21:57:24
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Közélet (játék felnőtteknek)
Téma: keresztény-iszlám párbeszéd
... Elejére 1. lap 
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. november 03. 08:58 | Sorszám: 61
Bíboros urunk azt mondja, hogy "Kezdetben volt a kegyelem".
Szerintem ez a legjobb mondás.
fokos
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. november 03. 08:26 | Sorszám: 60
"Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet"
"Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige"
stb.

Hogy igaz, ha nem úgy?
fokos
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. november 03. 08:08 | Sorszám: 59
Ha egy szóban akarom összefoglalni Jézus működésének a lényegét: elé élés
(Bután hangzik ez a szó, egybeírnám, ha tehetném.)(Meg is teszem: ELÉÉLÉS)

Dehiszen nem is lehetett mondanivalója az anyaságról! Az emberi lélek-Isten relációban az anya nem képez külön kasztot.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. november 01. 17:19 | Sorszám: 58
Azt mondod, hogy János metafizikát ír, a gyakorlatiasabb Lukács pedig "félig meta" fizikát ?
Ez lenne a "mezofizika" ?
Jánosnál bizony hiányzik a betlehemi születés.
Pontosan azt hozzák föl Jézus elleni bizonyítéknak, hogy nem Betlehemből származik.
(Jn 7,42)
Ez még inkább alátámasztja a sejtést, hogy a Karácsony generált történet.

Lehet (sőt igen valószínű), hogy az a pont, aminek én a "bent"-et látom, enyészpont.
Inflexiós pont.

Mire valók a szent iratok ?
Szerintem: meditációs objektumok.
Miért nem írtak a nagy tanítók ?
(Mohamed sem írt !)
Szerintem Pálnál olvasható a válasz: mert a betű öl !
A tanítások leírása az ortodoxia, a dogmatika és végső konklúzióként az eretnekégetés melegágya.
A tanítás leírása valószínűleg explicit ellenkezik a képfaragást tiltó paranccsal.
A szent szövegeket leírók/másolók számára mentség, hogy az írásokat nem kötelező bálványozni.
menta
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. november 01. 13:01 | Sorszám: 57
2.3. bekezdés OK, rendben
1. bekezdésre: Lukács orvos volt és festő (az ikonfestők védőszentje Szent Lukács: ) Képszerű, gyakorlati életre vonatkozó példázatai, írásai szellemi alkatával összefüggenek.
Szent János Logosz himnusznak nevezett prológusában mindent kétségünket kizárja: metafizika következik. Ha csak a János ev., csak a prológus, csak az első mondat, csak az első szó megvan úgy, ahogy Jézus mondaná, úgy hallanánk, akkor már minden meglenne, mindent tudhatnánk.
1) Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
2) Ἐν ἀρχῇ
3) .
Az utolsó sorban a 4. bekezdésed (külön téma, külön kérdés, külön hosszas kifejtést igényelne: vagy 3 van, kint-bent-HATÁR, vagy nincs semmi.
A szentiratok nem egyformák.
Valójában kiválasztom a gondosan összeállított kézikönyvből, a Szent Bibliából, amire nekem szellemi utamon, a megismerésben haladáshoz szükségem van. Nem szükséges bosszúról olvasnom, nincsenek ilyen gondjaim, és nem is értem,hogy miért került bele pl Eszter könyve, de mindegy is. És miért zárta ki a legszebb ószövetségi könyvet, Sirák fia könyvét a prot. szerkesztő, ez sem érdekel, "Tolle lege! " -olvasom.
Az a remény mozgat, az átlépéskor már nincs szükségem írott könyvre, mert szűk a kapu, azt mondják, nem viszünk át semmit... a lényeg a metafizikai éberséggel a tudati átlépés - lenne. Teózis.
Lenne kérdésem, amit lehet, hogy külön, vagy máshol kellene feltenni:
Miért nem írtak a nagy tanítók le semmit. Gautama Buddha, Szókratész, Jézus?
Miért nem tartották fontosnak, mit írt le Jézus a porba, leírt valamit, a tartalma azonban nem ismert, miért nem fontos ez? (nem a példázaton belül, ott értem)
Mit jelent, hogy utána viszont leírták a tanításokat, és nagyon nagy, ihletett szellemiséggel fordítottak, másoltak a szerzetesek? Miért töltötte az üresség filozófiáját valló középutas száz évig élő Nágárdzsuna egész hosszú életét írással
?

Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. november 01. 10:21 | Sorszám: 56
Pontosan fogalmazol: Lukács evangélistának volt mondanivalója az Istenszülőről.
Jézusnak nem volt.
Mi szerettük volna, ha útmutatást ad a boldog családi életre.
Nem tette.

Apukámtól kapott fontos tanítás: megértés = béke.
Ez lehet lezárt (megértek valamit) esemény, de lehet folyamatos állapot is.

A keresztény gondolkodásban kezdettől (Simeon történetétől) fogva keveredik a kétféle halál.
A test halála és a régi ember halála az új ember születésekor, a vízbe merítkezéskor.

Szerintem pontosan a "bent" szűnik meg és minden "kint" (rajtam kívül) van.
Bent csak "én" vagyok, de én egyetlen kis pont vagyok, nincs kiterjedésem.
menta
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. október 31. 22:32 | Sorszám: 55
Egy szó a Világ Világosságáról: Világosság
(szerintem, a megértés befejezett, lezárt, a Világosság árad, fény, az hozza a megértést, de nem befejezett, folyamatos, végtelen, örök)

#53 Lukács evangélistának volt mondanivalója az Istenszülőről.

Az angyali üdvözlet Istenanya intuíciója - mondja egy gondolkodó - a régiek "kívül látták", ahogy a nagy festők is ihletetten ábrázolni tudták (Fra Angelico), mára fokozatosan beköltöztek ezek az erők az emberi tudatba - ez a tudati lélek ismérve
(azt is lassan megértjük, nincs valójában "kint-bent",, minden bent van a tudatban, egyetlen tudati lét van.)

Intuitív megismeréssel, meditatíve jó befogadni az evangéliumokat
#54 sem nem történelem, sem nem legenda, sem nem irodalom.
Úgy olvasni az evangéliumokat, hogy minden szereplője én vagyok. Itt és most, bennem.
Ihletetten született, a hétköznapi tudatállapottól eltérően egy ontológiailag magasabb fokon, tehát csak ha ihletetten olvasom, akkor érthetem. Ez kimondottan az evangéliumokra vonatkoznak (Az apokrif Tamás evangéliumra is, #51 Szt Pál nem írt evangéliumot)

#50 van egy nagyon szép rész, ahol Simeon, aki Látó ember volt - felismeri a kis Jézusban Krisztust. Ez nem lehetett egy hétköznapi, fizikai látással, csak egy belső, intuitív látással lehetett. A görög kat. liturgia szerves része (Simeon éneke, "most bocsásd el Uram, szolgádat")
https://www.youtube.com/watch?v=OCVvPmkXBgo
Felismerjük-e 2000 év után a világ világosságát? a másik emberben, magunkban, a világban, a természetben?

Lk2,25-35 Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment.Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.” Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.”

Rembrandt ihletett festménye arról a pillanatról,
mikor a Látó metafizikai látással meglátja Krisztust
és ez számára - és talán, mondható, az ember számára törvényszerűen
- a halál kapuján való átlépésnek a pillanatával azonos.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 31. 17:22 | Sorszám: 54
A Bibliát nem szabad úgy olvasni, mintha dokumentumregényt olvasnánk.

A Biblia "nem úgy" igaz.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 31. 17:19 | Sorszám: 53
Ha egy szóban akarom összefoglalni Jézus működésének a lényegét: megértés.

Jézusnak nincs mondanivalója az anyaságról.
fokos
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 31. 08:19 | Sorszám: 52
Péter a kőszikla, nem fontos Pállal foglalkozni.
mediator
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 30. 13:02 | Sorszám: 51
ok, ez így rendben is lenne, de Saullal, mint bizonytalansági ("emberi") tényezővel sajnos nem tudok mit kezdeni.
fokos
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 30. 10:25 | Sorszám: 50
"A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” S ekkor eltávozott tőle az angyal."

Ha ezt nem hisszük, így egy az egyben, racionalizálgatunk, hogy félreértés,akkor miért hinnénk bármi mást? Mennyivel hihetőbb, hogy a Szentháromság a Jordánnál fizikailag tapasztalhatóan volt jelen? Krisztus harmadnapra feltámadt?
menta
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. október 29. 23:32 | Sorszám: 49
örvendj https://www.youtube.com/watch?v=XzK5YEVMHn4&feature=related
menta
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. október 29. 16:40 | Sorszám: 48
47 ezeknek sok minden ellene mond, (pl hogy a kereszten Anyját Jánosra, Jánost Anyjára bízza, a második, szellemi újjászületés apa és anya nélkül történik stb), de lehet ezt hinni kétségtelen. Kérdés, hogy konzekvenciális szempontból jó ez? Egészen odáig lemenő nézetet is hallottam valamely ökör szekta, hogy Istenszülő Mária - prostituált.
Mennyire függ össze ez a devalválás a modern nők világképével, például, aki az áldott állapotot "éntestem"felkiáltással elutasítja? stb, a többi modern életfelfogás is ismert. Krisztus követése egy segítség az életúton, a nőknek meg Mária követése. Mert fel lehet erre is építeni egy hitrendszert - de nem mindegy konzekvenciák szempontjából. Ahogy matematikát is fel lehet építeni úgy, 2+2 =4; a tízes számrendszerben mindig, de úgy is lehetne hogy néha 5; 6; - mikor melyik hasznosabb, kényelmesebb, hedonisztikusabb nekem. énnekemenyémé: ))
A tradicionális kereszténység azért tudott olyan erős és ragyogó lenni, mert felvette magába az egyetemes tradíció elemeit - ellentétben az "őskeresztényekkel", akik sajnos azonnal félreértették a krisztusi tanítást-,mert nem "hasznosság " "kényelem" szempontok vezérelték - ez egyébként mind az öt világvallásra igaz és összefügg azzal, hogy világvallás lett. (Ezekről az egyetemes tradíciókról Hamvas Scinetia sacra művében lehet olvasni. Hamvas élete végén erősen a katolikus irányra állt rá, pont a fentiek miatt)
A tradicionális társadalmak, közösségek, és a kisgyerekek (akiké Isten országa) életük szakrális megismerés és kifejezés mentén halad, és teljesen hiányzik a "hasznosság" a kényelem, az önérzésre, élvezetre, birtoklásra vágtázás, hajszolás, mint motiváció. Igen, a paraszt, mikor vet, arat, ételt készít, kultuszt végez, amely egységben tartja az univerzummal, a természettel. És Istennel.
http://www.parochia.hu/1oldalelemek/Akathisztosz/MariaAkathisztosz_szov.html
Акатист Пресветој Богородици
https://www.youtube.com/watch?v=1XX17ofStuM
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 29. 08:39 | Sorszám: 47
A fizikai és a szellemi fény lehet, hogy egylényegű, de ezen kívül semmi közük egymáshoz.
Az értelem fényénél a vakok is látnak.
A Logosz a második születéskor, az "új ember" születésekor inkarnálódik.
Amikor a régi, biológiai ember meghal (a világnak).
Mária nem a kereszten veszítette el a fiát, hanem a Jordán vizében.
Az új emberré lett Jézus megtagadja biológiai származását:
De ő megkérdezte azt, aki szólt neki: "Ki az anyám s kik a rokonaim?"
Aztán kitárta tanítványai felé karját, s így szólt: "Ezek az anyám és testvéreim!
Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám."
(Mt 12,48-50)
Mária szüzességének legendája félreértésen alapszik.
A második születés apa nélkül történik ("procreatam sine patre").
Ezt a féligazságot vetítették vissza Názáretbe.
Pedig ennek az igazságnak a másik fele az, hogy az új ember születéséhez anya sem kell,
az színtisztán a Lélek munkája.
Persze, ez a "második születés" is csak metafora, az új ember, a Logosz nem hirtelen
születik, a gyerek fokozatosan ébred tudatra, és nem is létezik állandóan, minden este
meghal és reggelente újraébred.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 29. 08:18 | Sorszám: 46
Ez legenda.
A később történtek visszavetítése a múltba.
fokos
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 29. 06:24 | Sorszám: 45
Isten Fia született. Tudta ezt Mária, József, tudták a pásztorok, meg a királyok.
menta
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. október 28. 22:23 | Sorszám: 44
Ember születik - az a születésnap. A fizikai fény a szellemi fénnyel egylényegű. A fény megjelenése a világban, a Logosz inkarnálódása a születés. És minden emberre igaz. Ha nem születne az emberrel együtt a Logosz - a Szó - nem tudna megtanulni beszélni, nem tudná érteni a szót. De Jézus Krisztus Isten ÉS ember, nem istenember. (ezt szerintem a Mária -kultusz elhazudásával sikerült teljesen elfeledni, ezért voltak fontosak a tradicionális kereszténységben, a ref. előtt, a fogantatás és a születés körülményei)
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 28. 22:09 | Sorszám: 43
Karácsonykor a materiális fény kezd növekedni.
A betlehemi istállóban teljesen közönséges kisgyerek születik.
Az istenemberségre még egyszer meg kell születni.
menta
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. október 28. 22:03 | Sorszám: 42
40: nem értek egyet
Azon még elgondolkodnék, hogy a színeváltozáskor jelenik meg isteni mivoltában,lenne az a világ világosságának születése. De az emberek születése nem 30 évesen történik, hanem kisebb korban... És Jézus Krisztus csak úgy követhető ("kövessetek engem"), ha teljesen ember és teljesen Isten. Ez a lényeg. Istenek jártak a Földön, emberek is - de hogy lesz a kettő egylényegű? ráadásul bennem? hát nem ez a keresztény tanítás?
Jó az a Karácsony ott a fény születésénél, szinkronban az univerzummal, a természettel, a régi-nem materialista-, hanem kozmikus-mitológikus szemlélettel együtt. Érezhető is 23-24 táján, hogy világosodik a világ. Azt hiszem, ezért is nem 21, mert akkor még nem igazán érzékelhető.
tiszavirág
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 28. 21:25 | Sorszám: 41
Most volt beszélgetés Kozma atyával a Lánchíd rádióban a Kulisszában.
Nemsokára meghallgatható itt:
http://lanchidradio.hu/lanchid_hangtar?page=1
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 28. 20:34 | Sorszám: 40
Ez egyrészt igaz (hogy az iszlám visszaesés a Jézus előtti tudatállapotba).
Másrészt viszont a muszlim bácsi (véletlenségből, vak tyúk is talál szemet alapon) mégiscsak
beletrafált a Karácsony problematikájába.
Merthogy a Világ Világossága nem Karácsonykor született Betlehemben, hanem Vízkeresztkor
a Jordán vizében.
A Karácsony ünneplése a kereszténység visszaesése (vagy előreesése ?) a materializmusba.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 28. 20:26 | Sorszám: 39
Nagy szellemek, ha találkoznak ...
fokos
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 28. 08:35 | Sorszám: 38
Bocs, később olvastam ezt, mint ahogy máshová betettem.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. október 28. 06:52 | Sorszám: 37
A muszlimok hódítanak, a keresztények az igazi üldözöttek

Kozma atya igen keményen fogalmazott:
„Integrációról szó sem lehet, az iszlám az integrációt egyszerűen tagadja” – állította Kozma atya a műsorban.
„Az iszlám vallás – ha lehet egyáltalán a vallás szót használni – hódító, vagy uralkodik egy területen, vagy
arra készül” – fogalmazott. „Asszimilációról csak azok esetében lehet beszélni, akik bizonyos keresztény
kultúrával érkeztek Európába. De én azt látom, Európa nem készült erre fel.”
... http://magyaridok.hu/belfold/a-muszlimok-hoditanak-a-keresztenyek-az-igazi-ul ...
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...