22:28:12
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Műhely
Téma: Pilisi Lovagrend
... Elejére 1. lap 
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. január 18. 20:06 | Sorszám: 204
Nejem azt mondja, hogy a szobám úgy néz ki, mint egy átmeneti szállás.
Erre én azt mondom, ez így adekvát: mai állapot szerint átszállóvendégek
vagyunk ezen a sárgolyón.
Majd ha meglesz az öregedés elleni szer, akkor beágyazok !
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. január 16. 18:57 | Sorszám: 203
„A természetet minden oldaláról kell vizsgálnunk” – Szent-Györgyi Albert visszaemlékezése
Életéről, munkájáról, koráról beszélt a Nobel-díjas tudós abban az eddig magyarul még nem
publikált memoárban, amelyet egy nemzetközi tanácskozáson tartott előadása nyomán
1976-ban adtak ki angolul. Az írást a Magyar Tudomány júliusi száma közli.
... https://mta.hu/tudomany_hirei/szent-gyorgyi-albert-visszaemlekezese-107890
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 16. 18:54 | Sorszám: 202
Szent-Györgyi Albert Fiatal Kutatói Díjat kapott az ELTE PPK kutatócsoportja
Az ELTE PPK Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológiai Tanszékének gyermekkori pszichés zavarokkal foglalkozó kutatócsoportja elnyerte a New York-i
Magyar Tudományos Társaság által kiírt, Szent-Györgyi Albertről elnevezett Fiatal Kutatók Díját.
A 2015-ben alapított díj tehetséges, fiatal, természettudományi, élettudományi vagy matematikai területen tevékenykedő kutatók számára elérhető.
Mindazok pályázhatnak, akik a fent említett területek valamelyikén PhD témájukon dolgoznak, vagy már PhD fokozattal rendelkeznek, de életkoruk nem
haladja meg a 35 évet. A támogatás szabad felhasználású, a döntést helyi tudományos kiválóságokból álló bizottság hozza meg teljesen átlátható,
nyilvános eljárás keretében.
A Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport kutatásainak célja a gyermekkorban jelentkező pszichés zavarok és következményeinek pontosabb
megismerése a prevenció, illetve a kezelésük segítése érdekében. A kutatócsoport fókuszában levő kutatási területek: fiatalkori öngyilkosság és önsértő
magatartás vizsgálata, figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar vizsgálata, életminőség vizsgálata, küszöb alatti pszichés zavarok vizsgálata, kognitív
érzelem-szabályozás vizsgálata. Az pályázaton elnyert ezer dolláros támogatást olyan további kutatásokra költik, amelyek célja a pszichés zavarokkal
küzdő gyermekek életminőségének javítása.
A kutatócsoport pályázathoz készített bemutatkozó videója itt érhető el.
... www.ppk.elte.hu/hir?id=NW-1328
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2019. január 16. 18:41 | Sorszám: 201
Szent Györgyi Albert Klinikai KözpontVilágnépesség növekedése - Afrika a fókuszban
A világ népesség lélekszámának előrejelzése, jövőbeli meghatározásának alapja, pontosan tudjuk, mi a helyzet jelenleg, hányan vagyunk most?
Ez nem kis feladat olyan hatalmas kontinensen, mint éppen Afrika, ahol a gyermeklétszám elképesztően magas – európai országokból nézve.
Mi ennek az oka, mi lesz a következménye – ma még erről is csak találgatások folynak. Jóllehet a Föld egészére döntő hatással lesz, lehet,
egyedül ennek a kontinensnek a népesség gyarapodása. Bálint Gábor professzor, a trópusi betegségek szakértője, az Európai Tudományos és
Művészeti Akadémia tagja több mint 40 éve jár gyógyítani a fekete kontinensre, őt kérdezte Tráser László.
... www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/hu/
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 16. 12:41 | Sorszám: 200
"Ki-ki maga felelős azért, hogy a saját életét élje és önmagát megtalálja.
Ha ezt a felelősséget másra igyekszik áthárítani, akkor nem fogja megtalálni
saját létének értelmét."

Thomas Merton
... www.facebook.com/stephanus.hu/photos/a.183025355118532/2026110494143333/?type ...
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 16. 10:55 | Sorszám: 199
Megvan még a Holisztika Gyógyüdülő Dobogókőn ?
... https://pilisszentkereszt.cylex.hu/ceg-info/holisztika-gy%C3%B3gy%C3%BCd%C3%B ...
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 15. 07:18 | Sorszám: 198
Duns Scotus sírjánál
Sírfelirata jelzi élete egyes szakaszait: „Skóciában született, Anglia befogadta,
Franciaország oktatta, a német Köln őrzi hamvait.” Egy Edinburgh melletti, Duns nevű
faluban született 1266-ban, belépett a ferences rendbe, pappá szentelték. Filozófiát
és teológiát a híres oxfordi és párizsi egyetemeken tanult. Tanulmányai befejeztével
Oxfordban, Cambridge-ben, majd Párizsban tanított. Párizst akkor hagyta el, amikor
Szép Fülöp király és VIII. Bonifác pápa között súlyos viszály tört ki. Duns Scotus
inkább a száműzetést választotta, mintsem aláírt volna egy pápaellenes dokumentumot.
Ez az eset arra emlékeztet bennünket, hogy az egyház történetében a hívők gyakran
találkoztak ellenségeskedéssel, sőt üldöztetéssel Krisztus-hitük, az egyházhoz és
a pápához való hűségük miatt. 1308-ban, 43 éves korában halt meg, óriási teológiai
művet hagyva maga után. A ferences rendben mindjárt szentként tisztelték. 1993-ban
II. János Pál ünnepélyesen boldognak nyilvánította, „a megtestesült Ige énekesének
és a Szeplőtelen Fogantatás védelmezőjének” nevezte. Scotus legismertebb történelmi
hatású teológiai műve a szeplőtelen fogantatás tanításának elméleti megalapozása.
... http://ferences-zarandok.blogspot.com/2018/10/duns-scotus-sirjanal.html
gajo
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 14. 19:29 | Sorszám: 197
Beszómázunk oszt annyi!
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 14. 09:56 | Sorszám: 196
Aldous Huxley: Szép új világ
Az emberek tudatában Orwell 1984-e a diktatórikus utópiák alfája és omegája.
Ezt valószínűleg azért gondolják olyan sokan így, mert nem olvastak más
utópisztikus könyveket (megértem, hogy a „84” után miért nem volt kedvük hozzá).
Az utópiákat nem az 1948-ban írt „84” kezdi el és zárja le. Még jóval előtte,
1932-ben Aldous Huxley megírta a Szép új világot, aminek az első fele már sokkal
elborultabb, mint a „84” egésze. Ez persze nem vesz el az Orwell könyv erényeiből.
... http://eszirat.eszi.hu/?p=557
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 11. 11:55 | Sorszám: 195
„... a tradicionálisnak nevezett vallások, bölcseletek, kultúrák a világi meg-nem-elégedést
negatív színben láttatják, a társadalmi, anyagi, szociális elégedetlenséget hangsúlyozottan
értéktelen gátló tényezőnek tekintik. Ezzel szemben létezik egy tradicionális értelemben is
komolyan veendő elégedetlenség, amely az ember létrendi, spirituális helyzetével áll össze-
függésben. Ha ez a spirituális elégedetlenség, tulajdonképpeni »hiányérzet« nem létezne,
nem lenne szükség vallásokra.”

Stamler Ábel: A „soha-meg-nem-elégedés”. Gondolatok Eric Voegelin kapcsán
Magyar Hüperión, 6. évfolyam 2. szám
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929/2020520477983768/?ty ...
gajo
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 09. 20:38 | Sorszám: 194
Megyek keresek egy hivatásost, 20%-ra lealkudom!
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 09. 20:30 | Sorszám: 193
Hú, ez nagy ötlet !
Megtennéd, hogy kitöltöd ? ...
... Nekem nincs pályázatírói rutinom !

gajo
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 09. 19:58 | Sorszám: 192
Nem dübörög ez a Lovagrend! Pályázzunk!
https://www.palyazat.gov.hu/node/6
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 08. 12:51 | Sorszám: 191
Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken,
mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket
tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették:
„A vidék elhagyatott, az idő is eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra
és falvakba mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!” Jézus azonban így válaszolt:
„Ti adjatok nekik enni!”
... www.facebook.com/stephanus.hu/photos/a.183025355118532/2014527408634975/?type ...
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 07. 12:52 | Sorszám: 190
I believe the ultimate source of blessings is within us. A good motivation
and honesty bring self-confidence, which attracts the trust and respect
of others. Therefore the real source of blessings is in our own mind.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10156094480777616?__xts__%5B0%5D=68.ARCPDX1i ...
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 07. 11:37 | Sorszám: 189
Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon
Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta áradt ki a világba. Erről ismerhetjük meg
Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentől
van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az,
akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Ti Istentől vagytok,
fiacskáim, azokat pedig legyőztétek, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a
világban van. Ők ebből a világból valók, azért erről a világról beszélnek, és a világ
hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk; aki nincs Istentől,
nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét.
1Jn 4,1–6
... www.facebook.com/stephanus.hu/photos/a.183025355118532/2013208452100204/?type ...
pandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 05. 23:29 | Sorszám: 188
Nemá', hisz' ott van egy golf-pálya is!! .... :-D
gajo
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 05. 23:05 | Sorszám: 187
Én egy kakast látok..., meg valami nagy-nagy szegénységet...
pandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 05. 21:57 | Sorszám: 186
Nekem olyannak tűnik ez a kép, mint amikor a GoogleMaps-on átkapcsolok "Műhold"-nézetbe ..
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 05. 20:54 | Sorszám: 185
Szegény Eric John Smith ... Remélem, Giovanni Martino Spanzottinak van igaza !
gajo
Olvasta: 7 | Válasz | 2019. január 05. 14:04 | Sorszám: 184
Eric John Smith: Pieta

Figyeld meg Jézus szemét, ahogy belezuhant a huszadik századi szecskavágóban!!


R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. január 05. 12:40 | Sorszám: 183
Giovanni Martino Spanzotti: Pietà
... https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/pieta-6/

Figyeld meg Jézus szemét és kezét: nem halt meg ! ... Él !
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. január 05. 07:30 | Sorszám: 182
"Amikor az ember már nem veszi természetesnek a létét, hanem meglátja
benne annak misztikusságát, ott kezdődik a gondolat."

Albert Schweitzer
R.András
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. január 04. 22:35 | Sorszám: 181
A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.

... http://forum.vectrix.hu/?f=4&t=77&m=240
gajo
Olvasta: 6 | Válasz | 2019. január 04. 21:31 | Sorszám: 180
"Vagy vess el minden elvet"
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...