23:37:15
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Műhely
Téma: Magyar Unitus Teológiai Intézet !
R.András
Olvasta: 2 | Válasz | 2019. január 15. 07:32 | Sorszám: 684
Két esemény – két ünnep?
Az előzetes információszivárgás után bizonyára nemcsak mi, ferencesek
vártuk lélegzetvisszafojtva Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos
bejelentését. Amikor ez megtörtént, s nyilvánvalóvá vált, hogy a pápa úr
Csíksomlyóra is ellátogat, és hogy ennek a látogatásnak a valószínű
időpontja éppen a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsú előtt egy
héttel lesz, akkor – az öröm mellett – rögtön előkerült az a nagyon súlyos
kérdés, hogy mi is legyen ezzel a két ünneppel egy hét távolságra egymástól.

A rendtartomány vezetősége egy rendkívüli definitóriumi gyűlés keretében –
többek között – ezt a kérdést is megpróbálta alaposan körbejárni, és a
rendelkezésünkre álló nézőpontok alapján döntést hozni.

Tudatában vagyunk annak, hogy nagyon sok gyakorlati, sőt lelkipásztori
vagy éppen érzelmi szempont a két esemény összevonása melletti érvként
hozható fel. A másik oldalon – az ott is felsorolható gyakorlati szempontok
mellett – ott van a történelmi örökség iránti felelősségünk, amelyet elődeink
hagyományoztak ránk, akik a történelem viszontagságai közepette – még a
legsötétebb időkben, a kegytemplom falai közé szorítva – is megtartották
őseink fogadalmát.
... https://romkat.ro/2019/01/14/ket-esemeny-ket-unnep/?fbclid=IwAR32xvZ9Y-fi2vcD ...
R.András
Olvasta: 3 | Válasz | 2019. január 14. 12:44 | Sorszám: 683
Csíksomlyó, pápalátogatás
Transeu Travels szervezésében
... www.facebook.com/events/994795110722675/?notif_t=plan_user_invited¬if_id=154 ...
gajo
Olvasta: 4 | Válasz | 2019. január 13. 14:10 | Sorszám: 682
Mária román színekben! Hajrá...
R.András
Olvasta: 4 | Válasz | 2019. január 13. 08:51 | Sorszám: 681
Csíksomlyó és a pápai „csentenár”…
Sa mergem separat! - azaz, menjünk külön...
Többen arra kértek szeretett Olvasóim közül, hogy írjam le véleményemet a tervezett
csíksomlyói pápalátogatást illetően.
Beleborzongok még a hírbe is… beleborzongok a választott jelszavakba, a tények és a
jámborkodó politizálás igaztalanságába. Ismét áldozattá válik a székelység, de most
úgy válik áldozattá, hogy még örvend is neki. Amikor az alábbiakat olvastam a Magyar
Kurír internetes oldalán, Máriára gondoltam és kértem Őt lélekben, segítse meg ezt
az ezerszer meggyalázott népet, s ne kelljen elszenvednie még az egyházától is a
megaláztatást. Mert bár nagyszerű dolog volna, ha egy pápa menne el Somlyóra…
Például Benedek Őszentsége… egy gyulafehérvári látogatás keretében. Ám, a mostani
látogatás a „csentenár” (centenárium oláhul) jegyében, politikai elismerésként, de
jámbor szőrcsuhában zajlik. Beleborzongok ebbe az egészbe, mert mostantól
megszentségtelenített hely lesz az eddig magyar Csíksomlyó, a magyar nemzet legszebb
zarándokhelye.
... https://stoffangyorgy.blogspot.com/2019/01/csiksomlyo-es-papai-csentenar.html ...
Nekünk, magyaroknak és székelyeknek maradjon meg a búcsú, amikor magunk lehetünk a
Segítő Szűz Máriával, amikor nem más, hanem mi magunk döntjük el, hogy akarunk-e a
lelki erőszaknak engedve, bocsánatkérés nélkül megbocsájtani, vagy Krisztus parancsa
szerint imádkozunk ellenséginkért. Nekünk maradjon meg Mária, akihez őseink esedeztek,
s meghallgatást is nyertek. Mi a somlyói pünkösdi búcsúra menjünk el, s ott a szentmisében
imádkozzunk a románok előkelő római vendégéért, aki velük ünnepel, nálunk vendégségben…
... www.facebook.com/szekelyhirek01/posts/221194392149165?__xts__%5B0%5D=68.ARDOk ...
R.András
Olvasta: 5 | Válasz | 2019. január 01. 21:37 | Sorszám: 680
Ferenc pápa nyíltan nem utalt a problémákra, de felszólította a római katolikusokat, hogy
maradjanak hűek az egyházhoz. „Az egység többet számít, mint a különbözőség” – mondta.
Arra is figyelmeztetett, hogy az egyház „a múlt szép múzeumává” válhat, ha az emberek
elveszítik a „hit élményét”.
... https://gondola.hu/hirek/232863-Ferenc_papa__a_jo_politika_a_beke_szolgalatab ...
tiszavirág
Olvasta: 7 | Válasz | 2018. október 18. 18:17 | Sorszám: 679
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára... - Gáti Oszkár

https://www.youtube.com/watch?v=L2nt0uXIJT0
R.András
Olvasta: 7 | Válasz | 2018. október 18. 09:48 | Sorszám: 678
Az álkereszténység kora
Ha a kurzushívők a tisztségükben maradnak, akkor a baloldal pozíciói…
... www.facebook.com/gondola.hu/posts/1989107087836375?__xts__%5B0%5D=68.ARDh4UKj ...
R.András
Olvasta: 8 | Válasz | 2018. október 09. 09:01 | Sorszám: 677
Csak egy hit van. A szabad ember Jézusé.

Vizeli Balázs
R.András
Olvasta: 9 | Válasz | 2018. április 16. 14:09 | Sorszám: 676

... www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1649720695075534&id=449539308427018
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2018. április 10. 13:37 | Sorszám: 675

His Holiness the Dalai Lama wearing a cap and holding a football presented
by Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers during their meeting at his
residence in Dharamsala, HP, India on April 10, 2018.
Photo by Ven Tenzin Jamphel #dalailama
... www.facebook.com/DalaiLama/photos/a.10150641618452616.395022.339188887615/101 ...
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2018. március 29. 18:29 | Sorszám: 674
Együtt ünnepeltek a keresztény felekezetek virágvasárnap Debrecenben
A keresztút stációit a debreceni görögkatolikus parókia, a Debrecen kistemplomi-ispotályi
református egyházközség, a debreceni evangélikus egyházközség, a Szent Anna Főplébánia,
a debreceni baptista gyülekezet és a debreceni Szentháromság Magyar Ortodox Egyházközség
„fogadta örökbe”.
... www.magyarkurir.hu/hazai/egyutt-unnepeltek-kereszteny-felekezetek-viragvasarn ...
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2018. március 13. 22:50 | Sorszám: 673
"Egy társadalom, amelyben tabuk vannak, erről is tilos beszélni, meg arról is tilos beszélni, az
halálra van ítélve."
... www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1805595556158170&id=452507308133675
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2018. március 12. 12:14 | Sorszám: 672

„(…) minden ember közül csupán kevesen rendelkeznek elég szabadidővel ahhoz, hogy saját
döntéseikkel szabadon gyarapítsák önmagukkal kapcsolatos tudásukat. Eltéríti őket számtalan
testi gond és szolgálat, így téged, aki feltétel nélküli Isten vagy, nem tudnak kutatni.
Ennélfogva helyeztél néped fölé uralkodókat és látókat, akiket prófétáknak neveznek, közülük
pedig igen sokan a te küldötteid, téged szolgálnak, a te nevedben kultuszokat és törvényeket
létesítenek, valamint a tanulatlan népet okítják.” (Nicolaus Cusanus: A hit békéjéről I. 4.)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.531488890220275.1073741827.531387343 ...
R.András
Olvasta: 10 | Válasz | 2018. február 16. 18:09 | Sorszám: 671

„(…) a rendes vallási szentségek, a maguk szent intézményében, valami
módon utánozhatták az eredeti rítusok formáját, amelyek tisztán beavatási
természetűek voltak, és meg is maradtak ilyennek, de egy szigorúan ezoterikus
rendben.”

Michel Vâlsan: Keresztény beavatás. Válasz Marco Pallisnak (Ford. Horváth Endre)
Magyar Hüperión, 5. évfolyam 4. szám
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. január 17. 09:52 | Sorszám: 670
Boldog Charles de Foucauld ünnepe
2011. december 1. csütörtök 13:08
December 1-jén a sivatag szentjét, Boldog Károly testvért ünnepli az egyház.
Charles de Foucauld francia származású szerzetes, pap, földrajztudós, nyelvész,
a Jézus Kistestvérei szerzetesközösség alapítója. Halálának 95. évfordulója
alkalmából december 1-én 18 órakor hálaadó szentmisét tartanak a Budapest Gát
utcai templomban.
... www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-charles-de-foucauld-uennepe
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. január 15. 11:40 | Sorszám: 669
In a world where people easily fall under the sway of anger and hatred, we need love,
patience, tolerance and contentment. You may have all the physical amenities you need
to be comfortable, but it you have no peace of mind, they won’t make you happy. On the
other hand if you have peace of mind, you’ll be happy whether you have those amenities
or not. The important goal is to achieve peace of mind.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10155290080137616
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. január 15. 07:31 | Sorszám: 668
Tudjátok mi a bibliai értelme a szekularizációnak?
A saeculum szóból származik, és korszakot jelent, a Biblia eredeti nyelvén eon-t.
Jézus Krisztusnak e világra való eljövetele a régi világkorszaknak, szekulumnak, eonnak a
végét jelenti.
Vele új eon kezdődik, Isten országának a korszaka.
Ezért mondta mindig: “Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és
higgyetek az evangéliomban” #Mk1,15.
Ezzel persze a régi eon nem szűnt meg, még tart az is tovább, folytatódik Krisztus után is,
mialatt az új eon már áttörőben van, hogy fölváltsa a régit.
Az új eon, Isten országa, amely Jézussal már itt van, majd az Ő visszajövetelekor váltja föl
teljesen a régit.
Már most Krisztus gyülekezete éppen ennek az új eonnak a népe; a hívők Isten országának a
polgárai, akik benne élnek a régiben, de már az újhoz tartoznak. Ebben a világban vannak, de
nem e világból valók.
Ezért szól mindig újra a figyelmeztetés Jézus híveinek, mint íme alapigénkben is: “Ne szabjátok
magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata”.

Dr. Joó Sándor, 1961. október 31, kedd
... http://joosandor.hu/predikacio/1961-10/szekularizacio
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2018. január 04. 17:13 | Sorszám: 667
"a száj ugyanis a szív bőségéből szól. A jó ember jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat hoz elő. Mondom nektek: az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról (ἀργός =hivalkodó, tétlen, kárba veszett, haszontalan, fölöslegesen kimondott szóról) számot adnak, amit kiejtenek a szájukon.
Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.”
Mt12,34-37
... http://forum.vectrix.hu/?f=4&t=10071&m=486
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. november 26. 08:39 | Sorszám: 666
Clarification of an Answer to a Student's Question in Meerut, India
Dalai Lama · 2017. november 26.
It has been brought to our attention that media reports in Nepal have
queried a reference His Holiness the Dalai Lama made to Lord Buddha's
background while answering questions from students in Meerut, India on
16 October 2017.
We are concerned to know there was misunderstanding of the intent of
his answer, and would like to clarify that His Holiness meant no disrespect
towards his Nepalese brothers and sisters. Like Buddhists everywhere,
he wholeheartedly accepts that the Buddha's birthplace was Lumbini.
What he wanted to emphasize in contemporary terms is the importance of
understanding what the Buddha taught and the scope of his influence
throughout Asia. It is universally acknowledged that India, the land
of the Noble Ones, is where the Buddha achieved enlightenment and
subsequently gave profound teachings.
We trust that this clears up any misunderstanding or misapprehension.
(Photo of students welcoming His Holiness the Dalai Lama with a shower
of flower petals on his arrival in Meerut, India on 16 October 2017.)
R.András
Olvasta: 11 | Válasz | 2017. november 24. 17:35 | Sorszám: 665

„Maga Isten, aki a politikai élet szerzője és kormányzója,
az emberi otthon szerzője és kormányzója is.”

Juan Donoso Cortés: Esszé a katolicizmusról, a liberalizmusról
és a szocializmusról fő alapelveik tekintetében.
Két fejezet (Ford. Szepesi Edit)

Magyar Hüperión, 5. évfolyam 3. szám (ősz)
... www.facebook.com/MagyarHuperion/photos/a.552862348082929.1073741828.531387343 ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. november 04. 20:39 | Sorszám: 664

... https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faleteia.org%2F%3Futm_source%3DFa ...
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. október 27. 14:09 | Sorszám: 663
As a Buddhist monk, I believe all major religious traditions can help people find inner peace.
They may employ different approaches and techniques, but each of them has the potential
to help us become better human beings.
Therefore, it’s important that there is harmony and respect among them.
... www.facebook.com/DalaiLama/posts/10155089703012616
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. október 02. 17:49 | Sorszám: 662
Kálvin és Ignác - konferencia
... www.parbeszedhaza.hu/program/kalvin-es-ignac-konferencia
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. szeptember 18. 18:47 | Sorszám: 661
Kispap koromban volt egy társam, aki öt évvel járt fölöttem. Már
növendékként bölcseleti és teológiai doktorátust szerzett. Nem
volt akárki. Meg is örökíteném nevét: Gerencsér Pistának hívták.
Nem szerzett szaktanári diplomát magának, gimnáziumainkban hittant
tanított. Ha tán nem is gondolta, de Markion tanítványa volt ő már
előttem. Egyszer mondta is nekem: Nem tanítom tovább az
Ószövetséget, Benedek Elek Magyar mese- és mondavilágát fogom
tanítani az iskolában. Megtette-e? Nem tudom. Hamar elsodorta
előlem az élet. Már ’48-ban kiment Amerikába, s ott folytatta
piarista életét, ’90 nyarán még találkoztam vele Buffalóban.
Értitek a lázadását? Azt gondolta, hogy a magyar kultúra
eredetmonda-világa is ér annyit, mint a zsidó kultúráé. Lehet,
hogy nem ér annyit, de valamennyit ér azért. Minden nép
eredetmondája ér valamit. Mennyit? Hát annyit, amennyit érhet az,
ami Jézus előtti. Tolvajok és rablók írták.
... www.magtudin.org/Bulanyi%20Gyorgy.htm
R.András
Olvasta: 12 | Válasz | 2017. augusztus 16. 07:42 | Sorszám: 660

... www.facebook.com/eva.elias2/posts/1606507126050450
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...