20:39:28
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Műhely
Téma: Magyar Unitus Teológiai Intézet !
... Elejére 2. lap 
menta
Olvasta: 10 | Válasz | 2016. június 20. 08:33 | Sorszám: 643
kérem,amennyiben nem baj, hogy valószínű nem fogom értékelni, elemezni, csak elolvasni
Pilisi Láma
Olvasta: 10 | Válasz | 2016. június 19. 21:19 | Sorszám: 642
Lázadás.
Valahogy így.
Pilisi Láma
Olvasta: 10 | Válasz | 2016. június 15. 11:28 | Sorszám: 641
Megírtam a 6. evangéliumot, ha valakit érdekel, elküldöm magánban ...
Rendes Kis
Olvasta: 10 | Válasz | 2016. május 13. 12:51 | Sorszám: 640
Bach, az ötödik evangélista
... www.rfmlib.hu/hu/content/muzsikaland-bach-otodik-evangelista
Rendes Kis
Olvasta: 10 | Válasz | 2016. április 27. 13:53 | Sorszám: 639
A találomra-bébi programot meg le kéne állítani !
mpd
Olvasta: 10 | Válasz | 2016. április 27. 13:35 | Sorszám: 638
Minek? Így is 6 milliárd emberrel több van, mint kéne.
Rendes Kis
Olvasta: 10 | Válasz | 2016. április 27. 13:21 | Sorszám: 637
Ideje volna fölfuttatni a lombikbébi-programot !
mpd
Olvasta: 9 | Válasz | 2016. április 27. 10:07 | Sorszám: 636
Ez egy nagyon is ésszerű szabály, aki bevezette, nyilván attól tartott, hogy majd öröklődik (és így kontraszelektálódik) egy-egy egyházi méltóság.
Manapság viszont ez már nem csak az egyház bulija, lásd a rengeteg szinglit.
Rendes Kis
Olvasta: 8 | Válasz | 2016. április 27. 09:11 | Sorszám: 635
Voltak ? ... Vannak !
Ma is föltétele a pappá szentelésnek, hogy az illető lemondjon a génreprodukcióról.
mpd
Olvasta: 7 | Válasz | 2016. április 27. 08:09 | Sorszám: 634
No azért nem voltak oly sokan ezek az önfeláldozók.
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 27. 08:07 | Sorszám: 633
Ööö ... Attól tartok, némi elfogultság szól belőled.
A kereszténység esetében a kiválasztottság evolúciós hátrány: a kiválasztottak áldozzák föl
magukat a "kívülállók"-ért ...
mpd
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 27. 07:20 | Sorszám: 632
Csak a szokásos. Mi vagyunk a kiválasztottak, a többi pusztuljon. A vallások kezdetben egy-egy népcsoport összetartását voltak hivatottak erősíteni.
Már beszéltünk erről, az idegengyűlöletnek erős adaptív értéke volt régebben.

Aztán valami zseni felismerte, hogy mi lenne, ha maga az egyház lenne hatalmi tényező, ahelyett, hogy csak segítené a mindenkori hatalmat?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 26. 17:30 | Sorszám: 631
Baranyi Tibor azt mondta, hogy csak az egyistenhívő vallások "igazi"-ak,
a többiek csak afféle "vallás-szerű" világnézetek.
Ez így van ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 24. 18:26 | Sorszám: 630
Amikor egyedül maradt, tanítványai a tizenkettővel együtt megkérdezték, mi a példabeszédek értelme.
Ezt felelte nekik: "Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent példabeszédben kapnak,
hogy: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, s bocsánatot nyerjenek
."
Aztán így folytatta: "Nem értitek ezt a példabeszédet, Hogy értitek meg akkor majd az összes példabeszédet?
A magvető a tanítást veti.
Akikben útszélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, s kitépi szívükből az elvetett igét.
Ugyanígy, akikben köves talajra hull a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen fogadják,
de ...
Mk 4,10-17
Régóta töröm a fejem, hogy mit jelenthet ez a meghökkentő mondás.
"Kétsebességes" társadalom ?
Kasztrendszer ?
A beavatottak megvilágosodhatnak, a kívülállóknak elég a rítus ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 23. 21:27 | Sorszám: 629
"... A harmadik a valóság leváltása. Filmmel, regénnyel, ..."

(Czakó Gábor: Istenszédelgés - Keresztény Élet, 2009. március 15.)

Ilyen alapon a Bibliát sem volna szabad olvasni, hiszen az sem a valóság.
Az indiánok Bibliája: a Természet.
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 22. 10:18 | Sorszám: 628
Nicolaus Cusanus (Kövesi Miklós ?): A hit békéjéről

Ma is aktuális üzenet az egyetemesség mibenlétéről.
A hagyományhű vallásosság mély átélése miként vezethet el más vallások elfogadó
megértéséhez és ezáltal a valódi békéhez.
A kinyilatkoztatások transzcendens egysége Nicolaus Cusanus szerint.

... http://forum.vectrix.hu/?f=4&t=10157&m=456
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 21. 07:50 | Sorszám: 627
"... A második az élet leválasztása a Létről, Istenről, minden dolgok lemetszése szellemi
alapjukról..."


(Czakó Gábor: Istenszédelgés - Keresztény Élet, 2009. március 15.)

Czakó Gábor olvasta Duns Scotust ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 20. 13:28 | Sorszám: 626
Akkor most itt tartunk:
A Szentháromság
- az Atya = a Lét,
- a Fiú = a Tudat,
- a Szentlélek = a Megvilágosodás.
Eddig OK ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 15. 20:54 | Sorszám: 625
Sámánének
Rendes Kis
Olvasta: 4 | Válasz | 2016. április 11. 17:39 | Sorszám: 624
1566. március 1-jén fogadták el a svájci kantonális egyházak Bullinger Henrik magánhitvallását.
A II. Helvét Hitvallást a németalföldi és angolszász protestánsok mellett a magyar reformátusok
is sajátjuknak ismerték el az 1567-es debreceni zsinaton. Hitvallási iratunk az elmúlt 450 évben
hol háttérbe szorult, hol újra előtérbe került, a jubileumra már készül annak új, mai nyelvezetű
fordítása.
... www.reformatus.hu/mutat/12155/
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 04. 19:54 | Sorszám: 623
Az özönvíz előtt

- Alighanem akkor is voltak eretnekek. Ha Káin oly
borzalmas bűnbe nem hullott volna, ha nem vált volna
saját fivérének gyilkosává, megszédítette volna jó ré-
szét az embereknek, és öntelt eretnekséget oltott volna
beléjük, azért rendelkezett Isten úgy ővele, hogy Ábelt
agyonüsse.
  Ezzel végzi minden eretnek, hogy végül kardot rán-
tanak, gyilkossá válnak, amint ez meg is mutatkozott
az ariánusokban és a pápaságban és manapság Mün-
zerben, Zwingliben, az újrakeresztelőkben, stb. Az is-
tenfélelem látszatával kezdik, hazugságaikat a Szent-
írással tarkítják és cifrázzák, amely módon sokat kár-
tékonykodnak, sok embert megszédítenek; amikor
pedig hazugságaik napvilágra derülnek és megfeddet-
nek, akkor kardot rántanak.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 03. 12:21 | Sorszám: 622
Az Úristen kártyája

- Istennek szépséges, pompás és igen erős kártyajátéka
van, csupa hatalmasságokból: császárból, királyokból,
fejedelmekből van összeszedegetve s az egyiket a má-
sikával üti: leszurdalja vagy lemészárolja, vagyis ki-
szaggatja, ledönti másikával az egyiket.
  X. nagyúr az alsó, a pápa a fölső, a török a király, a
császár a tízes.
  Végül az Úristen kiosztja a lapokat, s a pápát a Lu-
therral üti, mert Isten kezében Luther az ász.

Martin Luther: Asztali beszélgetések
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 14:00 | Sorszám: 621
Hawking az, aki bármit bármit mondhat az ő állapotában! Persze nem ezért nagy koponya!
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 13:57 | Sorszám: 620
Idézet:
A római jog szerint Jézus nem volt bűnös, a zsidó szerint igen - de a zsidók meg nem akarták elítélni.

Ez tetszik! Ilyen közelítést még nemigen hallottam.
Mindenesetre:
Idézet:
„Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondotok?” (Mk 15,12) Ezek után az események a tömeglélektan szabályai szerint gyorsultak föl: A főpapnak nem kellett tovább rejtegetnie szándékát, kimondta azt a nép: „Feszítsd meg őt!” Pilátus kilátástalan kérdéssel próbálkozott: „De hát mi rosszat tett?” A tömeg egyre inkább tömegként működött és ismételte: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” (Mk 15,14); hiszen régóta ebben az irányban manipulálták a Názáreti ellen. A bűnvádi perből politikai összecsapás lett, melynek végét Márk tömören összegzi: „Pilátus eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta” (Mk 15,15). - Pilátus utolsó kísérletként Jézus fölmentésére részben szánalmat akart kelteni a népben iránta, részben arra számított, hogy →Jézus megostorozásával kielégítheti a mesterségesen felkorbácsolt indulatokat. Vsz. maga is végignézte az ostorozást, a kigúnyolást és a tövissel koronázást. Teljesen veszélytelennek találva ezt az állítólagos trónkövetelőt, kiment a néphez és kijelentette: „Nézzétek, kihozom őt nektek, hogy lássátok, én semmi vétket sem találok benne!” (Jn 19,4) Az őrség kivezette Jézust a vállára dobott katonaköpennyel, fején töviskoronával: Pilátus szavai: „Íme, az ember!” vsz. ezt jelenthette: 'Nézzétek ezt az embert! Ez volna a királyotok?' „Mihelyt a főpapok és a szolgák meglátták, elkezdtek kiabálni: Keresztre vele, keresztre vele!” (Jn 19,6) Mire Pilátus megismételte: „Vigyétek el, és feszítsétek meg ti! Én nem találom bűnösnek!” A zsidók pedig ismét az isteni törvényre hivatkoztak: „Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!” (Jn 19,7). Ezzel Pilátus előtt is világossá tették, hogy tulajdonképpen mivel is vádolják Jézust. A politikai vádak után most kimondták a vallási természetűt is. Most már megtehették, hiszen a helytartónak a császár képviseletében tekintettel kellett lennie Izrael vallási érzületére: „Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a praetoriumba, és újra megkérdezte Jézust: Honnan való vagy? Jézus nem válaszolt neki. Pilátus megkérdezte tőle: Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek? Jézus csak ennyit mondott: Nem volna hatalmad felettem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” (Jn 19,8-11) Pilátus azzal az elhatározással ment vissza a vádlókhoz, hogy szabadon bocsátja a Názáretit. A főpapok azonban most kimondták az utolsó érvet, mellyel a római hivatalnokot személyében támadták meg: „Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” (Jn 19,12) Pilátus ekkor megadta magát.
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 09:58 | Sorszám: 619
Megnéztem a honlapját, rendes csávónak tűnik ez a pispek.
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...