02:57:26
 Frissítés
Keresés
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+
Találatok száma: 525
Téma: Mi lett velük?
menta
Olvasta: 7 | Válasz | 2017. november 19. 11:20 | Sorszám: 79
Nem kell ez már, olyan rossz a hangulat itt a dedós veszekedéseitek miatt. Ne feleljetek egymáséra és kész. Egy ideig hiányozni fog nektek ez, de elmúlik, ha képesek vagytok felülemelkedni. Egyébként az én beírásaimra sem szoktak érdemben válaszolni Rendesen kívül. Kicsit átment az állapot szólózásba, a társalgás helyett.
Haldoklik a fórum, ezek a hattyúdalaink.
Téma: ... most pedig nevessünk egy kicsit 2 ...
menta
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 18. 20:46 | Sorszám: 95
a világ már csak ilyen
https://www.youtube.com/watch?v=CkDfN-l3jGI
Téma: Bioinformika
menta
Olvasta: 5 | Válasz | 2017. november 15. 09:46 | Sorszám: 52
Nem, nem olvastam sehol ilyet, hogy "diadalmenet" volt. És nem értek egyet az 51-es kifejtéssel, arra jó, hogy az amúgy is dekadens és minden oldalról támadott katolicizmust még lejjebb nyomja.
Olvastam viszont az evangéliumokat, a skolasztikusokat, az egyházatyákat, Meister Eckhartot (eléggé megértette ám!), a mai Boulad atyát - akiknél magad is észreveheted, hogy voltak/vannak/ és lesznek, akik megértették Krisztus tanítását - és a kora-középkorban létrehozták az egyetemes tradíció bevonásával a kereszténység fénykorát! Majd "á, nincs benne a Bibliában" felkiáltás, s nem megértés a reformáció, (kivált a sötét Kálvin hatására) megindította a leépülést. (egyébként benne van a Bibliában: pont az alább idézett János levélben: "de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk", vagy Jakabnál "zsengéi vagyunk a teremtésnek").
Jak 1,17-18 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a fényességek Atyjától származik, akinél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. Szabad akaratból nemzett minket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéje legyünk az ő teremtésének.

Az más, hogy ezeket a mélyen értőket a sekélyesek nem értették a régi időkben, vagy el sem jutott hozzájuk, (az inkvizíció többszörös halálra ítélte M Eckhartot: ) - attól még ez kereszténység mély értelme - és szabad olvasni is őket, és ma már meg is értheti a zsengének, befejezetlennek, áldottnak és szabadnak teremtetett ember.

Mindenesetre a rossz példák hangoztatása és a jók nem figyelembevétele egy kiváló eszköz, hogy szétdúlja a kereszténységet - ez megy ma, és én nem akarok sarokba szorítva nyüszíteni, hogy igen, inkvizíció, meg méltatlan pap képviselők - nekem János és a fent említettek írásaiból és a saját átéléseimből van egy világképem. Több időm erre nincs.
Ne is térjünk el az eredeti kérdéstől: alapítás

A világvallások megszentelten isteni alapításúak. Mind az öt. [Azért tudtak annyi emberhez szólni ilyen hosszú időn át - mert az emberek nem hülyék. Van egy másik hatás, a nem megszentelt: ami sok emberhez szól, de rövid idő alatt szétesik, szintén azért, mert az emberek nem hülyék - pl a marxizmus-leninizmus tömegei - csak száz év volt (bár nekünk épp elég sok ez a 'csak' száz év)]

Az ideát alapította Jézus Krisztus - a láthatatlan Egyházat - a láthatót Péter. Nem is tett láthatóvá semmit ebből Krisztus - nem írt le egy sort sem (alapítólevelet sem) Ahogy Buddha sem írt le egy szót sem! úgy alapította a buddhizmust.
Megszentelt világunk először egy láthatatlan SZÓ nyomán lépett ki a nem láthatóból a láthatóba.
A kérdés átvezet a hit területére - aki nem hisz, nem fogja ezt az egészet megérteni, elsősorban mert nem akarja - nekik jobb, kényelmesebb, praktikusabb az ősrobbanás és a magától istenség nyomán létrejövő evolúció.

Hitből értjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, vagyis láthatatlanból lett a látható (Zsid11,3)

A világ "alapítása" ismétlődik valami új létesülésekor - alapításakor.
Az ókori görög bölcsek, városvezetők együtt járták a vidéket és egyszer megálltak valahol mert "együttérezték-tudták": Itt templom van. (Van! nem 'lesz', nem 'jó lenne itt egy templom, pályázzunk', van.) Az ideája megvolt!
(az idea a látás ontológiailag magasabb foka, teremtő látás)
És letették az alapkövet és felépítették a templomot.

Távolabbi hasonlattal egy építész megtervezi a házat - az ideája megvan - amely az alapkő megszentelt letételével indulva kőből,fából agyagból megvalósulva látható lesz.
A megszentelés szertartásakor létesül, láthatóvá lesz a láthatatlan, de nem a szertartást végző és nem az építőmesterek az alapítók.
Ahogy ez a középkori ábrázolás szemléletesen mutatja:

Isten mint alapító tervező geométer (Bible Moralisée, Codex Vindobonesis 2554. sz., 1220–1230; Österreichische Nationalbibliothek, Bécs)
menta
Olvasta: 5 | Válasz | 2017. november 14. 22:48 | Sorszám: 50
nem
menta
Olvasta: 5 | Válasz | 2017. november 14. 07:38 | Sorszám: 48
dehogynem alapított - akkor ki alapította? A követői közt meg volt / van / lesz, aki értette és volt, aki félreértette... Szent Jánosról, Krisztus szeretett tanítványáról azt mondani, hogy nem értette, hogy félreértette, elég nagy hiba, gyakorta szándékos "félreértés". Mert ez nehéz, nagyon nehéz, sehol sem mondatott, hogy ez könnyű.
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” Jn13,34-35

Az "új" ami a bűnbak kikergetés a pusztába, az Urat segítségül hívó vérszomjas bosszú, a 613 törvény görcsös betartatása ellenében az akarati impulzusból induló megértő szeretet
- egy egész más indíttatásra hívja az embert, a hívőt.

Itt és most - intuitív jelenlétben megvalósítani az Isten országát, a világ világosságát.

Van, akinek sikerült ez. Albert Schweitzer. A szentek. És sok, név szerint nem ismert. És ma már mindenkinek mehetne - ha akarná. Mert Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk
A kegyelem az, hogy ez megadatott, nem egy kényelmes fotel alapíttatása volt, ahova beülve osztom az észt, múlt-tudattal, tételekben. Azon múlik MINDEN, hogy valósítom meg intuitíve, jelenlétben - "mivé leszek" -ezen dolgozni kell, ez fáradság, ez munka.

Az ember befejezetlen, áldott, és szabad.

Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.1Jn.1-3.
Téma: Öregedés ellen
menta
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 13. 22:53 | Sorszám: 940
Shaolin szerzetesek
https://www.youtube.com/watch?v=YC6kU-cNWQg
Téma: Méhes Akadémia
menta
Olvasta: 7 | Válasz | 2017. november 10. 20:09 | Sorszám: 305
Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
Téma: Környezetvédelem – avagy a teremtés megőrzése
menta
Olvasta: 5 | Válasz | 2017. november 08. 10:36 | Sorszám: 92
környezetvédelem - előadások, filmek - el lehet menni arra, amelyik érdekel (nem kell reg.)
http://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/programok/konferenciak/kornyezetvedelm ...
Pásztortudomány
http://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/programok/mozi/bergerhu.html
Téma: Kultúra
menta
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 07. 23:56 | Sorszám: 1
hogyne lenne! 2 deci, és teljesen egyedi
https://cdn.theculturetrip.com/wp-content/uploads/2017/10/europe-wine-map-650 ...
Téma: Bioinformika
menta
Olvasta: 7 | Válasz | 2017. november 07. 10:21 | Sorszám: 41
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?(Jn11.25,26)
Téma: Keresztényüldözés
menta
Olvasta: 6 | Válasz | 2017. november 06. 21:58 | Sorszám: 13
Beer hülye, de sajnos van keresztényüldözés - nem Európában, hanem máshol
http://www.magyarkurir.hu/kultura/gyorfi-karoly-keresztenyuldozes-21-szazad-e ...
http://kairosz.hu/Content/Images/uploaded/New%20Folder%20(2)/gyorfi_uldozes_BORITO.jpg
Téma: Jó hírek (2)
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 06. 21:52 | Sorszám: 108
Platón szerint a demokrácia a csőcselék uralma (oklokrácia), azoké, akik a szabadságot megfelelő erények (például mértékletesség) hiányában a szélsőségességig fokozzák, s így a szabadságból szabadosság lesz. Állam című államelméleti műve nyolcadik könyvében megjegyezte, hogy a demokráciában mindenki a gazdagságot és a gyönyört keresi, ami káoszhoz, majd türanniszhoz vezethet. „A szertelen szabadság, úgy látszik, szertelen szolgaságba csap át, magán-, és állami életben egyaránt. […] Hihetőleg a türannisz nem más alkotmányból, de épp a demokráciából születik, a szertelen szabadságból támad a legvégső, legbőszebb szolgaság.”
Téma: Lüdöge és társai... - titokzatos kifejezések topikja
menta
Olvasta: 7 | Válasz | 2017. november 06. 15:34 | Sorszám: 11
durmol
Téma: Nemzeti -nyelv- nyihaha-ha...
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 05. 22:34 | Sorszám: 1
Help me! azaz magyarul ajaj.
Téma: ... most pedig nevessünk egy kicsit 2 ...
menta
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. november 04. 12:52 | Sorszám: 93
nem az orr-fül-gégészeten? : )
Téma: Béke poraitokra !
menta
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. november 01. 21:21 | Sorszám: 55
* "Anyám, ki már a messzi végtelen vagy" * Nézem a mécseseket, virágokat, lehullott szirmokat, a túlélőket, lassított filmen mozognak a nyugodt holtak kövei közt. Hol a hétköznapi rohanás, nyüzsgő kapkodás? Itt az emberek kiszállnak a mókuskerékből, és érzik egyszer úgyis mindent itt kell hagyni. Szentidő. De Gaulle mondta a szeretettel nevelt súlyosan fogyatékos lánya temetésén: Most már ő is ugyanolyan, mint a többi.
*
menta
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. október 31. 23:33 | Sorszám: 52
"Az öregedés [...] elkerülhetetlen. Úgy értem, komolyan elkerülhetetlen."
Hát ez jó - erre már Mári néni Kistarcsán is rájött, a sparhelt mellett üldögélvén elmerengve . Nagy szellemek találkozása!
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. október 31. 10:35 | Sorszám: 49
Én és az Atya egy vagyunk. ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. Jn 10,30
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. október 31. 09:08 | Sorszám: 46
.... és ezért halt meg és támadt fel matuzsálemi korban - ja nem.
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. október 31. 08:38 | Sorszám: 44
igen, gyermeki... a gyermetegség más. Ha már itt vagyunk: "Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek"- ez alatt Krisztus szerintem csecsemőkori kvalitásokra gondolt, főleg a megismerőképességre, amely tiszta intuitív jelenlétben van (meg is tanul többek közt egy nyelvet, amit később nagyon nehéz)
- olyan tiszta figyelem, amely mentes a múlt-tudattól (hisz még nincs). Később a felnőttek megismerését megbéklyózza a múlt-tudat, ettől nincs tiszta figyelem. Tele van, "á, ismerem ez olyan" prekoncepciókkal, előítéletekkel, vagy épp a jövőre vonatkozó fantáziálással.
Jelenlét.
Tudod, szivem mily kisgyerek -
http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/kolto00000/kotet00001/ciklus00519/cim ...
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. október 30. 22:34 | Sorszám: 42
Weöresnek hívnám - nem volt baráti kapcsolatunk vele, mint JF-nek, a"bácsizás" meg gyermeteg.
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. október 30. 11:14 | Sorszám: 37
miért ilyen nehéz élni?
https://www.youtube.com/watch?v=bKuI6AyhDvI
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. október 29. 18:02 | Sorszám: 34
nem tetszik a "Sanyi bácsi" - szerintem a XX. sz. egyik legnagyobb költőjéről van szó, nem érzem, hogy fölényeskedni kell vele, ha lehet változtatni és egyetértesz, Weöres megnevezés szerencsésebb lenne. Más gondom is van. Nem tudom, mennyire lehet az életcél, hogy minél tovább éljek. A halál túlélése mindig foglalkoztatta az embereket - a tradíció, a religiók, vallások is ezzel foglalkoztak, az azokból deriválódott nagy mesék is a halhatatlanság kérdését tették fel, és keresték az ahhoz vezető utat. Ez nem függött össze az élettartam kinyújtásával ~120 évig - hanem az élet tartalmával függött össze, a tudati hozzáállással, az igazság keresésével, a megismeréssel és kifejezéssel, a lélekismerettel, a lelkiismerettel, a szívjósággal, a szakrálisan végzett munkával, a szóval, a gondolattal függött össze. Miért változott volna ez mára?
Téma: Öregedés ellen
menta
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. október 26. 21:27 | Sorszám: 933
ez igen... sok értelme van ide írni- írjon nektek a halál.
menta
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. október 26. 11:36 | Sorszám: 931
Az jó. De lehet, hogy kevés. Nagyobb léptékben - nem az itteni zsörtölődésekre - nézzünk rá erre:
A hegeli aufheben - amiről Hegel maga írja, hogy az egyik legfontosabb fogalom a gondolatai megértéséhez- megtartva megszüntet. Hegel az Aufhebung szóval jellemzi a dialektikát.
Valami csak akkor szűnik meg (nem megtartva a kettősséget), ha a kettő együtt fölé lép a kettősségnek. (alá is tud, de az egyértelműen rossz)
Ilyen kettősség volt a szocialista/kommunista és a fasiszta eszme, és az alámenésre példa a neoliberális, mindent egybemosó...a felülemelkedésre sajnos csak a liberálisoktól porig alázott evangéliumok vannak.
Ha ez a felülemelkedés a megszüntetés nélkül- ami voltaképpen az Egy-ség alkotása az ellentéteknek - nem történik meg, marad a harc. Háborúk. Ez megy már elég régóta a világban: hol az egyik van felül, hol a másik. Rivalizálva és ebből a gyűlölet, harc. René Girard szépen kifejtette (talán érdekes, hogy a Girard a Sorbonon tanított - és száműzték... A rivalizálás, a hatalomért a harc fontosabb a Sorbonon is, mint a feltáró gondolkodás, a béke: )
Jn17,21
„Legyetek mindnyájan egyek"
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...