01:07:02
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció 
 » Blog+
Téma: Méhes Akadémia
... Elejére 1. lap 
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2018. június 14. 15:02 | Sorszám: 315
rafiki
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. június 14. 12:06 | Sorszám: 314
Azt mondják, hogy kisgyereknek vizuális információt adagolni tilos. Még bábszínházat sem, 6 éves kor alatt! Viszont mesélni, mesélni, mesélni..., amennyit csak lehet. A feleségem 14-éves koráig mesélt minden(!) este a gyereknek. Az eredmény rendkívüli: fantasztikus képzelőerőről tesz tanúbizonyságot, ha bosszantani akar minket.
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. június 13. 17:56 | Sorszám: 313

„A készen szolgáltatott képek befogadása gyengíti az aktív teremtő erőt,
hiszen így ez a képesség nincs gyakorolva, nincs edzve. Helyette a legyártott
képek befogadását gyakorolja újra és újra a néző.”

Edl András: Kép a foltos tükörben. Megjegyzések a modernitás, a gép és az észlelés kapcsolatáról
Magyar Hüperión, 6. évfolyam 1. szám
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. április 25. 18:35 | Sorszám: 312

„(…) a hagyomány szemében az is virtuális, amit mi előszeretettel és talán
túlontúl könnyelműen ruházunk fel a valós jelzővel.”

Gődény Jonatán: „Mint víztükörben Holdnak képe”
Magyar Hüperión, 6. évfolyam 1. szám
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. április 10. 16:33 | Sorszám: 311

„(…) hogy miképp észlelem a világot, hogy mi a világ, az a saját tudatállapotomtól függ.”

Edl András: Kép a foltos tükörben. Megjegyzések a modernitás, a gép és az észlelés kapcsolatáról
Magyar Hüperión, 6. évfolyam 1. szám
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. február 06. 11:58 | Sorszám: 310
M E G H Í V Ó

Értesítjük, hogy a HAMVAS BÉLA KÖR következő összejövetelének az időpontja: 2018. (30. évfolyam) február 13. (kedd) 17 óra 30 perc
Helye: Budapesti Eötvös József Gimnázium (Bp. V. ker. Reáltanoda u. 5-7.)
Témája: Emlékezés Miklóssy Endrére
A megemlékezést tartja: Baka Györgyi, Kolundzsija Gábor, László Ruth, Miklóssy László, Szathmári Botond
Ha a továbbiakban is szeretne részt venni a Kör rendezvényein, adja meg a villámposta címét, vagy
hozzon magával egy darab, saját címére megcímzett és felbélyegzett borítékot.
Érdeklődő barátaival együtt szeretettel várják: A Kör szervezői
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. február 05. 19:32 | Sorszám: 309

„(…) a kelet-közép-európai »elhasználódottság«, »kopottasság«, »szegényesség«
és »balkániság« mögött – nehéz megfelelő szavakat találni a sokak által ismert
tapasztalatra –, a házak »igénytelen«, és igen, »lepusztult« homlokzatai, valamint
a melléjük tákolt ólak, sufnik és felismerhetetlen építmények mögött valami
merőben más is rejlik.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy kollektív szinten mindez valóban igénytelenség,
és nem is lesz más, mint igénytelenség. Az alaptapasztalat azonban lehetőséget
jelez: egy kevésbé anyagias, szabadabb, szellemibb létezési mód lehetőségét,
szemben a nyugat-európai formalizmussal, technokráciával és gazdaságmániával,
szemben a kényelemmel, a tespedtséggel, a fogyasztással és a vásárlás-
központúsággal. Mondjuk ki: szemben a materializmussal, amely paradox módon
ma inkább Nyugat-Európa sajátja, mint a volt szocialista országoké.”

Horváth Róbert: Mit jelent az, hogy kelet-közép-európai?
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 4. szám
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. december 20. 17:03 | Sorszám: 308

„(…) Michelstædter számára a természet annyiban nem-érték,
amennyiben az én tényleges önbirtoklás előli menekülésének
a jele és megtestesülése”.

Julius Evola: Carlo Michelstædter [Ford. Dubniczky Zsuszsanna és Molnár András]
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 4. szám
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. november 21. 08:39 | Sorszám: 307

10th KISS Humanitarian Award presentation to His Holiness the Dalai Lama
from the Kalinga Institute of Social Sciences - KISS in Bhubaneswar, Odisha, India,
Founded by Achyuta Samanta
... www.facebook.com/DalaiLama/videos/10155152397577616/
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. november 17. 15:39 | Sorszám: 306
Compassion enhances our self-confidence allowing our marvelous human intelligence to
function properly, because fundamentally our mind remains calm. If instead we are angry
our analysis will be biased, we won’t see the different aspects of reality. When the mind
is calm we can take a holistic view which is more realistic.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10155143051397616
menta
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. november 10. 20:09 | Sorszám: 305
Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. november 10. 09:10 | Sorszám: 304

„(…) a nyugatias tudomány az elmúlt három-négy évszázad során az általa
megfogalmazott létértelmezési logikát és az arra épülő eljárások egész
rendszerét a létmegértés egyetlen lehetséges módjaként állította be.
Ami ennél is fontosabb, hogy ezzel párhuzamosan sikeresen igyekezett
hiteltelenné tenni minden rajta kívül eső megközelítési módot.”

Bogár László: Ön-Tér-Kép – Nemzetállítás, avagy a lélek kvantummechanikája.
Kísérlet a nemzet morfogenetikus tereinek feltárására
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 13 | Válasz | 2017. október 20. 11:54 | Sorszám: 303
It’s important to understand how our mind and emotions work.
A cause and condition of anger is fear.
Once it has erupted anger can lead to hatred, so we have to tackle it early.
Anger tends to arise spontaneously, but we can develop compassion through training.
Anger might bring energy, but the problem is that it’s blind.
We observe physical hygiene to maintain our health, what we also need is emotional hygiene.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10155071342977616
R.András
Olvasta: 13 | Válasz | 2017. október 17. 21:28 | Sorszám: 302

„A szülőföld nem takarhat pusztán szentimentális hozzáállást. A szülőföld
feltétlen ragaszkodást igényel, amit nem ronthat meg semmi a világon. Így
az abszolút odaadás szimbóluma, amelynek semmilyen áldozat nem túl nagy.
A szülőföld mindennél fontosabb. Ez az anya szüli a történelmet, ad életet a
kultúrának, határozza meg az egyén személyes és társadalmi létének értelmét.”

Janko Janev: Három esszé. Európa, jelenkori hősiesség, szülőföld (Ford. Svetlana Tsonkova)
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. október 07. 11:51 | Sorszám: 301

„Európa egész tragédiája egy állandóan mozgó tagadás dialektikáján nyugszik.
Az ellentmondás elvét nem azonosították bármely más kultúra lényegét illetően
olyan mértékben, mint a nyugati esetében, és nincs világ, amely oly mértékben
ismeri a tagadás elbájoló természetét és élvezetét, mint a nyugati.”

Janko Janev: Három esszé. Európa, jelenkori hősiesség, szülőföld (Ford. Svetlana Tsonkova)
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. október 04. 17:25 | Sorszám: 300

„A politika – igazi, tradicionális értelemben – az emberek kormányzásának
művészete, életük beteljesítését szolgáló szabályok szerint. Márpedig
életük mindenekelőtt spirituális, és ennek a spirituális életnek kell uralkodnia
az ember egésze felett, következésképp társadalmi és materiális élete fölött.
Az emberek kormányzásának célja természetesen az anyagi jólét biztosítása
is, de alárendelve a spirituális életnek, követve tehát azokat az alapvető
szabályokat, amelyeket egyedül a spirituális tekintély rendelhet el.”

Revue Aurores: A primordiális ember égi megbízatása. Beszélgetés Jean Hanival (Ford. Horváth Endre)
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 13 | Válasz | 2017. szeptember 28. 11:33 | Sorszám: 299
Violence derives from anger which clouds our ability to think straight and properly assess
what is happening. It’s related to fear and anxiety. One of the lessons we need to learn is
how to cultivate those positive emotions that counter destructive emotions like anger and
fear. Compassion, for example, brings self-confidence and an ability to act transparently.
It strengthens trust which is the ground for friendship.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10155018517402616
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. szeptember 08. 12:36 | Sorszám: 298
The more compassionate our mind, the more we'll be able to lead our lives transparently,
honestly, truthfully, with nothing to hide. Compassion enhances our inner strength, reduces
fear and causes friends to gather round us. As social animals we need friends and what
attracts them is trust. And trust grows when we show real concern for others' well-being.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10154968272742616
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. szeptember 07. 13:47 | Sorszám: 297

#eztsehagydki #színház
„Kassner azt mondja, hogy a modern ember képtelen a nagyságra.
Nem tud átlátszó lenni, tiszta, komoly, derűs, nyugodt.
Ezért nincsenek éles határai.
Nincs formája.
Zavarosságának oka pedig az, hogy indiszkrét.„
S hogy miből fakad ez az indiszkrétség? Vegyünk részt az előadáson,
s megérthetjük.
Három helyszínen is részesei lehetünk az élménynek: szeptember 17-én
Budapest VII. kerületében, 19-én Bécsben és 20-án Pozsonyban.
Keress még több programot: http://www.ars-sacra.hu/prgkeres.php?fokat=szmh
... www.facebook.com/arssacrafeszt/photos/a.218378298175262.66330.129862747026818 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. szeptember 04. 13:54 | Sorszám: 296
We face all sorts of problems, many of them of our own making. Why?
Because we are swayed by emotions like anger and fear. However,
I believe we can learn to tackle such emotions. And one of the most
effective remedies for dealing with destructive emotions is to cultivate
loving-kindness on the basis of the oneness of all 7 billion human beings.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10154957749682616
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. augusztus 14. 17:00 | Sorszám: 295

„A műveltség, az intellektuális tevékenység önmagában nem tesz valakit
értelmiségivé”.

Kovács János: Az értelmiségi létről és a polgárfogalomról

Magyar Hüperión, V. évfolyam 2. szám (2017. nyár)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. augusztus 12. 07:04 | Sorszám: 294

„Erdők helyett faültetvények, folyók helyett csatornahálózatok, tavak helyett
betonteknők, víztározók, szennyek, mérgek, műanyagok, manipulált gének mindenütt.
(...) Szent Ferenc madaraknak prédikáló alakja és lelki diszpozíciója úgy eltűnt,
úgy kiveszett a világból, mintha soha sem létezett volna. A természet a modern
ember számára nélkülöz mindenféle isteni érintettséget, nem hordozója, manifesztációja
többé a teremtés aktusának. Egyszerűen csak van, rendelkezésre áll. Elsajátítható,
kisajátítható, megrabolható, kizsigerelhető, nyersanyaggá tehető.”

Szabó Csaba: A létrontás stációi

Magyar Hüperión, V. évfolyam 2. szám (2017. nyár)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...

Kommentár: A ok: a haláltudat. A megoldás: az Öregedés Elleni Projekt.
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. augusztus 07. 06:44 | Sorszám: 293
The Nature of Consciousness: His Holiness the Dalai Lama will participate
in the first dialogue with Russian scientists on the topic "The Nature of
Consciousness" to be held in New Delhi India on August 7-8, 2017.
... www.facebook.com/DalaiLama/videos/10154881311082616/
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. augusztus 02. 12:41 | Sorszám: 292

His Holiness the Dalai Lama thanking Leh airport staff before boarding
a plane to New Delhi on the final day of his visit to Ladakh, J&K, India
on August 2, 2017. (Photo by Tenzin Choejor)
... www.facebook.com/DalaiLama/photos/a.10150641618452616.395022.339188887615/101 ...
Felkesz Deneverr
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. július 31. 03:41 | Sorszám: 291

https://www.youtube.com/watch?v=D6RaU9n4ZuI
Csík Zenekar - Most múlik pontosan
((Quimby))
Tovább ...
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...