05:05:19
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Hit, Tudomány
Téma: Élet
... Elejére 1. lap 
keresztkem
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 04. 09:54 | Sorszám: 31
"..Nem róluk beszélek."
Kedves jó R.K.!
Az még rendben is van--vagy lehetne(!)-- hogy Ön a főpapokat illető vélekedésável nem a Mindszenty bíboros kvalitású főpapokat illeti--mint írja is. Ámde! Amit mondani vagy írni tetszik-tetszett korábban sorozatba', az NEM TARTALMAZ(!) megkülönböztető kitételt, mondjuk olyat, hogy: "azért nem minden főpap olyan, mint amilyennek írom", netán-tán-neadjisten" "előfordul--itt-ott-- a "szabályt" erősítő kivétel is." De Ön ilyen megkülönböztetést nem(!) tesz: Ön szerint harácsoló, önző, dúsgazdag,parázna, pedofil gazember minden katolikus főpap egytől-egyig.Igy aki nem ösméri a Katolikus Egyházon belüli valós helyzetet--csak az Ön írásából tájékozódik-- azt Ön meglehetősen BŰNÖS ROSSZMÁJÚSÁGGAL és nemes egyszerűséggel, BŰNTUDAT NÉLKÜL ámde gátlástalanúl FÉLREVEZETI-BECSAPJA! Ráadásul egy keresztényüldözős, katolikus ellenes "ellenszélben", amikor katolikus szerzeteseket feszítenek keresztre Szíriában MA IS! Holott. Merthogy viszont az igazi igazság az az, hogy a dúsgazdag és anyagi javakban tobzódó főpapság AZ AZ ELENYÉSZŐ KISEBBSÉG--mára már legalábbis--a puritán, szerény, böjtölve vezekelő példamutató életű emberek, mint katolikus főpapok: a többség! Persze valóban van ma is 1-2 kirivóan dorbézoló bűnös is, de ez a számbelileg elenyésző kisebbség, akiről ha kiderül a disznósága, úgy repül a papi rendből, hogy a "lába se éri a Földet"! Ez "így" volt már XVI.Benedek alatt is, de Ferenc pápa pápasága óta különösen így van.
Úgyhogy ÉN ERRŐL BESZÉLEK s nem másról.
k.k.
panda
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 02. 19:56 | Sorszám: 30
ez is Tolsztoj:

"Az élet hatalmas hajtóerő. Még a legviharosabb történelmi idők súlyos megpróbáltatásai között is kifurakodik fejével az anyaölből az embercsemete, és dühös sivalkodással követeli helyét ezen a világon, akár tetszik a szüleinek, akár nem; az emberek egymásba szeretnek tekintet nélkül arra, hogy a szerelemhez sokkal kisebb a külső adottságuk, mint például a fajdkakasnak, amely a hótól megtisztult tavaszi tisztáson oly pompásan illeg-billeg hatalmas farktollazatával."
panda
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 02. 19:53 | Sorszám: 29
keresztkem
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 02. 15:16 | Sorszám: 28
Ezt Czapik Gyula érsekre mondták--emlitettem Őt is az előbb--aki TUBÁKOZOTT! Nem pipázott(!), TUBÁKOZOTT, ez az egy szenvedélye valóban volt, de azért az túlzás, hogy "elárulta" volna ezért az Egyházat.
Maradjunk annyiban--gyenge és beteg ember volt. Kicsi,törékeny termete, talán zsarolhatóvá is tevő betegsége okán.NEM VOLT MÁRTIR, mint Mindszenty ez persze igaz.De áruló sem volt.
Meg hogy "gazdag" lett volna, az EGYSZERŰEN NEM IGAZ! Sőt! Nem is lett gazdag, azokért a --nevezzül így--békepapi gyengeségekért, amiket ráfogtak, hogy "élvezett" volna.Továbbadta a szegényeknek, noha Ő maga is szegény volt.
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 02. 14:52 | Sorszám: 27
Nem róluk beszélek.
Hanem például arról a főpapról, aki (a nevét szerencsére nem jegyeztem meg), midőn
Mindszentyt a kommunisták börtönben kínozták, fél kg pipadohányért elárulta a Magyar
Katolikus Egyházat a kommunistáknak.
keresztkem
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 02. 14:28 | Sorszám: 26
Mindszenty bíboros --az echte szegényparaszt--vagy Grősz József a vasmegyei kisbirtokosok gyermeke --12 testvérével--kalocsai érsek HOL és mikor NEM GYAKOROLTA a "jézusi vagyonközösséget"? Mindszenty--csontra és bőrre fogyva-- sokszor alig evett két falubéli bérmálás között olyan puritán volt. De ugyanez elmondható a horvát Stepinac vagy a lengyel Wiszynsky bíborosról vagy a cseh Beran érsekről is.Olyan puritánok voltak hogy szinte csont és bőr volt a testük és hetekig böjtöltek--kenyéren s vizen élve.Ezek a főpapok és nemcsak ők odaadták az utolsó fillérjüket is a.....szegényeknek, s amijük megmaradt, azt elvették tőlük a komcsik.
Úgyhogy aki velük kapcsolatban a "jézusi vagyonközösség" gyakorlásának hiányáról beszél egyszerűen tájékozatlan.Még Czapik Gyula egri érsek is úgy halt meg 1955-ben, hogy gyakorlatilag "elfogyott" pedig Őt a kommunistákkal kollaboráló főpapnak vélik sokan--s nem is egészen alaptalanúl.De picike, puritán szegedi újságírópap volt, onnan lett egri érsek 1943-ban-- VÉGTELENÜL SZERÉNY és puritán emberként, aki mindég fázott mert rossz volt a keringési rendszere a szervezetének.Úgyhogy nem tudom akár Ő Czapik is miféle "evilági javakhoz" ragaszkodott volna--hacsak ahhoz a pokróchoz nem, amit még a vonaton is a lábára terített--kóros fázásait enyhitendő--mikor Egerből Pestre ment, mert 'odarendelték Rákosiék.. Imakönyveket és bibliamagyarázatokat szerkesztett és adott ki kevés pénzéből:még érsekként is majdhogynem az utolsó filléreiből.Ami pénzecskéje még azonfelül maradt, odaadta a Hejcén raboskodó öreg apácáknak...
Ennélfogva nem tudom Ön szerint mit kellett volna még s kinek odaadnia?
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 02. 13:23 | Sorszám: 25
Drága keresztkem bácsi, tisztában vagyok vele, hogy Rákosiék és a kommunisták ifjabb
generációi reggel, éjjel és este, minden hullámhosszon hazudtak/hazudnak a
vagyonközösségről.
Viszont, nem lehet szemet hunynunk afelett, hogy az Egyháznak a "fölszabadítás teológiája"
elleni küzdelemben gondot okozott és okoz, hogy a klérusnak az evilági javakhoz való
viszonya felemás: a jézusi vagyonközösséget csak hirdetik, de nem gyakorolják.
keresztkem
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 02. 12:59 | Sorszám: 24
Kedves jó R.K.!

Nagyon köszönöm ezeket a magvas és értékes gondolatokat, melyekkel--egy kivételével--jómagam is egyetértek, s melyeket--gondolom--a Hamvas Béla életművével és munkásságával kapcsolatos szösszenetemre tetsszett válaszként elküldeni.
A "fölszabadítás teológiája" és a hozzá kapcsolódó-kötődő ú.n. "munkáspapok" problematikája
azért nem csak és nem kizárólag a "főpapság"-"mezei papság" állítólagos szembenállására leszűkithatő kérdés.Tetszik tudni ezt első közelitésben Rákosi Mátyás és főideológusa Révai József szerette volna "így", ilytén módon--valószínűleg latin amerikai példákat adaptálni óhájtván részben-- láttatni, amikor Mindszenty bíboros urunk idején ezzel a szemlélettel szerette volna megosztani a Magyar Katolikus Egyházat, mely mindenek fölött a legélesebben szebenállt vele--mármint a Rákosizmussal. Ennek a szemléletnek a segélyével akartak volna létrehozni 1947-től kezdődően egy ú.n. nemzeti katolicizmust, mely persze elképzeléseik szerint az ő irányitásuk alatt s nem "Róma" alatt működött volna. Nem sikerült, mert nem is sikerülhetett.Továbbmegyek.Nem sikerült latin Amerikában sem, de Kinában sem, pedig utóbbi helyen a komcsik még most is azt hiszik, hogy sikerült. Hát nem!
k.k-
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. május 02. 10:36 | Sorszám: 23
A kommunizmussal az a bibi, hogy azt nem Marx találta ki, hanem Jézus.
És nemcsakhogy kitalálta, hanem kötelezővé tette a követői számára (Mk 10,21).
A "létező Egyház"-ban a szerzetesek tartják is magukat ehhez a normához, a főpapság
nem.
Emiatt volt fogas kérdés a klérus számára a "felszabadítás teológiája" elleni küzdelem,
mert ugye nem igazán volt meg hozzá az ideológiai alap, sőt.
Mostanában aztán Ferenc pápa el is kezdte rázogatni ezt az uborkafát.
A "létező kommunizmus" persze még annyira sem (egyáltalán nem) tartotta magát saját
(akarommondani a kereszténységtől elsajátított) szép eszméihez.
A "létező kommunisták" számára ezért Hamvas igen hamar feketeseggű lett.
A liberalizmussal is megvan ugyanez a bibi: a felszabadulást nem a szovjet fegyverek
hozták el nekünk, hanem Jézus kereszthalála.
A liberalizmus a keresztény ember kötelező erénye.
Persze, arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a "létező liberálisok" szintúgy csak
hazudják a liberalizmust, mint a "létező kommunisták" a kommunizmust.
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. május 01. 09:04 | Sorszám: 22
Hamvas Béla gondolkodásbéli liberalizmusa, nomeg az, hogy korábban tagja volt a Magyar Kommunista Pártnak is, sok keresztény gondolkodó elmét hmmm.....minden kvalitásbéli esetleges értékei ellenére ZAVARNAK.Valahogy--fentiek-- elbizonytalanítják vívódó egyéniségének KÉTSÉGKIVÜLI értékei iránt az embert.
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. április 25. 21:03 | Sorszám: 21
"Csak akkor kezdődik az élet, ha az ember nem tudja, hogy mi lesz."

Tolsztoj (via Hamvas)
... http://www.hamvasbela.org/2014/04/hamvas-bela-irodalmi-dubtech.html
... www.facebook.com/HamvasBela?fref=nf
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. január 06. 08:18 | Sorszám: 20
https://gsa.confex.com/gsa/2013AM/webprogram/Paper222699.html
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. január 06. 04:27 | Sorszám: 19
Egy paleontológus professzor elmélete az élet eredetére – ősleves a meteoritkráterben -
2013-12-06 21:07:48

Hogyan kezdődött az élet a Föld bolygón? Az emberiség évezredes talánya. A Texas Tech Egyetem őslénykutatóinak új tanulmánya szerint az égből is hullhatott, majd indulhatott a pokol fenekéről. Sankar Chatterjee, a földtudományok professzora, a Texas Tech Egyetemi Múzeum vezetője úgy véli, meglelte a választ, a kémiai evolúció elméleteinek és a Föld jól ismert korai geológiai folyamatainak kombinációjával.

http://www.mrns.hu/hirek/egy-paleontologus-professzor-elmelete-az-elet-eredet ...
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 26. 03:23 | Sorszám: 18
Ezernégyszáz gramm
2013. november 25., hétfő 21:11 , szerző: Molnár Csaba

A világon egyedülálló tettet hajtottak végre a Debreceni Egyetem orvosai: mindaddig működtetni tudták egy agyvérzés következtében agyhalottá vált várandós kismama testét, amíg a gyermek elég fejletté vált ahhoz, hogy megszülethessen. A példa nélküli eset még a nyáron történt, ám csak a napokban hozták nyilvánosságra a szenzációt. Az orvoscsoport vezetőjével, Fülesdi Bélával és az idegsebészeti intenzív osztály vezetőjével, Molnár Csillával beszélgettünk.
http://mno.hu/belfold/ezernegyszaz-gramm-1197327
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 17. 15:58 | Sorszám: 17
"Élj úgy, mintha már másodszor élnél, és elsőre mindent a lehető legrosszabbul csináltál volna."
Viktor Emil Frankl
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 17. 12:54 | Sorszám: 16
http://www.australiangeographic.com.au/journal/oldest-signs-of-life-uncovered ...
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 17. 12:53 | Sorszám: 15panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 17. 12:45 | Sorszám: 14
The Oldest Signs of Life on Earth
http://www.astrobio.net/exclusive/5819/the-oldest-signs-of-life-on-earth
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 17. 12:33 | Sorszám: 13
http://www.itwire.com/science-news/biology/62268-oldest-life-on-earth-could-b ...

hulot
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 17. 02:43 | Sorszám: 12
Végképp fuccs néked bibliai 6000 év....

panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 16. 21:37 | Sorszám: 11
Áttörés
Felfedezték a földi élet legkorábbi jeleit
KN
Forrás: MTI
2013. november 16., szombat 15:01

A földi élet legkorábbi nyomait rejtheti a nyugat-ausztráliai Pilbara nevű régió – állítják ausztrál szakemberek, akik szerint a mostani felfedezés olyan áttörést jelenthet, amely segíthet a kutatóknak a Naprendszer jobb megértésében.

A nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport komplex mikrobiális ökoszisztéma nyomaira bukkant a régió majdnem 3,5 milliárd éves, jó állapotú üledékes kőzeteiben. A Nyugat-ausztráliai Egyetem kutatójaként dolgozó David Wacey szerint a mikrobiális interakció által formált üledékszerkezetekre a pilbarai Dresser-formációban bukkantak rá.

„Ezek lehetnek a földi élet legkorábbi bizonyítékai”. Magukat a sejteket már nem, de a maradványukat jelentő széntartalmú anyagokat azonban még látni lehet – mondta a szakember.

http://mno.hu/tudomany/felfedeztek-a-foldi-elet-legkorabbi-jeleit-1195500
keresztkem
Olvasta: 3 | Válasz | 2013. november 16. 08:01 | Sorszám: 10
Ebben a hozzászólásban számomra 2 rendkívül érdekes és értékes momentum van.
Az első: Én, mint miskolci az AVAS-t elsősorban MISKOLCI (vulkanikus) hegynek véltem és tudtam--ösztönösen szinte.Annyit azért eddig is hallottam, hogy a partium-i Szatmárnémeti-ben vagy Nagykárolyban IS(!) van Avas nevű hegy, de most még az is kiderült számomra, hogy a fentiek szerint Erdélyben is van.
A második: az Apor László név a belinkelt cikkben.
Ugyanis legjobb barátom: báró dr. Apor Péter okl. villamosmérnök rokonáról van nyilvánvalóan szó, hiszen Ő Apor dr. a székelyföldi, bálványosvár-i illetőségű Apor család sarja, a legendás győri, mártyr megyéspüspök báró Apor Vilmos nagyon közeli hozzátartozója.Hiszen barátom édesapja a miskolci Mindszent-i temetőben--feleségével együtt-- nyugvó báró Apor József a mártyr püspök édes unokatestvére. Nyilván az "idelinkelt" cikk Apor László-ja ugyanaz a család.
keresztkem
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. november 15. 12:00 | Sorszám: 9
Itt van erről egy érdekes levél ...

http://www.conchiglia.us/UK/UK_C_lettere/07.67_UK_NASA_SCOPERTE_SULLA_TILMA_1 ...
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2013. április 30. 08:55 | Sorszám: 8
Kolomp cseng az Avason

Szent György napján már le lehetett húzni a cipőt-bakancsot, mert a régiek kedveltek mezítlábaskodni – mondták a zalániak. Most még a cigányok sem járnak sehol mezítláb. Megváltozott a világ, nekik is sportcipő a lábukon. Szent György napja fontos esemény a falu és a falusi ember számára, mert ekkor hajtják ki a jószágot a legelőre: s ez az életet jelenti. S ebben évszázadok óta nem változott semmi.

... http://erdely.ma/kisregio.php?id=140792&cim=kolomp_cseng_az_avason
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2013. január 11. 13:35 | Sorszám: 7
Edének szeretettel:
Idézet:
Happiness arises as a result of different causes and conditions. If you harm someone out of anger, you may feel some superficial satisfaction, but deep down you know it was wrong. Your confidence will be undermined. However, if you have an altruistic attitude, you’ll feel comfortable and confident in the presence of others.
... www.facebook.com/DalaiLama?ref=stream
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...