03:30:11
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Környezet
Téma: Fa, fasor, erdő ...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2022. augusztus 16. 16:22 | Sorszám: 142
Megerősítette az erdők fokozott védelmét az agrárminiszter
Az energiaválság miatt hozott, fakitermelést könnyítő szabályok jövő március végéig érvényesek, természetvédelmi területen pedig továbbra is tilos az őshonos fák tarvágása - erősítette meg miniszteri utasításban a kormány eddigi álláspontját Nagy István, az Agrárminisztérium (AM) keddi közleménye szerint.
... https://gondola.hu/cikkek/123160-Megerositette_az_erdok_fokozott_vedelmet_az_ ...
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. július 22. 16:55 | Sorszám: 141
Mi történne, ha eltűnne az amazóniai esőerdő?
... https://artalomcsokkentes.blog.hu/2022/07/20/mi_tortenne_ha_eltunne_az_amazon ...
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. június 01. 15:58 | Sorszám: 140

Ismerős a mondás, hogy mindenki szeretne árnyékban parkolni, de senki sem akar fát ültetni? Sajnos ez javarészt azért van, mert a legtöbb városi helyszínen hiába lenne szükség fákra, a vezetékek és az épített környezet miatt nem telepíthetőek. Erre nyújt megoldást az okosfa, az AS-SMART TREE, amivel újra zöldülhetnek a települések!
Részletes információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:
... https://vegyszermenteskert.hu/AS-SMART-TREE-Utcai...
... 06703185606
... info@asiohungaria.hu
... www.facebook.com/ASIOHungariaKft/photos/a.808489765947448/4790574821072236/
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. május 10. 17:36 | Sorszám: 139
Zöld álom a hőségben árnyat adó fa
... www.facebook.com/sokszinuvidek/posts/7316044835103359
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2022. február 27. 15:22 | Sorszám: 138
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. február 15. 18:51 | Sorszám: 137
Új rendelet született a fák védelmében
Kismarosi Kikiáltó újság, 2019-07-31
Kismaros Község Önkormányzata legutóbbi ülésén elfogadta a Neubauer Rudolf polgármester előterjesztésében napirendre került, fák védelméről szóló rendeletet.

A rendelet tervezetről Kismaros Község Önkormányzata társadalmi egyeztetést folytatott, és a beérkezett észrevételeket maximálisan figyelembe vette.

A 6/2019 számú rendelet célja, a falu zöldterületeinek megtartása, a település falusias hangulatának megőrzése, magántelkeken, építési telkeken a tarvágás megelőzése. A fák Kismaros egyik legfőbb természeti értékét és erőforrását jelentik, nem csak a tiszta levegő, az itt élők egészsége, vagy a gazdag élővilág, de a szép és rendezett településkép letéteményesei is. Mi, Kismarosiak elsősorban a saját természeti kincseink megőrzéséért tudunk tenni, az erdeink és az őshonos fáink védelme pedig a mai világban különösen fontossá vált. Jövőnk, egészségünk függ ettől, hiszen a világban jelenleg évente legalább egy Magyarországnyi területről (93 ezer km²) tűnik el az erdő, tűnnek el a fák.

A rendelet hatálya a Kismaros közigazgatási területén (magánterületen) lévő, legalább 30 cm törzskörméretű, a rendelet 1. számú függelékében meghatározott Börzsöny hegységben őshonos fafajtákra terjed ki. A 30 cm-es törzskörméret hozzávetőlegesen egy másfél literes palack vastagságú fatörzset jelent. Védendőek például a fűz, a tölgy, a bükk, a gyertyán vagy a juharfák példányai. A rendelet nem terjed ki törvényi előírások miatt gyümölcsfákra, illetve a nem honos fajokra (például: tujafélék, ecetfa, akác).

A rendelet értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó példányokat (30 cm-nél nagyobb törzskörméret, függelékben megnevezett fafaj) csak a kismarosi jegyző által kiadott jogerős fakivágási engedély alapján lehet kivágni. A fakivágás engedélyezése tárgyában a jegyző dönt. A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal kell benyújtani.

Fakivágást engedélyezni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, megelőzése érdekében, vagyonbiztonsági okból, kertészeti tervvel alátámasztott környezetrendezés miatt, vagy kertészeti szakvélemény által igazolt okból lehet.

Az élet- vagy balesetveszélyt jelentő fa kivágását, metszését, csonkolását – a veszélyhelyzet elhárítása érdekben – a tulajdonos vagy használó köteles elvégezni. A fa kivágását 5 munkanapon belül az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon köteles bejelenteni. A fakivágás indokoltságát kertészeti szakvéleménnyel, és fényképpel kell igazolni.

A kiszáradt fa kivágását a tulajdonos vagy használó a kivágás megkezdése előtt legalább 30 nappal köteles a jegyzőnek bejelenteni. A jegyző, vagy a jegyző által meghatalmazott önkormányzati munkatárs a tervezett kivágás indokoltságáról helyszíni szemlén győződik meg. Az előzetes bejelentés nélkül végzett kivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

A kivágott fa pótlásáról – a kivágás okától függetlenül – gondoskodni kell. A kivágott fát a kérelmező köteles pótolni. A fapótlási kötelezettséget és annak mértékét, teljesítésének módját a jegyző a kivágást engedélyező határozatban állapítja meg, a fapótlás mértékéről és módjáról az egyes esetekben a rendelet ad útmutatást. A fapótlást elsősorban a kivágással érintett ingatlan területén kell teljesíteni. Ha a pótlás a környezeti adottságok, beépítettség vagy egyéb ok miatt nem, vagy csak részben végezhető el, e célra közterületi ingatlan is kijelölhető. Ezt az igényt a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon lehet bejelenteni. A kivágott fát csak az 1. számú függelékben meghatározott fafajtákkal lehet pótolni.

Engedély nélküli vagy annak minősülő fakivágás estén a pótlásra a fát kivágó személyt kell kötelezni. Amennyiben ez a személy nem ismert, a pótlásra az ingatlan használóját vagy kezelőjét, ennek hiányában a tulajdonost kell kötelezni.

A rendelet 2019. augusztus 01. napján lép hatályba.

A rendelet a mellékletekkel a kismaros.hu dokumentumtárában, illetve az alábbi linkekre kattintva érhető el: https://kismarosikikialto.hu/uj-rendelet-szuletett-a-fak-vedelmeben/
gajo
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. február 11. 18:59 | Sorszám: 136
Szegény farkas! Egyébként ki látta a "pusztakezet"?
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. február 10. 14:00 | Sorszám: 135
Örökerdők
A Pilisi Parkerdő Zrt. tudatosan vállal úttörő szerepet az örökerdő-gazdálkodás mind nagyobb erdőterületeken történő bevezetésében, amelyet ma már közel 22 ezer hektáron, a kezelésében lévő erdőterület közel 40%-án folytat. A folyamatos erdőborítás azt jelenti, hogy az erdő tájképi jellege a fakitermelések következtében nem sérül, a külső szemlélő számára szinte észrevétlen a beavatkozás.

Az örökerdők jellemzője az erdőklíma folyamatos fenntartása, a horizontális és vertikális erdőszerkezet változatossága, a vegyeskorúság, az elegyesség, a válogató (szálankénti vagy kiscsoportos) erdőművelés, a famatuzsálemek és a holtfa mint fontos élőhely védelme. Célunk a kiváló minőségű és optimális nagyságú fakészlet kialakítása, fenntartása, a természeti értékek és a tájkép védelme, az élményt és felüdülést nyújtó, vonzó és változatos erdőkép fenntartása.
... https://parkerdo.hu/erdogazdalkodas/fenntarthato-erdogazdalkodas/orokerdok/
pandala
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. január 14. 18:02 | Sorszám: 134
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. január 14. 17:30 | Sorszám: 133
Alighanem őserdő alakult ki Visegrád határában
... https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2022/01/13/oserdo-visegrad-hatar ...
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2022. január 06. 18:23 | Sorszám: 132
Leonardo DiCaprióról neveztek el egy új, súlyosan veszélyeztetett fafajt
Az Uvariopsis dicaprio törzsén fényes, sárga virágok nőnek, de ezúttal nem a kinézete miatt neveztek el egy hírességről egy új fajt, hanem azért, mert a színész segítségével sikerült megelőzni a fa élőhelyéül szolgáló kameruni esőerdő irtását.
... https://qubit.hu/2022/01/06/leonardo-dicapriorol-neveztek-el-egy-uj-sulyosan- ...
pandala
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. november 03. 00:05 | Sorszám: 131
( Izlandon ássák el Európa szén-dioxidját
Origo2021.11.01. 13:52

https://www.origo.hu/gazdasag/20211028-rio-tinto-szen-dioxid-tarolas-izland.html )
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. november 02. 20:02 | Sorszám: 130
Glasgow-i klímacsúcs - Erdőirtás, állj!

Száznál több ország részvételével megállapodás született kedden, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Glasgowban zajló 26. ülésén (COP26) a világ erdőségeinek megóvásáról és a felelős termőföldhasználat előmozdításáról.

A megállapodás - amelyet 105 ország képviselői írtak alá - célként tűzi ki, hogy 2030-ig meg kell állítani, sőt vissza kell fordítani a nagyipari méretű erdőirtást és a vele járó talajerózió folyamatát.

Az aláíró országokban van a világ egybefüggő természetes erdőterületeinek 85 százaléka.

Az egyezményhez csatlakozó országok kedden közzétett listáján szerepel mások mellett Brazília, Oroszország, az Egyesült Államok, Kanada és Kína.

Az Európai Unió nevében aláírta az egyezményt az Európai Bizottság is.
... https://gondola.hu/hirek/279865-Glasgow-i_klimacsucs_-_Erdoirtas__allj_.html
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2021. január 08. 13:14 | Sorszám: 129
Puszta kézzel végzett a farkassal a bátor állattartó gazda
... A környékbeliek nyilatkozata szerint az utóbbi időben megszaporodtak a vadállattámadások a térségben, különösen a farkasoké, főként, amióta egyre több erdőt termelnek ki.

„Az erdőket a földdel tették egyenlővé, ami miatt a farkasok elveszítik megszokott élőhelyüket és táplálékforrásaikat. Ez mind az ember hibája” – jelentette ki az egyik falubeli.
... www.facebook.com/maszol/posts/3887279031310503
pandala
Olvasta: 5 | Válasz | 2019. szeptember 04. 01:05 | Sorszám: 128
na de mia kurva fasom van a vízeladássl???
Gajó, mi aqrva hejjzett vagyon???
pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. szeptember 02. 03:39 | Sorszám: 127

https://www.youtube.com/watch?v=uydDY5PyHPI
Bayer show (2019-09-01) - HÍR TV


pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. szeptember 01. 03:29 | Sorszám: 126

https://mandiner.hu/cikk/20190826_mikozben_mindenki_az_amazonasra_figyel_vila ...

pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. szeptember 01. 03:28 | Sorszám: 125
https://g7.hu/vilag/20190827/sokkal-tobb-helyen-eg-az-erdo-afrikaban-mint-az- ...

Váczi István
2019. augusztus 27. 11:38• Világ
Sokkal több helyen ég az erdő Afrikában, mint az Amazonasnál

Napok óra uralják a nemzetközi híreket az Amazonas-medence erdőtüzei, de úgy tűnik, hogy Afrikában még nagyobb a baj. Egy kétnapos időszak műholdas adatai alapján a Weather Source arra jutott, hogy Angolában 6902 helyen égett a növényzet, a Kongói Demokratikus Köztársaságban 2295, míg Brazíliában 2127 tüzet figyeltek meg. ....

pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. augusztus 31. 10:36 | Sorszám: 124

https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:4;c:6.5,-11.4;t:adv-points;d:201 ...

pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. augusztus 31. 03:48 | Sorszám: 123
Idézet:
Ahogy az esőerdő nem a Föld tüdeje, úgy a közösségi média nem a világ esze

Hatalmas pánikroham söpör végig a Föld nevű „A” bolygó (amiből nincs „B”) lakosságán, miután közösségi médiás megosztások milliói hitették el vele, hogy elégett a Föld tüdejének becézett amazóniai esőerdő. A tömeghisztériát – mint mindig – most is a haladó média, a választók és az apokalipszis közé álló liberális politikusok, valamint a mikroadományokra vadászó NGO-k indították el. Eszközeik között egyaránt megtaláljuk az álhíreket, a nyilvánvaló hazugságokat, az ostoba, tudománytalan téveszméket, a meddő érzelmeskedést és a magamutogató pojácáskodást. Nekik viszont világos céljaik vannak, ezért az őszinte aggódást meghagyják a világot a Facebookon megmentő frusztráltaknak. A hisztéria kiváltói Bolsonaro brazil elnököt akarják megbuktatni és Brazíliát visszatéríteni a neki szánt gyarmati életmódba, miközben a génmanipulációban utazó multik a haszonnövények után az erdők feletti uralmat is meg akarják szerezni. Ettől függetlenül persze jogos felvetés, hogy mindezek ellenére mégiscsak illetlen és barbár dolog felégetni az Amazonas medencéjét némi gyenge minőségű termőföld kinyerésének vágyával.

Jair Messias Bolsonaro ősbűne a liberális világ szemében, hogy szakított a nyugati multinacionális cégek pénzügyi hasznát akár saját országa nyomorúsága árán is kiszolgáltató korábbi gyakorlattal. A tavaly megválasztott elnök képesnek bizonyult növekvő pályára állítani a több évtizednyi szocialista gazdasági-társadalmi kísérlet miatt elszegényedett, pangó, bűnözésbe fulladt országát. Ilyenkor szoktak felháborodni és érzelmes jajveszékelésbe kezdeni a nemzetközi szocializmus hívei – különös, hogy mindig akkor támadnak morális fenntartásaik a felvilágosult haladóknak, az NGO-k álciviljeitől a liberális mintademokráciákat irányító politikusokig, amikor a nemzetközi óriásvállalatok üzleti érdekei sérülnek valahol.
Bármit el lehet hitetni, ha elég híres ember mondja – Thank you, famous actors!
....

2019-08-27
Ambrózy Áron
https://pestisracok.hu/ahogy-az-esoerdo-nem-a-fold-tudeje-ugy-a-kozossegi-med ...
pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. augusztus 31. 03:29 | Sorszám: 122

----------------------------------
"A tüdő (pulmo) a gerincesek légzőszerveinek egyik legfontosabb része. A szerepe a belélegzett légköri oxigén véráramba juttatása és a vérben szállított szén-dioxid légkörbe juttatása a kilégzés által."
----------------------------------

"Az Amazonas-i őserdő a Világ tüdeje."
----------------------------------

Tehát CO2-őt juttat a légkörbe!
----------------------------------

pandala
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. augusztus 29. 14:36 | Sorszám: 121
Megérkezett.
Idézet:
2019. augusztus 28. 22:06
Tizenöt napig hajózott az Atlanti-óceánon.

Több mint két héten át tartott Greta Thunberg svéd klímaaktivista útja egy vitorlással az Atlanti-óceánon – írja a Euronews. A zéróemissziós utazás során csak fagyasztott ételt fogyasztottak a hajó utasai. A vitorláson zuhanyzó és mosdó sem volt.

Thunberg azért érkezett az Egyesült Államokba, hogy előmozdítsa az általa indított mozgalmat. Szeptember 23-án felszólal majd az ENSZ klímakonferenciáján, decemberben pedig Chilében lép majd fel.
https://mandiner.hu/cikk/20190828_megerkezett_new_yorkba_greta_thunberg
negyven rabló
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. augusztus 27. 18:52 | Sorszám: 120
Ez tök jó ötlet!
Talán a Marsra már nem akarok utazni, de azt a kb. tizenötezer évet még kivárom, amíg itthon jön az újabb jégkorszak és kevés lesz a tollkabát. Addig meg folyton figyelem a multik rövidnadrág- izompóló- hirdetéseit.
negyven rabló
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. augusztus 27. 18:43 | Sorszám: 119
Ja, elfelejtettem betenni a linket az örökké szellentő fáról:
https://hir.ma/kulfold/szines-hirek/a-vilag-legnagyobb-terfogatu-faja-egy-kal ...
pandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. augusztus 27. 18:31 | Sorszám: 118
Terraformálni kell a Földet!
Azután h terraformáltuk a Marsot....
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...