08:10:54
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Műhely
Téma: Magyar Unitus Teológiai Intézet !
... Elejére 1. lap 
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 07:33 | Sorszám: 611
Nem volt hatásköre az ügyben. Vegyük észre, puszta hatásköri vita folyt Heródes, Pilátus meg Kajafásék között. Mindenki igyekezett a másikra passzolni a felelősséget, mert azt azért szerintem látta mindenki, hogy nem tiszta ügy ez, nem szokványos, és lesz még visszhangja.
Pilátus volt a legszarabb helyzetben, mert a zsidók megzsarolták: ha nem viszi el a balhét, zavargások lesznek, márpedig az Pilátus állásába került volna. Így, ha kelletlenül is, de bevállalta a dolgot. Mindenesetre jogfenntartó (illetve, nemfenntartó) nyilatkozatot tett, mintegy záradékként: csak kényszerből ítélkezett, külső nyomásra. A római jog szerint Jézus nem volt bűnös, a zsidó szerint igen - de a zsidók meg nem akarták elítélni.

Ez a "mosom kezeimet", ez gyakorlatilag azt jelenti: a csürhe a halálát akarja, muszáj kivégezni mert különben kitör a lázadás.
És innentől valóban igaz, hogy Jézus feláldozta magát........ a provincia békességéért!!
Bizony.
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:54 | Sorszám: 610
Helyesebb, hogy "késöbb pedig mosta kezeit".
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:52 | Sorszám: 609
Később meg mosta kezeit!
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:40 | Sorszám: 608
Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: "Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem
találom semmiben sem bűnösnek."
Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: "Ecce homo" ("Íme, az ember!")
(Jn 19,4-5)
Kommentár: Pilátus megértette azt, amit a tanítványok nem: hogy Jézus nem "egy ember",
hanem "az ember".
Pilátust szentté kellene avatni.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 28. 15:26 | Sorszám: 607

... www.facebook.com/TudomanyosMemek/?fref=nf
... www.facebook.com/profile.php?id=100009695056055
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 27. 12:00 | Sorszám: 606
Nem csak üdvhozó önfeláldozás van.
Júdás is eldobta magától az életet.
Semmiért.
Pénzért, amit már vissza is adott.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 25. 16:39 | Sorszám: 605
Nagypéntek
"Mindig messze keresik valahol az Istent, a nagy dolgokban, mintegy távcsővel és
nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban
megtalálom Őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a
pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk fel, valamit értünk, amit az elébb, az élet
sivatagjai és szakadékai között vándorolva, nem értettünk. Ez a pillanat, mikor egyszerű
és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor
fölénk hajol Isten.”
(Márai Sándor: A négy évszak)
... www.facebook.com/emoci.kovacs/posts/991278110907462
... www.facebook.com/erzsebet.menczer
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 24. 09:54 | Sorszám: 604

"Az egész kereszténységnek egyetlen problémája van: az evangélium."

Hamvas Béla, 1946
... www.facebook.com/HamvasBela/photos/a.213165695442293.49498.191745284251001/49 ...
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 21. 11:43 | Sorszám: 603
His Holiness the Dalai Lama talks about how we all can contribute to a better and more
compassionate humanity in the short clip from his talk to the staff of the Mayo Clinic
in Rochester, Minnesota, USA on February 29, 2016. The full program can be viewed here.
... www.facebook.com/DalaiLama/?fref=nf
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 21. 10:26 | Sorszám: 602
Szeptember 4-én avatják szentté Teréz anyát
... www.magyarkurir.hu/hirek/szeptember-4-en-avatjak-szentte-terez-anyat

Teréz anyának abban igaza volt, hogy éhes embernek nem lehet prédikálni.
Az éhes embert először jól kell lakatni, azután lehet neki prédikálni.
A jóllakatás nem cél, hanem kiinduló állapot a lélekápoláshoz.
Ferenc pápánk ott tévedt el, hogy már csak a testtel törődik, a lélekről elfelejtkezik.
Legalábbis a mi lelkünkről.
A mi szemünkben is ott van a lerombolt otthonaink: Drezda, Berlin, Varsó, Budapest, Hirosima
látványa.
Mégsem tódultunk Moszulba, hogy ott lakjunk, hanem helyreállítottuk az otthonainkat.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 21. 08:43 | Sorszám: 601
Illés Lajos: Magyar Te Deum (2003)
Közzététel: 2016. jan. 17.

Közreműködnek: Illés Lajos és a Kisoroszi Református Gyülekezet tagjai
A Kisoroszi Református Egyházközség temploma 200. ünnepi évében Isten dicsőségére
A fényképek között szerepelnek Tarr Erika Lara fotói is. Köszönet értük!
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 20. 10:21 | Sorszám: 600
Ha elérhető az üdvösség másképpen is, akkor a keresztény miért ragaszkodjon hitéhez és a
keresztény erkölcshöz? – eme szavakkal kritizálta XVI. Benedek nyugalmazott egyházfő az
Avvenire-nek adott interjúban azt, hogy a II. Vatikáni Zsinat után átértelmezték az
„egyházon kívül nincs üdvösség” dogmáját. Benedek szerint ezután alábbhagyott a missziós
lelkület. A volt pápa hozzáteszi: egyáltalán nem igaz, hogy minden vallás egyenlő és
ugyanúgy hasznos az üdvösség eléréséhez.
XVI. Benedek nyugalmazott pápa: A vallások egyáltalán nem egyenlőek
Ha elérhető az üdvösség másképpen is, akkor a keresztény miért ragaszkodjon hitéhez és a
keresztény erkölcshöz? – eme szavakkal kritizálta XVI. Benedek…
... http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20160317_xvi_benedek_nyugalmazott_papa_a_v ...
... www.facebook.com/bus.balazs?fref=nf
... www.facebook.com/kalman.saringer
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 03. 19:19 | Sorszám: 599
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A hetedik boldogság: "Boldogok
a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni" (Mt 5,9).
Elég lesz tehát néhány címszószerű utalást tenni Jézusnak erre az
alapvető igéjére. Először is felismerhető a világtörténelmi háttér.
Lukács Jézus gyermekségtörténetében megpendítette azt a különb-
séget és ellentétet, mely e gyermek és a mindenek felett hatalmat
gyakorló Augustus császár között van, akit úgy dicsőítettek, mint
"az egész emberi nem üdvözítőjét" és mint a nagy békehozót. Elő-
zőleg már Caesar használta az "oikoumené békeszerzője" címet.
Izraelben ez a hívőket Salamonra emlékezteti, akinek a neve a sha-
lom,
a "béke" szót tartalmazza. Az Úr megígérte Dávidnak: "Az
ő napjaiban Izrael békében élhet. [...] Ő az én fiam lesz és én az ő
atyja leszek" (1Krón 22,9köv.). Ezzel megjelenik az összefüggés
az istenfiúság és a béke királysága között: Jézus a Fiú, és ő valóban
az. Ezért valójában ő az igazi "Salamon", aki meghozza a békessé-
get. A békességszerzés ezért lényegénél fogva a fiúsághoz tartozik.
Így ez a boldogság arra hív meg, hogy azzá legyünk és azt tegyük,
amit a Fiú tesz, hogy így magunk is "Isten fiai" legyünk.

Joseph Ratzinger XVI. Benedek: A názáreti Jézus, 84.o.

Kommentár: Q.E.D.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2016. március 01. 12:54 | Sorszám: 598
Megkezdődött a reformáció emlékéve
Kétszáznál több egyházi, kulturális és tudományos program várható a reformáció emlékévének
keretében, ezekre a kormány 500 millió forintot fog költeni.
2016. február 29. 16:03

Balog Zoltán miniszter, a Reformáció Emlékbizottság ügyvezető elnöke elmondta az emlékév
megnyitó ünnepségén: a reformáció emlékéve nem néhány vallási közösség belső ügye, hanem
Magyarország és a Kárpát-medencei magyarság ünnepe, hiszen a reformáció "létfontosságú
értékeket adott és ad a mai napig" a nemzetnek.

Ez az erő mentette meg a 16. században és erősítette később a magyar nyelvet, és "aki a
magyar nyelvet erősíti, őrzi és továbbadja, az hozzájárul a nemzet önazonosságtudatának
erősítéséhez" - fogalmazott.
... www.gondola.hu/cikkek/100227-Megkezdodott_a_reformacio_emlekeve.html
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 01. 06:39 | Sorszám: 597

... www.facebook.com/photo.php?fbid=1060688713990511&set=o.368638212490&type=3&th ...
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 28. 15:44 | Sorszám: 596
*
Baktay E: Brahman (nem azonos a Brahmá és Brahmaná szavakkal)Brahman (semlegesnemű)
– „az egyedűlvaló, mindenekbe létet árasztó, önmagában teljes, de személyessé nem vált, kifelé meg- nem- nyilvánuló Ősokot, a hiperabszolut értelmében vett Istenvalóságot jelenti. Más kifejezés ugyanennek a fogalomnak jelölésére: Atman.” – mondja Baktay,
és Önvalónak fordítja, és ez –értelemmel és szóval nem elérhető = avánmanaszagócsaram.
„Brahman maga a teljes LÉT”, minden más a Létben részesül, létezik. „Brahman tehát nem „létezik”, mert a létezés már funkció, amelynek előfeltétele a Lét”…
„Brahman maga a Lét”-írja Baktay a Szanátana Dharma - Az Örök Törvény c. művében.

Esse est Deus - Isten a Lét – mondja Dun Scotus, Ekchart mester, - akik nem olvasták a Védantákat, az interneten sem kattintottak rá, de szívükben megtalálták az örök igazságot, mondták, mondták azokat, hogy még 600 év múlva se hallják meg.
Egyetlen igazság van. Egyetlen metafizikai tradíció.
Esse est Deus.
Tao – egy Örök Törvény, Út.
*

... http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=10&t=000027&p=5
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 28. 15:38 | Sorszám: 595
A létező, a létezés és a lét alapkifejezések egymással hierarchikus viszonyban állnak.
A hierarchia, amit együttesen kifejeznek, felöleli az ontológia (lét-, létezés- és létezők-
elmélet) teljes szféráját, s mindemellett olyan ontológiát képez, amely a metafizikum felé
mutat, mintegy abból származik, lévén, hogy a lét – a létezők létezésétől megkülönböztetett
tiszta lét – hiperontológiai, természetfölötti valóság irányába mutató kategória.1 Ennek a
hierarchiának a három „állomásáról” van szó, oly módon, hogy a közbülső kategória kevéssé
állomásszerű, számtalan fokozattal bír, és összekötő szerepet játszik a két szélső
kategória között.
... http://turiya.vidya.hu/konyvtar/tradicio/guenon/lenysokf/grls20.html
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 25. 12:37 | Sorszám: 594
"A vesztes megszólal"

... Ez gyönyörű !
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 24. 21:31 | Sorszám: 593
Liturgia = Láthatóvá tesszük a láthatatlant.

... http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=pap&pap_id=22
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 22. 10:37 | Sorszám: 592
A tanúvallomások ellentmondásosak, a halálos áldozatok pontos számát sem lehet tudni.
Azt az esetet, ha egy halálos áldozat volt (Júdás) rekonstruálja a #586.
Annak, ha két halálos áldozat volt (Jézus és Júdás) a rekonstrukciója olvasható itt.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2016. február 21. 07:52 | Sorszám: 591
Lukács evangéliumának egyik jelentős fordulópontja, amikor Jézus a 9. fejezet végén
elhatározza, hogy Jeruzsálembe megy (vö. Lk 9,51). Lukács szerint Jézus ezen az úton fontos
példázatokat mondott el, jelentős tanítást adott, így nemcsak a Jeruzsálemi eseményekre
készítette övéit, hanem az egész eljövendő időre is. A Krisztus-követés magába foglalja az
úton lét metaforáját, a Jézussal való közös vándorlást, s az embernek már az út kezdetén el
kell döntenie, vállalkozik-e erre a „felmenetelre”.
... www.facebook.com/magyarorszag.kereszteny/posts/464253200432625:0
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 20. 23:46 | Sorszám: 590
"Sosem próbáltam isteni személyt festeni,
mivel ami isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni.”
... www.facebook.com/ArsSacraAlapitvany/photos/a.218378298175262.66330.1298627470 ...
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 20. 23:44 | Sorszám: 589
Viszont a repülőgépen van fedélzeti számítógép, úgyhogy jó a hasonlat ...
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 20. 19:47 | Sorszám: 588
A kompúter azért kevéssé szerencsés hasonlat, mert abban nem lakik ember.
Szerencsésebb hasonlat a repülőgép, mert abban van pilóta.
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. február 20. 19:20 | Sorszám: 587
Próféta efftáss, támadt egy ötletem.
Ha kompúter-hasonlattal élünk, a tudatalatti az a BIOS lenne?
Olvasgatom Konrád Lorenzet, és érdekeseket mond, szétválasztja a lelket a szellemtől. Lelke sok állatnak van, azt mondja, az ember sajátja viszont az emberi szellem.
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...