 | Sorszám: 20
Szóval: Pilátus mégiscsak súlyosan hibázott, amikor a "kisebb ellenállás" útját választotta ...
mpd
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 22:00 | Sorszám: 19
Na ja, csatlakozom a protestálásodhoz.
Ezek a gyűlölet-vallások tulajdonképpen egyszerű közösségformáló rituálék. Ölj meg mindenkit, aki nem a mi törzsünkből való. Ne egyél olyan szarokat, amit a szomszéd nép eszik. Vágd le a fitymádat, hogy különbözz a mocsadékoktól.
Az, hogy ezeket a szörnyűségeket egy isten szájába adják, pusztán hatékonyságot növelő faktor. Elejét veszik a vitának:
- De hisz fasza gyerekek, együtt jártunk oviba....
- Kuss! Az istenünk azt mondja, öld meg oszt jónapot!
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 21:44 | Sorszám: 18
"Dehát vallási ügyekbe nem avatkozhatott be, így nem tehetett mást, mint amit."

Nos, ennek egyszer s mindenkorra véget kell vetni: hogy a "vallásom tiltja/parancsolja, hogy ezt vagy azt tegyem/ne tegyem"
érvelésnek előnye legyen az igazsággal szemben.

Példa:
Idézet:
Ha meghallgatjátok ezeket a parancsokat, és teljesítitek és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire esküdött atyáidnak.
Szeretni fog, megáld és megsokasít. Megáldja méhed gyümölcsét, földed termését, gabonádat, borodat, olajodat, tehened borját, nyájad szaporulatát azon a földön, amelyre megesküdött atyáidnak, hogy neked adja.
Minden más nép előtt áldott leszel: nem lesz terméketlen körödben sem férfi, sem nő, sőt még jószág sem.
Az Úr minden betegséget távol tart tőled, s nem sújt azokkal a szörnyű egyiptomi csapásokkal, amelyeket ismersz, hanem gyűlölőidet sújtja velük.
Minden népet, amelyet az Úr, a te Istened kiszolgáltat neked, pusztíts el!

(MTörv 7,12-16.)

Tessééék ??
A "szent" írás parancsa szerint a törvénytisztelő zsidónak el kell pusztítania az összes többi népet ???
Engedtessék meg nekem, hogy ne tiszteljem az effajta "vallási érzékenység"-et ...
mpd
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 21:25 | Sorszám: 17
Hát nekem eszembe se jutna a Bibliában keresni.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 21:15 | Sorszám: 16
Honnan tudhatjuk meg az igazságot ?
Közkeletű tévhit szerint: a Bibliából.
Ennek cáfolatát lásd itt: http://forum.vectrix.hu/?f=11&t=21&m=41
mpd
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 21:12 | Sorszám: 15
Úgy gondolom, azt a következtetést szűrte le: Jézus egy ártalmatlan megszállott, aki valamiért leprás a zsidók szemében. Azt nem tudta felfogni római ésszel, hogy miért, egy lehetetlen provinciális vallás egy idétlen előírásának megsértése biztosan nevetséges indoknak tűnt előtte. Dehát vallási ügyekbe nem avatkozhatott be, így nem tehetett mást, mint amit.
mpd
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 21:08 | Sorszám: 14
Amennyit tudni lehet róla: kíváncsi ember volt. És az ilyenek viszik előre a világot. Jézus kikérdezése szemlátomást valódi kíváncsiságból történt, Pilátus tudni akarta, mi a fene történik itt, mert annyi biztos, hogy valami érdekes.
Az persze más kérdés, hogy megértette-e, hogy Jézus más mint a többi próféta. Persze, jut eszembe, mi sem tudhatjuk, hogy valóban más volt-e.....
És hát lássuk be: egy emberélet, a birodalom egyik tartományának békéjével szemben, nem volt nehéz döntés.
mpd
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 21:05 | Sorszám: 13
Egyáltalán tudomány?
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 21:04 | Sorszám: 12
Pilátus tragédiája: hivatalnok-sors.
Őneki "személy szerint" semmi baja nem volt Jézussal, dehát "a szabály az szabály" ...
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. február 13. 21:02 | Sorszám: 11
Hát igen: a Bibliakritika nem könnyű tudomány !
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...