19:02:00
 Frissítés
Keresés
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+
Találatok száma: még 236
... Elejére 2. lap 
Téma: Mi az igazság ?
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 06. 18:35 | Sorszám: 158
Semmivel NEM ÉRTEK EGYET azokban a dolgokban amiket itt a #154-#157-ig megjelölt hozzászólásokban írni tetszett. Egyrészt TÉNYSZERŰEN SEM IGAZAK(!!!) azoknak a megállapitásának néhánya, amiket írni tetszett, másrészt meg még ha tényszerűen igazak is itt-ott, azoknak a megállapitásainak a tartalma nem értékelhető negatívumként--szerintem legalábbis--amiket Ön valamiféle "főbenjáró bűnnek" vélelmez.
Ettől függetlenűl: Ön azt gondol és úgy gondol, ahogyan Önnek jólesik. Ez engem és környezetemet, pl. az egész magyarországi KÉSZ-t--annak hitünkről vallaott nézeeit-- EGY TAPODTAT SEM RENDITI MEG és egy tapodtat sem befolyásolja.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:38 | Sorszám: 152
Nem apokrif! Saulus ( a későbbi Paulus, azaz Szent Paja) ugyanis farizeus volt a kisázsiai Tarzuszban--meg persze "gebinbe" sátorkészítő kisiparos. Persze az előtt hogy a damaszkuszi úton megtörténtek volna azok a dolgok, amiknek megkölltt történnijök.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:33 | Sorszám: 151
Tökéletessen jaóó' heljen teccik járni. Mi még asztat is megtaníjjuk hogy hova köll szellenteni meg diszkréteni böfögni a fróanszia illem és etikett szerint. Úgyhogy el kéne téríteni Kiskegyedet innét mint egy Boeing 747-est, ha ettül a helytül jobb hellyet teccene akarna méltóztatni.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:01 | Sorszám: 148
Vigyázzon TAHÓPARASZTKÁM ott a tehénszarba'. Szent Pál is "az" vót basszameg!
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 09:09 | Sorszám: 146
Ráadásul az, amit a #141-ben írtam TAPASZTALAT elsősorban, s nem MENTALITÁS. S ha Jézus ezt "ostorozta" volna--amit nem hinnék--akkor önmagát ostorozta, ami lehet--esetleg--de abban sincs semmi kivetendő.
Harmadrészt ÓSDI dolog a "farizeus" szóval "dorongolni", hisz' a legmodernebb teológia kimutatta: a jó teológusok MIONDANNYIAN FARIZEUSOK EGY PICIT, s ez nagyon jó hogy így van.
Ön is "az" én is, Páter Sajgó S.J. is...és sokan. Mondom: "egy picit". Ez valami olyasmi, hogy a jó gyógyszer kismértékben ORVOSSÁG, nagymértékben persze valóban MÉREG.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 07:25 | Sorszám: 145
Ön ezt mondja, más MÁST.
Én NEM ÖNNEK ADOK IGAZAT, s az én környezetemben sokan nem--akiket becsülök. Sajnos Önt NEM TUDOM becsülni, pedig Isten látja a lelkemet: szeretném.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 07:21 | Sorszám: 143
"...az Úr Jézus élő egyházat alapított, majd tíz nappal később elküldte a Szentlelket azzal az üzenettel, hogy ő majd bevezet titeket a teljes igazságba. Szent Ágoston azt mondta, nem hinnék a négy szent evangéliumnak sem, ha nem az egyház adná a kezembe. Az élő egyház szerepe tehát vitathatatlan. Általa mutatja meg nekünk az Úr, hogyan kell értelmeznünk a szentírást. A Szentszék eddig huszonegy egyetemes zsinaton foglalkozott az Úr igéjével. A dogmákat újabb és újabb nyelvezettel, kortárs nyelven tudjuk előadni, de azok megváltoztatásáról nem lehet szó."
(Jakubinyi György erdélyi római katolkus érsek legfrissebb nyilatkozatából--a Magyar Kurir-nak)
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 05:28 | Sorszám: 142
Némiképpen indokolja talán az általam itt írottakat annak a 21 kopt keresztény embernek az esete is, akik "ajkukon Jézus Krisztus nevével" mentek a halálba. És akiket az Iszlám Állam végzett ki a 'napokban lefejezés révén, és akiket az Egyház "Subbito Santo" alapon AZONNAL SZENTTÉ avatott. Szóval: Jézus Krisztus--az Abszolut Igazság--nevével az ajkunkon, SZERETET-szellemiségével a szívünkben-lelkünkben nem történhet velünk baj. Még csak "nagyon" nem is tévedhetünk.
Téma: Az ima ereje
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 06. 05:16 | Sorszám: 461
"... Látogasd meg kérünk Urunk családi otthonunkat és az ellenség cselvetését
messze űzd el tőlünk! Szent angyalaid lakjanak velünk és őrizzenek minket,
hogy békében aludjunk és Krisztussal virradjunk. Istenem! Meg kell halnom,
de nem tudom, hogy mikor és hogyan, azt azonban jól tudom, ha halálos
bűnben halok meg, örökre elkárhozom. Édes Jézusom! A Te szent halálod
érdemeire add meg nekem a jó halál kegyelmét! Atyám a Te kezeidbe bocsátom
lelkemet! Majd, ha végóránkat értük, szent fiadat kérjed értünk. Boldog
halált esd le ránk, Nagyasszonyunk, Szűz Anyánk! Ámen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
Téma: Mi az igazság ?
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 21:39 | Sorszám: 141
Háát ez a dolog attól függ, ki kinek ad hitelt.
Én a "terméssszeti népek lelkiismeretéről" hallottakat inkább a mese-mese-mesketék kategóriájába sorolnám--persze azt is elfogadom, hogy más 'oda meg vissza van értük.
Viszont azt gondolnám: ha valaki "Jézusnak a nevét akár csak hajtogatja is, abból valami jó mindég kisül"! Éppen azért talán mert Ő Isten Fia.
Ez a meggyőződésem abból forrásozik, hogy több atya imaiskolásjába járva és részt kérve ot ebben-abban, mind arra tanitottak: ne nagyon foglalkozzam ima közbe "formai" felszini dolgokkal csak imádkozzam lehetőleg Jézusra és a Bibliára gondolva. S még az sem tragédia, ha közbe' egy jó nő képe ugrik be....majd elmúlik. Szóval a lényeg: Jézust, mint az Abszolút Igazságot sem "átverni" nem lehet, sem Neki keveset adni nem lehet mert Ő olyannira jó és irgalmas. Fölültekint a mi gyengeségeinken és gyarlóságainkon.
Nekem egyrész EZT tanították, másrészt megtapasztaltam, hogy a dolog igaz, és IGY igaz.
Lényeg szerinem: Jézus nem lacafacázik azon, hogy letérdelek-e vagy sem vagy csúnyán beszélek-e vagy sem. Ha látja, hogy én őszintén jó akarok lenni, akkor végtelen irgalmával ÁTNÉZ GYARLÓSÁGAIMON és LESIMITJA HOMLOKOM VEREJTÉKÉT. Megtapasztaltam.
Persze vélekedhet más másképp... megengedem. DE nekem EZ, a fenti "jött be" a végtelen igazságról Jézusról.
küssszvágócsér
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 05. 16:28 | Sorszám: 139
Természetesen.
Abban--azt hiszem--már korábban egyetértettünk, hogy a legfőbb és abszolút IGAZSÁG maga JÉZUS KRISZTUS.
Az Ő élete, az Ő SZAVA-TANITÁSA és az Ő Mai Jelenléte a MA VILÁGÁBAN is. Mert Ő az Alfa és az Ómega.
Ezért nem tudom integrálni az ateizmust vagy a buddhizmust vagy az iszlámot az IGAZSÁGBA=Jézusba, mert ezek, a fenti gondolati rendszerek ha nem is negligálják teljesen AZ ÉLŐ JÉZUST, de nem a MEGFELELŐ HELYRE TESZIK. Mert nekem Jézus nem egy nagyszerű tanitó a sok nagyszerű tanitó, igehirdető és igazmondó próféta között, hanem Ő a Szentháromságos Isten MÁSODIK ISTENI SZEMÉLY-e akit az Első Személy az ATYA küldött.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 13:22 | Sorszám: 137
Elnézést, EZ NINCS IGY, ahogy most legutóbb leíram. Az viszont úgy van, hogy az elsőként elküdött h.sz.-om KIEGÉSZITÉST igényelt.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 13:20 | Sorszám: 136
Nem "fosom" a "szót", de amit leirtam az első h.sz.-omat, azután-- nekem AZUTÁN-- jött az Ön választ igénylő válasza. S nem azért írtam MÉG, mert minenáron beszélni akarnék.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 12:39 | Sorszám: 134
Mellesleg: a szellemi terrorista mindent megtehet, EZÉRT TERRORISTA. Ön mint terrorista, nyilván önhatalmúlag oda teszi az irásaimat ahova akarja.Ezt tette eddig is, ez számomra nem nóvum.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 12:32 | Sorszám: 133
Maradjunk annyiban! Ön "úgy" gondolja ahogyan itt írja, én pedig "NEM ÚGY" gondolom.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 12:23 | Sorszám: 131
Ez így ahogyan "parancsolni" teccik: VULGÁR-SZELLEMI TERROR...lenne.S biztos vagyok benne: nem gondolja komolyan.
Téma: A polgári erkölcsön innen és túl
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 05. 12:20 | Sorszám: 11
Ami Gyarmati Fanni politikai nézeteit-beállítódását illeti, ott a következő a helyzet.
Ő önmagát a Napló írásának idején egyértelműen kommunistának
tartotta. De persze ISTENHIVŐ, GYÓNÓ-ÁLDOZÓ, RÓZSAFŰZÉR IMÁDKOZÓ és TEMPLOMBAJÁRÓ kommunistának. Mindez mai fejjel gondolkozva totális képtelenség, sőt totális elmebaj. De! Ő akkor ezt a gondolkodásmódot teljesen természetesnek és elfogadhatónak gondolta, és esze ágába sem volt rágódni ennek az állapotnak bárminémű képtelenségén. Kommunista párttag volt, aki NAGYON NAGYRA BECSÜLTE ÉS TISZTELTE RÁKOSI MÁTYÁS-t azalatt a nem túl hosszú idő alatt is--ez talán 2 évet jelentett--amikor Ortutay Gyulá-nak a Rádió akkori vezérigazgatójának vagy elnökének a titkárnője volt. Mellesleg Ortutay a Kisgazdapárt tagja volt, bár sokan a komcsik beépített emberének vélték őt a Kommunista Párt-on belül. Fanni asszony baráti, szűkebb baráti köréhez tartozott Aczél György és felesége Dr.Csató Zsuzsa is, akit Fanni lépten-nyomon csak mint per Gyuri-t emleget a Napló egész folyamán. De Vas Zoltán vagy Révai József sem állt túl messze Tőle--Fanni-tól.
Azután, hogy a "személyi kultusz" idején vagy '56-ban vagy pláne '56 után milyen politikai nézetei voltak azt a Napló alapján elég nehéz rekonstruálni. Mindenesetre a heveny szovjet szimpátia meglehetősen következetesen vonul végig a könyvön még az esetlegesen a "ruszkik" részérről "végrehatjtott" borzalmak, borzalmas cselekedetek--pl az Ő, Fanni 3 szori megerőszakolása--élethű leírása szerves része is a műnek.
Téma: Párkereső
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 05. 11:50 | Sorszám: 21
Helyesbítés: "..s miután elveszitette, nem túl boldogan még élt 70 évet."
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 11:48 | Sorszám: 20
Gyarmati Fanni elvesztette a nagyon szeretett "párját" "Mik"-et, s miután elveszitette, nem túl boldogan még élt 70. Barátnője Péchy Blanka színésznő hosszú életet élt kezdettől végig "tökmagányosan" és....boldogan. Egy ideig együtt is laktak Mik halála ill. nem ismert időpontú halálozása idején--meglehetősen konfliktusosan.
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 05. 11:43 | Sorszám: 19
Az a "pár", akit "keresnek" nem "pár"--szerintem. Az ember igazi "pár"-ja "jön" keresésé nélkül. Akinek nem jön, annak nem is köll, hogy jöjjön. Az boldog magányos pártalan életre van predesztinálva....
Téma: Mi az igazság ?
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 11:37 | Sorszám: 128
HOGY MI A "VALAMI" ÉS MI A "SEMMI" AZT ÉN MONDOM MEG. ÖNMAGAM SZÁMÁRA LEGALÁBBIS.
Az ú.n. "igazság"-ról már többször elmondtam mit gondolok, így azt most nem ismétlem meg.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 11:18 | Sorszám: 125
Tessék már fölfogni! ÖN NEM MAGYARÁZHATJA MEG NEKEM, pláne NM IRHATJA ELŐ, MI A SEMMI ÉS MI A VALAMI!
Mert! AMIT ÖN IR, "AZ" A SEMMI, s amit ÉN, az a LÉNYEGES! Ez ilyen egyszerű.
Téma: Az ima ereje
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 05. 07:30 | Sorszám: 460
"... Istenem, bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőttkorom sok rettenetes
bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig. Segíts,
Istenem, ítéld bennem halálra a régi gonosz, langyos, hűtlen, gyönge,
határozatlan, elbágyadt embert, és "teremts bennem új szívet"! Neked
szentelem életem második felének minden pillanatát. Add, hogy jövőm teljes
ellentétben legyen múltammal, hogy jövőm fizessen a múltért, hogy mindig a
te akaratodat tegyem, hogy minden pillanatban megdicsőítselek a te
akaratod mértéke szerint.
Boldog Charles de Foucauld"
(Horváth Isstván Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
Téma: Szócséplés, szószaporítás
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 04. 15:41 | Sorszám: 121
Nekem nem az--neehát NEM "UNALMAS".
Viszont elfogadom: "borzasztóan unalmas"--lehet-- Önnek persze "az"--"unalmas"-- ha FEKETÉN FEHÉREN BEBIZONYOSODIK az, hogy NINCS ÖNNEK IGAZA!
De tessék elképzelni, nekem meg azok a témák--azok zöme, persze nem mindegyik--"borzasztóan unalmas" amin Önök a "körmüket rágják" izgalmukba'. Pl. hogy teszem azt a kedves Fa Nándi beleesik é az óceánba avagy sem, vagy hogy mi teccik Önnek ilyen vagy olyan Köhljegyzékszám alatt....Nem mindenben vagyunk egyformák.
Téma: Mi az igazság ?
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 04. 13:04 | Sorszám: 119
Vannak "többértelmű szavak" valóban, de a "hülye" NEM ILYEN.
Többértelmű szavakra--melyek valóban vabbak tehát-- példa: NYÚL, az állat és valaki valamiért NYÚL, hogy megfogja--odanyúl, kinyúl átnyúl stb.Vagy. HAT=6 a számnév és valaki valamire vagy valakire HAT (hatással van, befolyásolja stb......Vagy. CSAVAR, a gépelem és valaki valamit CSAVAR, kicsavar, becsavar, fölcsavar.
TESSÉK KÜLÖNBSÉGET TENNI "TÖBBÉRTELMŰ SZAVAK" ÉS SZAVAK TÖBBRÉTEGŰ ÉRTELMEZHETÉSE KÖZÖTT! EZ A KETTŐ NEM UGYANAZ.
Többértelmű az a magyar szó, melynek betűsorral megjenitett hangalakja azonos, ám merőben különböző értelmezési tartalmakat hordoz: HAT-HAT, NYÚL-NYÚL, CSAVAR-CSAVAR.
A hülye szó nem ilyen. Mert hülye a dementia praecox-os is a szklerotikus is a mongolidióta
és sok mindenki más is. Tehát én nem arról beszéltem, amit Ön fölfedezni vélt.ÉR-TEL-ME-ZÉSI RÉTEGEKRŐL.
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...