05:28:46
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció 
 » Blog+
Téma: Méhes Akadémia
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. április 22. 20:19 | Sorszám: 347
Hétfő ?
gajo
Olvasta: 2 | Válasz | 2024. április 22. 19:41 | Sorszám: 346
Jövőhét x nap?
gajo
Olvasta: 2 | Válasz | 2024. április 22. 19:39 | Sorszám: 345
Mi lesz itt?? Érdemes átfutni.... https://kuruc.info/r/7/272970/
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. április 22. 02:36 | Sorszám: 344
Erről kellene beszélgetnünk offline ...
gajo
Olvasta: 2 | Válasz | 2024. április 21. 21:01 | Sorszám: 343
Idézet:
„Az intuíció, hogy az emberiség jövőjének érdekében valami újra van szükség, és hogy az újnak be kell következnie, már a megvalósítás első lépése. A legnagyobb feladat, hogy továbbadjuk az intuíciót… Dolgoznunk kell a megvalósításon… Az új korszak abban állhat, hogy az ember megváltoztatja hozzáállását, és inkább ad, mint vesz.”Ez nem Kón Béla hasbarája? 1919-ből.
Hideg is meg szél is...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2024. április 20. 11:19 | Sorszám: 342
Georg Kühlewind 100
... https://kuehlewind.org/hu/
R.András
Olvasta: 2 | Válasz | 2024. február 15. 18:49 | Sorszám: 341
„Csütörtöki beszélgetések” – Trialógus 1946

Hamvas Béla, Szabó Lajos és Tábor Béla 1945 õszén
szellemi munkaközösséget alapított, hogy „létezés és élet olyan szélsõ pontjait fogják emberi kutató magatartásuk egészébe, melyeknek egységes megragadására” a korabeli szellemi életben nem történt kísérlet. Ezzel szoros összefüggésben célul tûzték ki az egész szellemi korszituáció feltérképezését és értékelését. A hármas munkaközösség elõzménye volt a Szabó Lajos és Tábor Béla között 1930-ig visszanyúló szoros szellemi és munkaközösség, Szabó Lajosnak és Hamvas Bélának a harmincas években kezdõdött személyes és szellemi kapcsolata, valamint Hamvas Bélának Tábor Bélához a munkaszolgálatba írott levelezõlapjai. A rendszeressé vált úgynevezett „csütörtöki beszélgetéseken” részt vettek Kemény Katalin és Mándy Stefánia is, ennek ellenére ezek – Mándy Stefánia kifejezésével – alapjában Hamvas, Szabó és Tábor közötti „trialógusok” voltak.
A beszélgetés-sorozat legintenzívebb szakasza Szabó Lajos Biblia és romantika címû, a 2. világháború alatt készült tanulmányának vitájával indult. A vitaindító elõadásra mind Hamvas, mind Tábor Béla hosszabb, részint írásos korreferátummal reagált. A nézetek közös és eltérõ pontjainak tisztázása spontánabb beszélgetésekben folytatódott; ám a vita során késõbb mind a három gondolkodó többször is újból hosszabb, írásban elkészített hozzászólásban fejtette ki álláspontját. Az álláspontok tisztázódásával „a felületi ellentmondások” fokozatosan „relativálódtak”, „mélyebb ellentmondásokra vezetõdtek vissza”. Tehát nem a viták dacára, hanem éppen azoknak köszönhetõen rendkívül ritka, valódi szellemi közösség jött létre a negyvenes években egy „üdvtörténeti” pillanatra a Haris-közi trialógusok során.
(Tábor Ádám)

Dokumentumok:
1. Szabó Lajos bevezetõje
2. az 1946. február 7-i beszélgetés jegyzõkönyve
3. Tábor Béla korreferátuma Szabó Lajos bevezetõjéhez
4. Tábor Bélának egy 1946. januári beszélgetéshez készült bevezetõje
5. Tábor Ádámnak a csütörtöki beszélgetésekrõl írt tanulmánya: „Találkozás a Centrumban”
A honlap fejlesztés alatt áll.
2011 február
Szabó Lajos jogutódja, Tábor Béla jogutódja

... https://lajosszabo.com/SZL/csutortok.html
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2024. január 09. 19:59 | Sorszám: 340
Dr. Kunszt György (1924-2010)
Végzettsége, tudományos fokozatai: okl. építészmérnök, BME (1949); műszaki tudomány kandidátusa, MTA (1962), egyetemi doktor,
BME Építészmérnöki Kar (1963), műszaki tudomány doktora, MTA (1974); címzetes egyetemi tanár, BME Építészmérnöki Kar (1991).
Munkahelyei, beosztásai: Építéstudományi Intézet, tudományos munkatárs, majd a Betontechnológiai Osztály vezetője (1947-1961); Építésügyi Minisztérium, a Kutatási Osztályvezetője (1961-1967); Építéstudományi Intézet, tudományos igazgatóhelyettes (1967-1980), Építéstudományi Intézet, igazgató (1980-1985); Építéstudományi Intézet, tudományos tanácsadó (1985-1990), BME Építészmérnöki Kar, címzetes egyetemi tanár, a „Tudomány-logika és kutatásmódszertan" című, vizsgaköteles tárgy tanára az Építészmérnöki Kar doktori iskolájában (1991-1997).
Kutatási területei: hőérlelt és sugárvédő betonok, az építési kutatás információs és döntéselőkészítési módszerei (tezauruszok és döntési modellek), gráfelméleti módszerek alkalmazása a tudománylogika és kutatásmódszertan területén, a fenntartható építés követelmény- és indikátor-rendszerei, kortárs építészeti irányzatok (dekonstruktivizmus, folding) filozófiai forrásai.
Publikációs tevékenysége: megjelent (vagy közlésre elfogadva) 198 publikáció, ebből 43 idegennyelvű cikk, 4 magyarnyelvű könyv, 2 könyvrészlet angol nyelven; csupán kéziratban fennmaradt külföldi előadások és magyar minisztériumok számára készült intern tanulmányok száma: 34.
Hivatkozottsága: Mintegy 40 szakirodalmi hivatkozás, referátum, vagy rádióinterjú, 12 részletes recenzió.
Hosszabb tanulmányútjai: 1958 IV-VI. A lengyel építési kutatóhelyeken (Varsó. Gdansk, Krakkó) folyó tudományos kutatómunkák tanulmányozása és szakértői közreműködés
1970 XII-1971 III. Central Building Research Institute of India, Roorkee; indiai- magyar kutatói együttműködés beindítása az építés területén, 23 városban lévő kutatóintézetek és egyetemek meglátogatásával és mindenütt előadások tartásával 1986 VIII-X. Az International Council for Building Research (CIB) alelnökeként a CIB azévi, washingtoni világkongresszusát követően az amerikai National Bureau of Standards, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) és a Techological University of Virginia (VATECH) keretei között folyó építési kutatásoknak, valamint Frank Lloyd Wright és Mies van der Rohe chicagoi építészeti és oktatói tevékenységének tanulmányozása
1987 VIII-X. A svédországi egyetemeken folyó építési kutatások értékelésére felkért ötfős nemzetközi szakértőcsoport tagjaként konzultációk Lundban, Göteborgban és Stockholmban, s a csoport értékelő jelentésének megvitatása a svéd építési kutatások többségét finanszírozó, Stockholmban székelő Building Research Council néhány vezetőjével 1987 XII-1988 IV A VATECH vendégprofesszora.
Legfontosabb publikációi:
1. High water content shielding concrete with iron and bauxite aggregates. Nuclear Structural Engineering, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1961 / 1
2. The use of logical models in solving topical problems of research management. Annals of library science and documentation. Indian National Documentation Centre, Delhi, Vol.18. No 3. 1971, pp 105-116
3. A hagyomány jövője. Pannon Panteon. Comitatus. Veszprém. pp 1-255
4. Sustainable development and the future of construction in Hungary. In: Sustainable development and the future of construction — A comparison of visions from various countries, CIB Report — Publication 225. Rotterdam, 1998. The country reports / 4, pp 1-27
5. Peter Eisenman — A dekonstruktivizmustól a foldingig. Klein Rudolf társszerzővel. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. pp 1-171.
6. Értékválság az építészetben és a modern szakralitás - válogatott írások 1962-2003. Terc Kiadó 2003.
Tudományos közéleti tevékenysége:
1. Az Építőipari Tudományos Egyesület főtitkárhelyettese, majd alelnöke (1964-1981), Alpár-díjasként örökös tagja.
2. A Nemzetközi Építéskutatási Tanács (CIB) elnökségének tagja (1980-1986), alelnöke (1983-1986), s a W82 sz. „Future studies in building" megnevezésű munkabizottság tagja (1981 — )
3. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Osztálya Építészettudományi Bizottságának elnöke (1982-1993, majd 2000-), az MTA Közgyűlésének választott doktorképviselője (1994-1997, majd 2001-)
4. A Magyar Filozófiai Társaság tagja (1998-)
5. A BME Építészmérnöki Kara Habilitációs Bizottságának tagja (1993-)
... https://epiteszforum.hu/kunszt-gyorgy-es-devenyi-tamas-kapta-a-molnar-farkas- ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2023. április 21. 12:17 | Sorszám: 339

... www.facebook.com/photo?fbid=1391267131636447&set=a.732935107469656
gajo
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. november 15. 20:04 | Sorszám: 338

R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. november 14. 20:06 | Sorszám: 337
Kassai Lajos Összpontosítás és koncentráció / "Collective-focus" and concentration
131 490 megtekintés 2016. márc. 27.
Legutóbb Szent Este töltöttem fell egy filmet Lajos világáról. Most Húsvétvasárnap ismét egy csodálatos filmet készítettünk. Pontosabban Nádorfi Lajos készítette
Aki Lajost kérdezi: KissJózsef Zsolt
A stáb tagjai: Kalo Jenő és dr. Ládi Szabolcs
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. június 22. 11:07 | Sorszám: 336
Hamvas Béla: Eksztázis

... https://hamvasbela.hu/olvasmany-hamvas-bela-eksztazis
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. december 08. 04:14 | Sorszám: 335
Beatrice tökéletesen ellátja azt a feladatot, hogy "akkor legyél itt, amikor nem vagy itt !"

(Pilisi Láma)
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2021. február 01. 19:15 | Sorszám: 334
A szellem nem absztrakció, hanem a humánum modifikációja. A szellem az átlényegült ember,
a léttel telt élet. Húszéves fiatalember keresett fel azzal, hogy szellemi életet akar
élni. Kezébe olyan könyveket adtam, amelyek a legkevésbé voltak világnézetiek, még csak
filozófiaiak sem, és minimálisan elméletiek. Világnézeteket kezdett építeni, és
elméleteket konstruált. Ma ki sem látszik közülük. Azóta tizenöt év telt el, és a
szellemet még mindig csak absztrakciónak tudja felfogni. Nem ereszti magához. Nem is tud
arról, hogy az első dolog a modifikáció. Mihelyt az ember komolyan veszi, azonnal elkezdi
transzfigurálni. Pál egyszerűen metanoiának mondja. Ez az alkímiai lényegváltozás.
Baudelaire szerint revivre. Szellemileg lenni annyi, mit szakadatlan revivre, folyton
születni és megújulni. Minden egyéb csak életszerű. #HamvasBéla - Szarepta
... www.facebook.com/HamvasBela/posts/3563164617109034
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2020. március 20. 11:42 | Sorszám: 333
It’s understandable to grieve when those close to you like your parents die. In my own case,
when my senior tutor, who had taken care of me since childhood, died, I felt like I’d lost
the rock I’d been leaning on. Then it occurred to me that instead of spending time in grief
and sorrow I’d be better trying to fulfil his wishes with enthusiasm and determination.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10157151112727616?__xts__%5B0%5D=68.ARDgzWvB ...
pandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. október 24. 01:53 | Sorszám: 332
https://www.youtube.com/watch?v=HaP3qZrBOrA
pandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. október 24. 01:29 | Sorszám: 331
család
pandala
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. október 24. 01:09 | Sorszám: 330
Czopf Áron
Vannak ilyen fiatalok! Van remény!
pandala
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. október 24. 00:54 | Sorszám: 329
11'34"
pandala
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. október 24. 00:53 | Sorszám: 328
"... a konzervatív politika felfogás szerint az államférfiúi erények gyakorlása, most egy klasszikiussal válaszolva ....
nem kiegyengetettnek kell lenni, hanem egyenesnek ....
egy konzervatív politikusnak nem csak a választói igényeknek kell megfelelnie,.... hanem a saját elveinek, hogyha vannak ilyenek ..."

pandala
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. október 24. 00:34 | Sorszám: 327

https://www.youtube.com/watch?v=rYT-bQ3VCoE
Terc (2019-10-23) - HÍR TV

R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. május 29. 21:13 | Sorszám: 326

... www.facebook.com/nandor.jankovich.73/posts/169028697447298
R.András
Olvasta: 9 | Válasz | 2019. május 24. 11:59 | Sorszám: 325
Those who have little interest in spirituality shouldn't think that human inner values don't
apply to you. The inner peace of an alert and calm mind are the source of real happiness and
good health. Our human intelligence tells us which of our emotions are positive and helpful
and which are damaging and to be restrained or avoided.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10156380248962616?__xts__%5B0%5D=68.ARDgIPEt ...
R.András
Olvasta: 9 | Válasz | 2019. május 06. 14:24 | Sorszám: 324

If you look at me, your eye consciousness forms an image, but makes no judgement such
as 'This is my friend.' Close your eyes and a mental image remains. Joy and wisdom function
on that mental level; peace of mind is achieved through mental training. The love and
compassion common to all major religions and their teachings about tolerance and patience
also relate to training the mind.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10156341484592616?__xts__%5B0%5D=68.ARBUrD3a ...
R.András
Olvasta: 9 | Válasz | 2019. április 08. 20:16 | Sorszám: 323

„Ha az immanenciát pusztán immanenciának tekintjük, a transzcendencia
immanenciáját és immanens megragadásának lehetőségét pedig kategorikusan
elutasítjuk, sőt démonizáljuk, akkor megfelelő támaszték híján a
transzcendencia fokozatosan eltűnik az életből, és az ember, akinek
a léte erőteljesen a világba ágyazott, önmagába zárul.”

Laki Zoltán: Voegelin-kritika
Magyar Hüperión, 6. évfolyam 2. szám
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929/2142690642433417/?ty ...
Tovább ...
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...