03:05:57
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Szakmai
Téma: Bioinformika
pandala
Olvasta: 2 | Válasz | 2021. október 11. 13:50 | Sorszám: 56
https://raketa.hu/a-vilagon-az-elso-elo-gyogyszer-az-antibiotikumokra-reziszt ...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2021. október 11. 13:19 | Sorszám: 55
A világon az első „élő gyógyszer” az antibiotikumokra rezisztens baktériumokkal veszi fel a harcot
A kutatók sikeresen „programozták át” a baktériumokat, hogy ne betegséget okozzanak, hanem támadják meg azokat az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat, melyek kezelése eddig rengeteg mellékhatással járt. A „terminátor baktériumokban” ezen kívül is rengeteg a potenciál.
... www.facebook.com/raketahu/posts/725305852199447
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2017. november 16. 08:15 | Sorszám: 54
Jézus/Buddha nem vallást alapított.
Tanította azt az Egy igazságot, hogy “Esse est Deus”.
Ezt megírta Frithjof Schuon is.
Ezt megírta Szent Ágoston is.
Hogy Egy igazság van és az közös – a tévedések a sajátjaink.
A vallások lényegi vonása a tévtanítás.
A tévtanítások alapján lehet jól vallásháborúzni.
Ha nem volnának a tévtanítások, akkor kiderülne, hogy nem sok vallás van, csak Egy.
Kitörne a világbéke, a sok tévtanítót el lehetne csapni.
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 15. 10:36 | Sorszám: 53
Igaz !
Ha egyetértünk, akkor ne vitatkozzunk !
Talán annyit finomítanék, hogy nem öt világvallás van, hanem csak egy.
Amit Miklós barátunk Egy-vallásnak nevez.
Jézus és Buddha egy.
Jézus Buddhának egy inkarnációja.
Buddha Jézusnak egy korai epifániája.
menta
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. november 15. 09:46 | Sorszám: 52
Nem, nem olvastam sehol ilyet, hogy "diadalmenet" volt. És nem értek egyet az 51-es kifejtéssel, arra jó, hogy az amúgy is dekadens és minden oldalról támadott katolicizmust még lejjebb nyomja.
Olvastam viszont az evangéliumokat, a skolasztikusokat, az egyházatyákat, Meister Eckhartot (eléggé megértette ám!), a mai Boulad atyát - akiknél magad is észreveheted, hogy voltak/vannak/ és lesznek, akik megértették Krisztus tanítását - és a kora-középkorban létrehozták az egyetemes tradíció bevonásával a kereszténység fénykorát! Majd "á, nincs benne a Bibliában" felkiáltás, s nem megértés a reformáció, (kivált a sötét Kálvin hatására) megindította a leépülést. (egyébként benne van a Bibliában: pont az alább idézett János levélben: "de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk", vagy Jakabnál "zsengéi vagyunk a teremtésnek").
Jak 1,17-18 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a fényességek Atyjától származik, akinél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. Szabad akaratból nemzett minket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéje legyünk az ő teremtésének.

Az más, hogy ezeket a mélyen értőket a sekélyesek nem értették a régi időkben, vagy el sem jutott hozzájuk, (az inkvizíció többszörös halálra ítélte M Eckhartot: ) - attól még ez kereszténység mély értelme - és szabad olvasni is őket, és ma már meg is értheti a zsengének, befejezetlennek, áldottnak és szabadnak teremtetett ember.

Mindenesetre a rossz példák hangoztatása és a jók nem figyelembevétele egy kiváló eszköz, hogy szétdúlja a kereszténységet - ez megy ma, és én nem akarok sarokba szorítva nyüszíteni, hogy igen, inkvizíció, meg méltatlan pap képviselők - nekem János és a fent említettek írásaiból és a saját átéléseimből van egy világképem. Több időm erre nincs.
Ne is térjünk el az eredeti kérdéstől: alapítás

A világvallások megszentelten isteni alapításúak. Mind az öt. [Azért tudtak annyi emberhez szólni ilyen hosszú időn át - mert az emberek nem hülyék. Van egy másik hatás, a nem megszentelt: ami sok emberhez szól, de rövid idő alatt szétesik, szintén azért, mert az emberek nem hülyék - pl a marxizmus-leninizmus tömegei - csak száz év volt (bár nekünk épp elég sok ez a 'csak' száz év)]

Az ideát alapította Jézus Krisztus - a láthatatlan Egyházat - a láthatót Péter. Nem is tett láthatóvá semmit ebből Krisztus - nem írt le egy sort sem (alapítólevelet sem) Ahogy Buddha sem írt le egy szót sem! úgy alapította a buddhizmust.
Megszentelt világunk először egy láthatatlan SZÓ nyomán lépett ki a nem láthatóból a láthatóba.
A kérdés átvezet a hit területére - aki nem hisz, nem fogja ezt az egészet megérteni, elsősorban mert nem akarja - nekik jobb, kényelmesebb, praktikusabb az ősrobbanás és a magától istenség nyomán létrejövő evolúció.

Hitből értjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, vagyis láthatatlanból lett a látható (Zsid11,3)

A világ "alapítása" ismétlődik valami új létesülésekor - alapításakor.
Az ókori görög bölcsek, városvezetők együtt járták a vidéket és egyszer megálltak valahol mert "együttérezték-tudták": Itt templom van. (Van! nem 'lesz', nem 'jó lenne itt egy templom, pályázzunk', van.) Az ideája megvolt!
(az idea a látás ontológiailag magasabb foka, teremtő látás)
És letették az alapkövet és felépítették a templomot.

Távolabbi hasonlattal egy építész megtervezi a házat - az ideája megvan - amely az alapkő megszentelt letételével indulva kőből,fából agyagból megvalósulva látható lesz.
A megszentelés szertartásakor létesül, láthatóvá lesz a láthatatlan, de nem a szertartást végző és nem az építőmesterek az alapítók.
Ahogy ez a középkori ábrázolás szemléletesen mutatja:

Isten mint alapító tervező geométer (Bible Moralisée, Codex Vindobonesis 2554. sz., 1220–1230; Österreichische Nationalbibliothek, Bécs)
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 15. 08:17 | Sorszám: 51
Sajnos: de.
Nem olvastad Apukám egyik utolsó írását, a Kudarc címűt ?
Vagy Buji Ferenc "Elfelejtett evangélium"-át ?
A tévtanító egyház szereti úgy föltüntetni Jézus evilági működését, mint diadalmenetet.
Egy frászt: Jézus evilági működése kudarctörténet.
A tévtanítók egy Júdásról beszélnek.
Eufemizmus: tizenegy Júdás volt.
Csak János nem árulta el a Mestert.
Ez a "létező" egyház, amelyet Péter és Pál nekünk fölépített: maffia.
Bűnszövetkezet Isten káromlására, Jézus emlékének meggyalázására.
Tanításainak semmibevételére, módszeres megszegésére.
Csodáinak blaszfémikus, materialista magyarázatára.
Tanításainak megértése helyett a meg-nem-értés állapotának bebetonozására.
A világosság befogadása helyett a sötétség előtti hajbókolásra.
menta
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 14. 22:48 | Sorszám: 50
nem
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 14. 08:37 | Sorszám: 49
János volt az egyetlen, aki értette Krisztust.
De nem is ő alapította a vallást, hanem Péter és Pál.
menta
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 14. 07:38 | Sorszám: 48
dehogynem alapított - akkor ki alapította? A követői közt meg volt / van / lesz, aki értette és volt, aki félreértette... Szent Jánosról, Krisztus szeretett tanítványáról azt mondani, hogy nem értette, hogy félreértette, elég nagy hiba, gyakorta szándékos "félreértés". Mert ez nehéz, nagyon nehéz, sehol sem mondatott, hogy ez könnyű.
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” Jn13,34-35

Az "új" ami a bűnbak kikergetés a pusztába, az Urat segítségül hívó vérszomjas bosszú, a 613 törvény görcsös betartatása ellenében az akarati impulzusból induló megértő szeretet
- egy egész más indíttatásra hívja az embert, a hívőt.

Itt és most - intuitív jelenlétben megvalósítani az Isten országát, a világ világosságát.

Van, akinek sikerült ez. Albert Schweitzer. A szentek. És sok, név szerint nem ismert. És ma már mindenkinek mehetne - ha akarná. Mert Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk
A kegyelem az, hogy ez megadatott, nem egy kényelmes fotel alapíttatása volt, ahova beülve osztom az észt, múlt-tudattal, tételekben. Azon múlik MINDEN, hogy valósítom meg intuitíve, jelenlétben - "mivé leszek" -ezen dolgozni kell, ez fáradság, ez munka.

Az ember befejezetlen, áldott, és szabad.

Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.1Jn.1-3.
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 13. 23:58 | Sorszám: 47
Jézus sem alapított vallást.
A követői nem értették a tanítását és elmisztifikálták - vallást csináltak belőle ...
negyven rabló
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 13. 23:13 | Sorszám: 46
Jézus mártír lett. Ember volt, aki vallást alapított. Ebben és tanaiban hiszek.
Mártírrá csak ember válhat. A történelmünkben megszámlálhatatlan tiszteletreméltó mártírunk lett, de egyik sem alapított vallást.
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 13. 19:51 | Sorszám: 45
Jézus azért halt meg, hogy példát mutasson nekünk: nem kell félni a haláltól.
Nem is félünk.
Halál nyugodtan kidolgozzuk az öregedés elleni gyógyszert !
negyven rabló
Olvasta: 8 | Válasz | 2017. november 13. 19:35 | Sorszám: 44
Nem! Tényleg nem!
Te tudsz egyetlen emberről is, aki nem halt meg? (Jézus is meghalt.)

A csodát tényleg nem várni kell, hanem tenni kell érte!
A mai körülményeink között mi fehér és nem fehér, kisebbségben lévő keresztények, keresztyének csak egyet tehetünk:

Álljunk lábra és végre merjük kimondani, hogy nem vagyunk kevesebbek mint az a többség amelyik kívülről jőve ránk akarja kényszeríteni tőlünk idegen életmódját!
Azt az elmebeteg EU kormányt pedig, amit mi, szaros/renegát/bőgatyás/kívülálló magyarok 10 millióan, a Szén és Acélközösség, a Közös Piac törekvéseinek tudatában boldogan vártunk és sosem választottunk meg, küldjük már el a halál... pengeéles kaszájára!
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 07. 10:35 | Sorszám: 43
Mindszenty bíboros is megmondta, hogy a csodát nem várni, hanem tenni kell.
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 07. 10:34 | Sorszám: 42
Ez bíztató.
De erre is vonatkozik az, mint ami az árvízből való kimenekülésre: a hit nem azt jelenti,
hogy ölbetett kézzel várjuk a segítséget.
Hanem azt, hogy gőzerővel dolgozunk az öregedés elleni gyógyszeren, mert erősen hiszünk
Jézus ígéretében.
menta
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. november 07. 10:21 | Sorszám: 41
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?(Jn11.25,26)
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 07. 09:29 | Sorszám: 40
Nem szabad abból kiindulni, hogy eddig még mindenki meghalt !
Elérkezett az ideje, hogy ezen változtassunk !
negyven rabló
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. november 07. 08:16 | Sorszám: 39
Nem szkeptikus vagyok, hanem realista!
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 07. 07:02 | Sorszám: 38
Ne légy szkeptikus !
Nem biztos, hogy meg fogok halni !
negyven rabló
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. november 06. 22:25 | Sorszám: 37
Meg fogsz halni. Ők is meghaltak. A szüleid is meghalnak. A gyerekeid és az unokáid is!
Amíg viszont van élő ember a családban, addig minden elhalt élni fog! Ezért kell a családot személyes, önző módon gyarapítani!
(Na jó, úgy három generáció után azért erősen halványul az emlékünk...)
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2017. november 06. 21:03 | Sorszám: 36
Nohát ezaz !
Nekem azért nem szabad meghalnom, mert akkor elfelejtődnének a nagyszüleim !
negyven rabló
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. november 06. 14:02 | Sorszám: 35
Most esett csak le, hogy a legfontosabbról beszéltél, ami a halálunk előtti magatartásunkat illeti:
Idézet:
Az evilágban gyűjtögetett kincseink: az emlékeink, a személyiségünk a halál után szétoszlik.
Porig ég a könyvtár.
A lelkünket a halálunk előtt adhatjuk át az ittmaradóknak.
Megsimogatjuk a vállát, ha elcsüggedt, egy finom süteménybe rejtőzünk, tiszta ingét
begomboljuk, amikor úgy érzi, nincs semmi remény, egy kis távoli fényt villantunk neki...

Ez nagyon jó, de sajnos igazolja az én álláspontomat, mely szerint: Ha lehunyjuk a szemünket, utána nincs tovább! Az utódainkban élünk tovább. Legföljebb két-három generáció alatt mindenki elfelejtődik, kivéve a nemzeti hősöket és Soros Gyurit.
menta
Olvasta: 9 | Válasz | 2017. október 12. 22:31 | Sorszám: 34
A Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett ifjúsági tudományos versenyen első díjat nyert Kocsis Ábel és Bór Dorina találmánya. Ők egy olyan számítógépes szűrőberendezést alkottak, amelynek speciális programja a laptopon precízen megjeleníti a gerinc állapotát.
http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/gyartasra_var_a_soproni_diakok_talalman ...
menta
Olvasta: 9 | Válasz | 2016. december 11. 23:22 | Sorszám: 33
engem néha elfelejt
R.András
Olvasta: 9 | Válasz | 2016. december 08. 08:11 | Sorszám: 32
Mi vagyunk Isten emlékezete !
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...