17:50:15
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Blog+
Téma: Méhes Akadémia
... Elejére 1. lap 
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 17. 15:39 | Sorszám: 306
Compassion enhances our self-confidence allowing our marvelous human intelligence to
function properly, because fundamentally our mind remains calm. If instead we are angry
our analysis will be biased, we won’t see the different aspects of reality. When the mind
is calm we can take a holistic view which is more realistic.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10155143051397616
menta
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. november 10. 20:09 | Sorszám: 305
Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 10. 09:10 | Sorszám: 304

„(…) a nyugatias tudomány az elmúlt három-négy évszázad során az általa
megfogalmazott létértelmezési logikát és az arra épülő eljárások egész
rendszerét a létmegértés egyetlen lehetséges módjaként állította be.
Ami ennél is fontosabb, hogy ezzel párhuzamosan sikeresen igyekezett
hiteltelenné tenni minden rajta kívül eső megközelítési módot.”

Bogár László: Ön-Tér-Kép – Nemzetállítás, avagy a lélek kvantummechanikája.
Kísérlet a nemzet morfogenetikus tereinek feltárására
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. október 20. 11:54 | Sorszám: 303
It’s important to understand how our mind and emotions work.
A cause and condition of anger is fear.
Once it has erupted anger can lead to hatred, so we have to tackle it early.
Anger tends to arise spontaneously, but we can develop compassion through training.
Anger might bring energy, but the problem is that it’s blind.
We observe physical hygiene to maintain our health, what we also need is emotional hygiene.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10155071342977616
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. október 17. 21:28 | Sorszám: 302

„A szülőföld nem takarhat pusztán szentimentális hozzáállást. A szülőföld
feltétlen ragaszkodást igényel, amit nem ronthat meg semmi a világon. Így
az abszolút odaadás szimbóluma, amelynek semmilyen áldozat nem túl nagy.
A szülőföld mindennél fontosabb. Ez az anya szüli a történelmet, ad életet a
kultúrának, határozza meg az egyén személyes és társadalmi létének értelmét.”

Janko Janev: Három esszé. Európa, jelenkori hősiesség, szülőföld (Ford. Svetlana Tsonkova)
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. október 07. 11:51 | Sorszám: 301

„Európa egész tragédiája egy állandóan mozgó tagadás dialektikáján nyugszik.
Az ellentmondás elvét nem azonosították bármely más kultúra lényegét illetően
olyan mértékben, mint a nyugati esetében, és nincs világ, amely oly mértékben
ismeri a tagadás elbájoló természetét és élvezetét, mint a nyugati.”

Janko Janev: Három esszé. Európa, jelenkori hősiesség, szülőföld (Ford. Svetlana Tsonkova)
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. október 04. 17:25 | Sorszám: 300

„A politika – igazi, tradicionális értelemben – az emberek kormányzásának
művészete, életük beteljesítését szolgáló szabályok szerint. Márpedig
életük mindenekelőtt spirituális, és ennek a spirituális életnek kell uralkodnia
az ember egésze felett, következésképp társadalmi és materiális élete fölött.
Az emberek kormányzásának célja természetesen az anyagi jólét biztosítása
is, de alárendelve a spirituális életnek, követve tehát azokat az alapvető
szabályokat, amelyeket egyedül a spirituális tekintély rendelhet el.”

Revue Aurores: A primordiális ember égi megbízatása. Beszélgetés Jean Hanival (Ford. Horváth Endre)
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. szeptember 28. 11:33 | Sorszám: 299
Violence derives from anger which clouds our ability to think straight and properly assess
what is happening. It’s related to fear and anxiety. One of the lessons we need to learn is
how to cultivate those positive emotions that counter destructive emotions like anger and
fear. Compassion, for example, brings self-confidence and an ability to act transparently.
It strengthens trust which is the ground for friendship.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10155018517402616
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. szeptember 08. 12:36 | Sorszám: 298
The more compassionate our mind, the more we'll be able to lead our lives transparently,
honestly, truthfully, with nothing to hide. Compassion enhances our inner strength, reduces
fear and causes friends to gather round us. As social animals we need friends and what
attracts them is trust. And trust grows when we show real concern for others' well-being.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10154968272742616
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. szeptember 07. 13:47 | Sorszám: 297

#eztsehagydki #színház
„Kassner azt mondja, hogy a modern ember képtelen a nagyságra.
Nem tud átlátszó lenni, tiszta, komoly, derűs, nyugodt.
Ezért nincsenek éles határai.
Nincs formája.
Zavarosságának oka pedig az, hogy indiszkrét.„
S hogy miből fakad ez az indiszkrétség? Vegyünk részt az előadáson,
s megérthetjük.
Három helyszínen is részesei lehetünk az élménynek: szeptember 17-én
Budapest VII. kerületében, 19-én Bécsben és 20-án Pozsonyban.
Keress még több programot: http://www.ars-sacra.hu/prgkeres.php?fokat=szmh
... www.facebook.com/arssacrafeszt/photos/a.218378298175262.66330.129862747026818 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. szeptember 04. 13:54 | Sorszám: 296
We face all sorts of problems, many of them of our own making. Why?
Because we are swayed by emotions like anger and fear. However,
I believe we can learn to tackle such emotions. And one of the most
effective remedies for dealing with destructive emotions is to cultivate
loving-kindness on the basis of the oneness of all 7 billion human beings.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10154957749682616
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. augusztus 14. 17:00 | Sorszám: 295

„A műveltség, az intellektuális tevékenység önmagában nem tesz valakit
értelmiségivé”.

Kovács János: Az értelmiségi létről és a polgárfogalomról

Magyar Hüperión, V. évfolyam 2. szám (2017. nyár)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. augusztus 12. 07:04 | Sorszám: 294

„Erdők helyett faültetvények, folyók helyett csatornahálózatok, tavak helyett
betonteknők, víztározók, szennyek, mérgek, műanyagok, manipulált gének mindenütt.
(...) Szent Ferenc madaraknak prédikáló alakja és lelki diszpozíciója úgy eltűnt,
úgy kiveszett a világból, mintha soha sem létezett volna. A természet a modern
ember számára nélkülöz mindenféle isteni érintettséget, nem hordozója, manifesztációja
többé a teremtés aktusának. Egyszerűen csak van, rendelkezésre áll. Elsajátítható,
kisajátítható, megrabolható, kizsigerelhető, nyersanyaggá tehető.”

Szabó Csaba: A létrontás stációi

Magyar Hüperión, V. évfolyam 2. szám (2017. nyár)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...

Kommentár: A ok: a haláltudat. A megoldás: az Öregedés Elleni Projekt.
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. augusztus 07. 06:44 | Sorszám: 293
The Nature of Consciousness: His Holiness the Dalai Lama will participate
in the first dialogue with Russian scientists on the topic "The Nature of
Consciousness" to be held in New Delhi India on August 7-8, 2017.
... www.facebook.com/DalaiLama/videos/10154881311082616/
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. augusztus 02. 12:41 | Sorszám: 292

His Holiness the Dalai Lama thanking Leh airport staff before boarding
a plane to New Delhi on the final day of his visit to Ladakh, J&K, India
on August 2, 2017. (Photo by Tenzin Choejor)
... www.facebook.com/DalaiLama/photos/a.10150641618452616.395022.339188887615/101 ...
Felkesz Deneverr
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. július 31. 03:41 | Sorszám: 291

https://www.youtube.com/watch?v=D6RaU9n4ZuI
Csík Zenekar - Most múlik pontosan
((Quimby))
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. július 29. 06:20 | Sorszám: 290

„(…) a világ, mely sok évszázadon keresztül a szakralitás univerzumát építette,
hirtelen – szinte utóvédharcok nélkül – kapitulált a pénz, a piac, a gép, az olcsó
szórakozás instrumentumait megkonstruáló léterőszak előtt.”

Szabó Csaba: A létrontás stációi

Magyar Hüperión, V. évfolyam 2. szám (2017. nyár)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. július 24. 18:38 | Sorszám: 289

„Bármennyire fenyegető marad a turáni átok, mert figyelmeztetését nem
szabad elfelejteni, összefüggést látok testvértelen, rokonoktól távoli
népünk és különleges küldetésünk között. Mivel igazából egyedül vagyunk
Európában, és irigyek, riválisok vesznek körül a Kárpát-medencében, sőt
még itthon is, önérzettel kell vállalnunk magunkat, egymást, de az ehhez
szükséges hit nem pótolható gőggel vagy szánalmas szervilizmussal, hanem
empátiával, kulturális kapcsolatteremtéssel, őszinte érdeklődéssel támasztható
alá. Mivel nem a Nyugat hívta magához eleinket, hanem ők menekültek egykor
hozzá, a Herder-féle jövendölés szerint hazánk éppúgy lehet a temetőnk,
mint a hun és avar elődök esetében, de lehetne az európai újjászületés
egyik szellemi forrása is. Számtalan ellenfelünk között, idegenként azt
kellene betöltenünk, amire az egymással szövetséges, sőt rokon népek
maguktól nem képesek. Itteni, európai létünket csak jóindulat igazolhatja,
sőt vele nemcsak leküzdhetnénk a turáni átkot, hanem áldássá lehetnénk
Keletnek és Nyugatnak egyaránt.”

Pikó Gábor Mózes: Néhány magyar misztérium

Magyar Hüperión, V. évfolyam 2. szám (2017. nyár)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. június 29. 16:58 | Sorszám: 288

„Az ideológia pedig roppant kifinomult dolog, amit nem lehet parancsszóra kiagyalni.
Az ideológiát egyetlen PR részleg sem helyettesítheti politikai technológiákkal.
Ezzel elérkeztünk az olyan jelenségekhez, mint Bannon, Breitbart, Alex Jones és az
Alt-Right. Ezt a csoportot bizonyos feltételek mellett »bannonitáknak« nevezhetjük.
Bannon és a »bannoniták« voltak azok, akik az elnökválasztási verseny kezdetén azt
javasolták Trumpnak, hogy fogadjon a sablonok lerombolására és a kétmagos elit elleni
háború meghirdetésére. Bannon az egyetlen, aki készen állt erre, mivel ő hagyományelvű,
vagyis filozófiailag nagyon távol áll a modernitás korszellemétől (mint például
Ezra Pound vagy Thomas Eliot).”

Alekszandr Dugin: Lázongás Steve Bannon jelenkori világa ellen.
Donald Trump köpönyegforgatásának első elemzése (Ford. Erdődy Péter)

Magyar Hüperión, V. évfolyam 2. szám (2017. nyár)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. június 09. 09:21 | Sorszám: 287
Anthony Mario Ludovici: Konzervativizmus és realizmus. Kitekintéssel a bevándorlás problémájára
„(…) a konzervatív és minőségi döntésekre képes ember (…) nagyon pontosan
körülírható testi-lelki alkattípus, amely minden osztályban felbukkan, és
semmi esetre sem általánosabb a jelenlegi Lordok Házában, mint egy szénbányában.”

„A minőségi értékekhez ragaszkodó emberek csoportjának tagjai szintén minden
társadalmi osztályból kikerülhetnek, az előzőekkel szemben viszont az építés,
az állandóság és a megőrzés felé hajlanak, nem csupán a tárgyak, hanem a családi
jellemvonások és öröklött tulajdonságok terén is; a minden emberre jellemző
ösztönös konzervativizmust itt ugyancsak erősíti az idő és a minőség közötti
törvényszerű kapcsolat mély megértése.”

Magyar Hüperión, V. évfolyam, 2. szám (2017. nyár)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. május 16. 06:34 | Sorszám: 286

„Hajlamosak vagyunk különbséget tenni Isten valamint a másik ember iránti
szeretet, vagyis az agapé és az érosz között, s az utóbbit az előbbi lealjasult
formájának, néha pedig egyenesen ellentétének tekinteni, ami az előbbi
rovására szolgál. A szexuális jellegű szakrális szerelemben azonban nincs
jelen ez a különbség.”

„(…) ha Krisztus és az Egyház szimbolikájának házasságra történő rávetítése
kreatív, spirituális hatást gyakorol magára a házasságra, azt is látni kell,
hogy a férfi és a nő közötti kapcsolatot ugyancsak át lehet alakítani egy
olyan örök és metafizikai jellegű kötelékké, mint amely Krisztust és az Egyházat
kapcsolja egybe.”

Philip Sherrard: A szexuális kapcsolat a keresztény szellemiségben (Ford. Erdődy Péter)

Magyar Hüperión, V. évfolyam 1. szám (2017. tavasz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. május 01. 16:13 | Sorszám: 285
Pilinszky János: A munka dicsérete (részlet)
Amikor dolgozom: belefeledkezem munkámba, és megfeledkezem magamról.
S ez érvényes minden valódi érzésre és cselekvésre; ugyanez történik
velünk, amikor szeretünk vagy elmélyülten gondolkodunk. Munka és szeretet
mélységesen rokon abban, hogy közben megfeledkezhetünk önmagunkról.
Mi több: amikor valódi elmélyüléssel közelítek egy problémához, legyen az
saját magam legszemélyesebb problémája, paradox módon hasonlóképpen
elszemélytelenedem. Az igazi figyelemnek bárki és bármi legyen is a tárgya,
minden esetben ugyanaz a gyümölcse.
... www.facebook.com/ArsSacraAlapitvany/photos/a.218378298175262.66330.1298627470 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. március 24. 13:32 | Sorszám: 284
Aki kívül áll minden kategóriarendszeren
Az egyik legfontosabb magyar szellemtörténész, a tradíciókat hatalmas tudással és
bölcsességgel bemutató Hamvas Béla ma százhúsz éve, 1897. március 23-án született
Eperjesen. Pozsonyban nevelkedett, apja magyar-német szakos tanár.…
... www.facebook.com/groups/1500788030246976/permalink/1848136798845429/
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. március 23. 08:23 | Sorszám: 283
Inota szimpózium
Ma 11:00-kor · Várpalota, Inotai hőerőmű, Béke Művelődési Ház
... www.facebook.com/magyarmuveszetiakademia/posts/1265223830221619
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. január 18. 11:48 | Sorszám: 282
Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot, ...
... www.facebook.com/ArsSacraAlapitvany/photos/a.218378298175262.66330.1298627470 ...
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...