21:43:23
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Hit, Tudomány
Téma: Az ima ereje
... Elejére 1. lap 
küssszvágócsér
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 07. 11:55 | Sorszám: 462
"...Köszöntelek téged, Istennek szent igéje, Istennek szent rendelése, Fényes
világ, Ki a fényes világot megfényesítetted, Édes áldott Napom, Adj
szerencsés mai napot, Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot, És
minden jóra menendőséget."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 06. 05:16 | Sorszám: 461
"... Látogasd meg kérünk Urunk családi otthonunkat és az ellenség cselvetését
messze űzd el tőlünk! Szent angyalaid lakjanak velünk és őrizzenek minket,
hogy békében aludjunk és Krisztussal virradjunk. Istenem! Meg kell halnom,
de nem tudom, hogy mikor és hogyan, azt azonban jól tudom, ha halálos
bűnben halok meg, örökre elkárhozom. Édes Jézusom! A Te szent halálod
érdemeire add meg nekem a jó halál kegyelmét! Atyám a Te kezeidbe bocsátom
lelkemet! Majd, ha végóránkat értük, szent fiadat kérjed értünk. Boldog
halált esd le ránk, Nagyasszonyunk, Szűz Anyánk! Ámen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 05. 07:30 | Sorszám: 460
"... Istenem, bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőttkorom sok rettenetes
bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig. Segíts,
Istenem, ítéld bennem halálra a régi gonosz, langyos, hűtlen, gyönge,
határozatlan, elbágyadt embert, és "teremts bennem új szívet"! Neked
szentelem életem második felének minden pillanatát. Add, hogy jövőm teljes
ellentétben legyen múltammal, hogy jövőm fizessen a múltért, hogy mindig a
te akaratodat tegyem, hogy minden pillanatban megdicsőítselek a te
akaratod mértéke szerint.
Boldog Charles de Foucauld"
(Horváth Isstván Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 04. 12:49 | Sorszám: 459
"... Én csak szegény bűnös vagyok, Uram, de mihelyt szólítalak, kegyelmeddel és
irgalmaddal egészen elárasztasz engem. Legnagyobb boldogságomról mondanék
le, ha nem törekednék arra, hogy mindig csodálatos jelenlétedben éljek!
Ámen.
Kolumbusz Kristóf"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 02. 06:49 | Sorszám: 458
".. Jézusom! Köszönöm, hogy jelenléteddel mindent átformálsz! Téged nem kötnek
a formulák, az előírt rendelkezések. Nem külső parancsoknak akarod, hogy
engedelmeskedjünk, hanem az élő Istennek. Szentlelkedet nem lehet korlátok
közé szorítani. Az új Borhoz, ami te magad vagy, új tömlőt akarsz adni. S
bár nem veted el a régi törvényeket, újat adsz nekünk, amit a szívünkbe
írsz. Nem szeretnéd, ha pusztán szokások rabjai lennénk, hogy csak azért
böjtöljünk, mert mások ezt teszik. Ennek csak akkor van értelme, ha
belülről érezzük szükségét, amikor nem vagyunk közel hozzád. Köszönöm,
Uram, hogy megmutatod, hogyan éljek Lélekből, belső indíttatásból, és nem
kívülről magamra öltött szabályok szerint. Ámen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. március 01. 09:30 | Sorszám: 457
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor a kiválasztott három apostolnak
megmutattad isteni dicsőségedet. Kérünk, mutasd meg nekünk is dicsőséges
arcodat, hogy életünk nehéz óráiban, a szenvedések és a betegség idején új
erőt kapjunk. Mutasd meg számunkra, milyen sors, milyen dicsőség vár ránk
a feltámadást követően, ha kitartunk veled a szenvedésben. Erősítsd
bennünk az örök élet reményét! Adj nekünk tanulékony lelket, hogy
szavadban felismerjük azt az igazságot, amely minket az üdvösségre vezet."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 28. 16:50 | Sorszám: 456
"... Üdvözlégy, Jézus Krisztusomnak, Uramnak és Megváltómnak legszentebb és
valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél, akit
érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak feláldoztak.
Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki!
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
mamácska
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. február 27. 08:00 | Sorszám: 455
Február 25-én átadták az új máriapócsi zarándokközpontot, melyet Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke, valamint Vasile Bizău, a Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke szentelt meg – tájékoztat a Hajdúdorogi Egyházmegye.

Az ünnepségen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke is.

Semjén Zsolt a Hajdúdorogi Egyházmegye új zarándokközpontjának ünnepélyes avatásán hangsúlyozta, felekezeti és vallási hovatartozástól függetlenül mindenkinek az az érdeke, hogy az ember testi és lelki értelemben egyaránt szabadon kibontakozhasson, ebben pedig az egyháznak nagyon fontos szerepe van. Hozzátette, hogy ha az Istennel való kapcsolat kinyílik, az erőt ad a napi problémákban megfáradt embereknek életük rendezéséhez, akik saját boldogulásukkal a társadalom javát szolgálják.

A miniszterelnök-helyettes a kommunizmus áldozatainak emléknapjára utalva rámutatott: az ateizmusra és istentelenségre épülő kommunizmus árnyékában a zarándokközpont átadása szimbolikus jelentőséggel bír. „Helyreállt a dolgok normális rendje, azaz együtt van az egyház, az állam, a megye és az önkormányzat, illetve együtt vannak a magyarországi és az erdélyi magyarok” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Isten népe van együtt, és skizofrén dolog, amikor megpróbálják szétválasztani, széthasítani a hívő embert az állampolgártól – jelentette ki a politikus. – Egyszerre vagyunk tagjai az egyháznak és állampolgárai a hazának.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arról beszélt, hogy Magyarországon és Erdélyben azok az igazán erős közösségek, amelyek jövőjük tervezésekor figyelemmel vannak az egyházra és a keresztény értékekre.

A politikus utalt arra is, hogy az állam és az egyház viszonya árnyaltabb Romániában, mint Magyarországon, a román állam ugyanis még nem rendezte a romániai magyar történelmi egyházak és a romániai görögkatolikus egyházak ingatlanjaival és tulajdonaival kapcsolatos kérdést. „Visszafelé is foroghat a történelem kereke, már visszaszolgáltatott ingatlant államosíthatnak, már megszerzett jogokat visszavonhatnak, de nem szabad úgy tennünk, mintha ennek nem lenne jelentősége” – fogalmazott Kelemen Hunor.

A Mária sugara – Közös vallásturisztikai értékek megőrzése és bemuta tása elnevezésű 1,3 millió euró (397 millió forint) költségvetésű nagyprojekt egyik elemeként elkészült, mintegy 600 négyzetméteres központban zarándokok fogadására, rendezvények és konferenciák lebonyolítására is alkalmas termeket alakítottak ki, illetve a létesítmény négy kisebb – tárgyalásokra, gyóntatásra, kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas – helyiséggel is rendelkezik. Az új épületben orvosi szoba, vizesblokkal felszerelt baba-mama szoba, egy játszóház és egy kegytárgybolt is helyet kapott.

A program keretében a máriapócsi zarándokház felépítésén kívül a máriapócs–szatmárnémeti útvonal mentén a nagykárolyi görögkatolikus templom és közvetlen környezetének felújítása, a nagykárolyi Kalazanci Szent József római katolikus plébániatemplom épületének felújítása, valamint a szatmárnémeti román görögkatolikus Popp Aurel-kápolna rekonstrukciója is megvalósult.

Fotók: Hajdúdorogi Egyházmegye/Zadubenszki Norbert

Magyar Kurír
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. február 27. 05:13 | Sorszám: 454
".. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod
aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek
Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a
csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember
javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.
II. János Pál pápa"
(Horváth István Sánddor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 26. 13:39 | Sorszám: 453
"... Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon
Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat
élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek
érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a
hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose
vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve
megtapasztalhassuk az Ő életet átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva
mindent, ami fölöslegesen megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
mamácska
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 26. 12:27 | Sorszám: 452
Bencsik András :
Hajrá Magyarország! Hajrá Orbán Viktor!
Minden elsietett vagy rossz lépés ellenére… ha egyetértesz vele, add tovább! És imádkozz, hogy a sok nehézség és támadás ellenére, mindannyiunk érdekében, végig mehessen ezen az úton:
„…De volt az életemnek egy pillanata, amikor úgy éreztem, hogy ami elmaradt, azt be kell pótolni, helyére kell tenni. A dolgoknak a helyükre kell kerülniük. S miután engem református hitben kereszteltek – és ez így van jól, úgy gondolom, az ember legyen az, ami –, ezért amikor az a pillanat eljött, akkor konfirmáltam. A konfirmálás a mi meggyőződésünk szerint életre szóló fogadalomtétel, ahol az embernek világosan választ kell adni, hogy mi végre is tekinti magát kereszténynek. Úgy fogalmaztam, amikor a konfirmációm elérkezett, hogy nem tudtam mindig, de mindig éreztem, és ma már biztosan tudom, hogy eddig is velem volt az Isten – akkor is, amikor nem figyeltem rá, és nem tudtam –, és azért teszem ezt a fogadalmat, hogy ez ne is változzon meg, maradjon velem, sőt ne csak velem, hanem azokkal is, akik számomra fontosak, és akiket szeretek. Így jutottam el a konfirmációig. Azóta annak a mondatnak a jegyében próbálok élni, meg végzem a munkámat, amit úgy hívnak, hogy az Isten dicsőségére és az emberek javára élni.
Amit le tudok fordítani a szakmánk nyelvére is, ami úgy hangzik, hogy nekem az országot kell építenem,
kis o-val, az országot – ami a magyar nemzet e világi országa –, és nagy O-val is, az Országot, Isten Országát, és ez a magasabb rendű célja és értelme annak, amit teszek."
Dr. Orbán Viktor
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 26. 08:06 | Sorszám: 451
Erdélyi Zsuzsanna akadémikus temetése:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14bc344444ad4815
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 25. 17:09 | Sorszám: 450
"... Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem, hogy
Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te kezedben van,
minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz mindannyiunkat. Köszönöm,
hogy Te vagy az állandó változásban az élet nyugvópontja, amelyhez
tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem van Benned, és így a jövőm
nincs a véletlenre bízva."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 24. 13:42 | Sorszám: 449
"...Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 23. 07:02 | Sorszám: 448
"... Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 22. 10:09 | Sorszám: 447
"...Urunk, Jézus Krisztus! A nagyböjt elején veled megyünk a pusztába,
amelynek csendjében Istenre találhatunk. Emberi szándékainkat, vágyainkat
és akaratunkat most félretesszük, mert egyedül Istenre akarunk figyelni,
az ő szavát akarjuk meghallani. Isten jelenléte átalakítja életünket,
megújulást, újjászületést hoz számunkra. Az ő jelenléte megerősít minket
keresztény küldetésünkben. Urunk, taníts minket arra, hogy észrevegyük
Isten gondviselő szeretetének és megbocsátó irgalmának jeleit életünkben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 21. 09:47 | Sorszám: 446
Talán ŐK az ÉLŐ JELEI az Úr által meghallgatott imáimnak:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206406476546732&set=a.2672461616765 ...
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 21. 06:57 | Sorszám: 445
"... Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal, hogy
tanúsíthassuk: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a
szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet
ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes küldetésében
mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 20. 07:59 | Sorszám: 444
"... Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak!
Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok vétkezni. Jézusom,
add ehhez kegyelmedet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
Békáscity
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 19. 21:25 | Sorszám: 443
Majnek Antal püspök atya levele
Kedves Testvérek!
A püspöki konferencia (az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia – a szerk.) sokadszor kér már minket az Ukrajna békéjéért való imádkozásra, amihez most kéri a böjtölésünket is. Valóban, tudjuk jól, hogy a lélek imájához mindig hasznos hozzátenni a test imáját is: az önmegtagadást és a böjtöt, különösen olyankor, amikor nagy bajban vagyunk.
Ahogy a múltkor is utaltam rá, imádságunk, az emberek imája nem attól lesz igazán hatékony, hogy mennyit imádkozunk és böjtölünk, ezért a békéért való imához hozzá kell tennünk a saját békénket, a szívünk békéjét. Semmit nem ér ugyanis annak az embernek a békéért mondott imája, akinek harag van a szívében. Hiába böjtöl a békéért az, aki akár csak egy embert is utál, gyűlöl. Tudjuk, hogy a mindkét oldalon egyre több keresztény imádkozik a békéért, és hála Istennek egyre több politikus is a békéért száll síkra. De ez is kevés. Fel kell lépnünk a háború ellen, az emberek megölése ellen, különösen az ártatlan, békét akaró civilek megölése ellen. Hogy ezt miért akarják ilyen-olyan politikai erők, az az ő bűnük, égbekiáltó bűnük. A mi feladatunk az, hogy ne csak passzívan imádkozzunk, hanem harcoljunk a békéért. Mert Jézus azt mondta, hogy boldogok a békesség szerzői. Viszont harcolni csak az tud, akiben gyűlölet van. Mi, keresztények ezt az indulatot csak arra használhatjuk, hogy a bűnt utáljuk, annak szerzőjét, a sátánt s a többi gonosz lelket pedig gyűlöljük. Nem a másik ember, nem a másik nép – ő az emberiség igazi ellensége (vö. 1Pét 5,8) akiről azt is elárulta Jézus, hogy ennek a világnak a fejedelme. És mindazoknak, akik őt választják uruknak és hallgatnak rá, felajánlja azt, amit Jézusnak is felajánlott pusztai megkísértésekor: gazdagságot, dicsőséget és a világ fölötti uralmat. Mindezt odaadja nekik, ugyanazért az árért, amit Jézustól is kért: ha leborulva imádják őt.
Ezt látjuk ma egyre jobban. Amire Jézus nemet mondott, arra a világ vezetői közül sokan igent mondanak. Pedig a sátán jogtalanul ajánlja fel nekik a világot, hiszen az nem az övé – ő csak a világ fejedelme. A Világmindenség Ura és Királya azonban Isten, egyyedül rendelkezik a világgal, hiszen Ő teremtette és tartja létben, tehát egyedül az íövé.
Ezért kérlek benneteket, hogy teremtsetek békét szívetekben. Tagadjatok meg és vessetek ki magatokból minden olyan gondolatot, mely emberek, népek elleni utálatról, gyűlöletről, lenézésről, megvetésről szól.
Ábrahám történetéből tudjuk, hogy az Úr Isten megmentette volna Szodomát jogos büntetésétől, ha csak tíz igazat talál benne. Nem tudom, a kelet-ukrajnai városok és Ukrajna lakóinak megmentéséhez hány tiszta szívű imádkozóra lenne szüksége Istennek, de biztos, hogy sokkal többre.
Petrus Pavlicek ferences testvér a második világháború után rávette Ausztria lakosságát, hogy legyen legalább egymillió imádkozó, és akkor az Úristen biztosan megmenti őket a szovjet megszállástól. És valóban: rövid időn belül összejött ez a sok imádkozó – az egyszerű emberektől a politikusokig voltak benne résztvevők –, és a világ nagy meglepetésére 1955-ben tényleg kivonultak Ausztriából a szovjet csapatok. Itt is, nálunk is csak a tiszta és békés szívek növekvő száma mentheti meg az országot és akár Európát is egy még pusztítóbb háborútól.
Ninive városa hallgatott Isten szavára és mindenki bűnbánatot tartott – s Isten vissza is vonta büntetésüket, s a város megmenekült.
Munkács, 2015. február 8.
Majnek Antal megyéspüspök
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 19. 07:58 | Sorszám: 442
"...Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg
életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni
kegyelemként!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 18. 07:52 | Sorszám: 441
"... Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk.
És minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát,
számolva minden ember adottságával.
Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet,
ahol szolgálnom kell.
Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes,
hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek,
Uram!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 17. 08:10 | Sorszám: 440
"... Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban
vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt! Add, hogy
minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a
szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül te vagy a
nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
Békáscity
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. február 17. 01:09 | Sorszám: 439
Ima Ukrajna békéjéért
Érkezett: Tegnap 21:36
Istenünk, Atyánk!
A történelemnek ismét e nehéz szakaszában járulunk eléd, hogy könyörögjünk Ukrajna és Oroszország békéjéért.
Állj mellettünk, hogy a népek, melyekre a békétlenség terhe nehezedik, Benned megtalálják az utat az igazságra és az életre.
Ne engedd, hogy a kilátástalanság reménytelenséggé váljék szívükben. Segítsd meg őket!
Könyörgünk, őrizd meg bennük a hitet!
Ne engedd, hogy politikai fölény, emberi önzés, haszonlesés, viszálykodás megakadályozza a testvéri összetartozást, megbontsa a nemzetek közötti egységet, eltántorítsa őket Tőled!
Adj, Uram nekik hőslelkű vezetőket, akik önzetlen lélekkel szolgálnak Téged és felelősen azokat, akiknek életét, jólétét és jövőjét rájuk bíztad.
Önts szívükbe erőt, kitartást és reménységet, hogy mihamarább helyreállítva az áhított békét, szeretetben és testvéri módon élhessenek az őket körülvevő más nemzetekkel és népekkel, túllépve a történelmi feszültségeken, valósítsák meg a Te országodat.
Istenszülő, Szentséges Szűz Mária, népek és nemzetek Anyja!
Hallgasd meg ezt a segélykiáltást, melyben oly sok ember kiált most az ég felé.
Mutatkozzék meg ismét a világ történelmében az irgalmas szeretet hatalma, hogy a tomboló gonoszságnak megálljt parancsoljon! Hogy a lelkiismereteket megváltoztassa!
Szeplőtelen Szívedben nyilvánuljon meg mindenki számára a remény világossága!
Ámen.
_______________________________________________
Boldog Özséb R.K. Plébánia híveinek közösségi levelezőlistája
Ha információt szeretnél megosztani a lista tagjaival, akkor a levelet a levlist@boldogozseb.hu címre küldd. (Kapus László)
küssszvágócsér
Olvasta: 1 | Válasz | 2015. február 16. 08:34 | Sorszám: 438
"... Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is
felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra, hogy
feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a leginkább
abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat. Érzem közelséged,
érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem jóságodat, érzem szereteted,
s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled mindenkinél boldogabb vagyok."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...