00:43:34
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Hit, Tudomány
Téma: Mi az igazság ?
... Elejére 1. lap 
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 07. 11:50 | Sorszám: 164
A Krisztushoz való közeledést az Atya kezdeményezi, Aki egyeseket személyesen vonz (Jn
6,44) és mindegyiküket Krisztusnak adta át. (Jn 6,37) Az üdvösséget egyedül Isten kegyelme
valósítja meg. Ez az  ingyenes ajándéka, amelyet egyedül hit által közöl. (Ef 2,8-9) A
Krisztushoz való közeledés már most örök életet jelent, amely a mennyekben nyeri el teljes
dicsségét. Amikor a bizonyságtevés során a „mennybe való bejutásról” beszélnek, a
hangsúlyt Istenrl az ember teljesítményére teszik át, ráadásul elmulasztják annak világos
bemutatását, hogy már most örök életünk van a drága hit által, amely a miénk. A
mennybejutásról való beszélgetés helyett a megváltottaknak a következket kellene hirdetniük
az elveszetteknek a bevásárlóközpontokban, akár a telefonbeszélgetések során: „Az pedig az
örök élet, hogy megismerjéenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus
Krisztust.” (Jn 17,3) „Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok
meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.” (1Jn 5,13)
A következ kett különösen nagy vétek Isten és evangéliuma ellen: 1) hatalmának tagadása
az elveszettek által gyakorolt ún. szabad döntéssel, és 2) az a nem biblikus gondolat, miszerint
a megigazulás, amely Isten cselekedete, a hív szívében történik és nem egyedül Krisztusban
és a mennyben. Teljes hitelt akkor adunk Istennek és kegyelmének, ha erteljes Igéjét
használjuk.  menti meg a bnöst, miközben a személy, aki által közölte Igéjét, megalázkodik
a szent Isten hatalmának és irgalmának láttán. Ez mindkét fél számára hasznot jelent, az Isten
dicsségére. Minden úgy van, amint az Ef 1,6 mondja: „Kegyelme dicsségének
magasztalására.”
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 07. 09:28 | Sorszám: 163
A források (pl. Terebess) egybehangzóan azt állítják, hogy a manicheusokat a középkorban teljesen kiirtották.
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 06. 22:34 | Sorszám: 162
1.) Nem tűntek el a manicheusok--sajnos--teljesen legalábbis nem.
2.) Megelékszem az "átmeneti sikerekkel".
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 06. 20:36 | Sorszám: 161
A manicheusok is értek el átmeneti sikereket, mielőtt eltűntek volna.
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 06. 19:57 | Sorszám: 160
Nem gondolnám a KÉSZ "eltűnését" márcsak azért sem, mert 1989 óta vagyunk és inkább GYARAPODUNK. Jelen sorok írója éppen most "segédkezik" a tiszaújvárosi tagcsoprt megalakításában--amint azt korábban sikerrel tette a sajószentpéteri csoporttal is.
Igaz persze, hogy néhány csoport elsorvadt--2-3-- de sokkal több jön létre. Példának okáért nagyon sok örömmel kecsegtet a kassai, a beregszászi, a kolozsvári és a nagybecskereki határontúli szervezetünk létrejötte is.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 06. 19:48 | Sorszám: 159
Ezzel Ön (és, ha az Ön példáját követi, akkor az egész magyarországi KÉSZ is) azt kockáztatják, hogy eltűnnek
a történelem süllyesztőjében, mint a többi eretnekek.
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 06. 18:35 | Sorszám: 158
Semmivel NEM ÉRTEK EGYET azokban a dolgokban amiket itt a #154-#157-ig megjelölt hozzászólásokban írni tetszett. Egyrészt TÉNYSZERŰEN SEM IGAZAK(!!!) azoknak a megállapitásának néhánya, amiket írni tetszett, másrészt meg még ha tényszerűen igazak is itt-ott, azoknak a megállapitásainak a tartalma nem értékelhető negatívumként--szerintem legalábbis--amiket Ön valamiféle "főbenjáró bűnnek" vélelmez.
Ettől függetlenűl: Ön azt gondol és úgy gondol, ahogyan Önnek jólesik. Ez engem és környezetemet, pl. az egész magyarországi KÉSZ-t--annak hitünkről vallaott nézeeit-- EGY TAPODTAT SEM RENDITI MEG és egy tapodtat sem befolyásolja.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 15:58 | Sorszám: 157
Drága bácsi, nem figyelt jól dogmatika-órán, vagy éppenséggel farizeus dogmatikát tanult.
Jézustól a farizeusság olyan távol állt, mint Kapernaum Jeruzsálemtől.
A teológusok részéről becsületes dolog, hogy kimutatják önmagukban a farizeusságot.
Akkor pontosan tudják, mit kell magukból kigyomlálniuk ahhoz, hogy visszatérjenek Jézushoz.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 15:48 | Sorszám: 156
Erre később még visszatérünk: Pál apostol súlyosan sáros abban, hogy az Egyházat Jézus tanításától
eltérítette a farizeus irányba.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 15:44 | Sorszám: 155
Ez a szomorú eset vastagon aláhúzza, hogy milyen fontos volna tető alá hozni az unitus teológiát.
Egy igaz hitű iszlám hívőnek, amikor meghallja a kiáltást, hogy „Ya rabbi Yasu!”,
a karja le kellene hulljon, a kezéből a szablyának ki kellene forduljon, és az imént még halálra ítéltet
a keblére kellene ölelje, hogy "testvérem" !
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 15:24 | Sorszám: 154
Az a baj ezekkel a fajta nyilatkozatokkal, hogy a papok így cseszik el a renoméjukat.
Emiatt mondja azt a legkisebb fiam, hogy "a papok hazudnak".
Mert nem az igazságot (Jézus tanítását) hirdetik, hanem a dogmatikát.
Ha az igazság és a dogmatika összeütközésbe kerül, akkor nekik a dogmatikát kell
választaniuk, arra esküdtek fel.
mackó
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:47 | Sorszám: 153
Köszönöm szépen.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:38 | Sorszám: 152
Nem apokrif! Saulus ( a későbbi Paulus, azaz Szent Paja) ugyanis farizeus volt a kisázsiai Tarzuszban--meg persze "gebinbe" sátorkészítő kisiparos. Persze az előtt hogy a damaszkuszi úton megtörténtek volna azok a dolgok, amiknek megkölltt történnijök.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:33 | Sorszám: 151
Tökéletessen jaóó' heljen teccik járni. Mi még asztat is megtaníjjuk hogy hova köll szellenteni meg diszkréteni böfögni a fróanszia illem és etikett szerint. Úgyhogy el kéne téríteni Kiskegyedet innét mint egy Boeing 747-est, ha ettül a helytül jobb hellyet teccene akarna méltóztatni.
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:32 | Sorszám: 150
Márhogy Szent Pál TAHÓPARASZTKA volt? Na, először hallom. Ez valami apokrif lehet...?
mackó
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:05 | Sorszám: 149
Tánc- és illemtanárt keresek. Nem tudom, jó helyen járok?
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:01 | Sorszám: 148
Vigyázzon TAHÓPARASZTKÁM ott a tehénszarba'. Szent Pál is "az" vót basszameg!
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 09:17 | Sorszám: 147
Tökre igaza van RK-nak. Maga egy tőrőlmeccett farizeus.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 09:09 | Sorszám: 146
Ráadásul az, amit a #141-ben írtam TAPASZTALAT elsősorban, s nem MENTALITÁS. S ha Jézus ezt "ostorozta" volna--amit nem hinnék--akkor önmagát ostorozta, ami lehet--esetleg--de abban sincs semmi kivetendő.
Harmadrészt ÓSDI dolog a "farizeus" szóval "dorongolni", hisz' a legmodernebb teológia kimutatta: a jó teológusok MIONDANNYIAN FARIZEUSOK EGY PICIT, s ez nagyon jó hogy így van.
Ön is "az" én is, Páter Sajgó S.J. is...és sokan. Mondom: "egy picit". Ez valami olyasmi, hogy a jó gyógyszer kismértékben ORVOSSÁG, nagymértékben persze valóban MÉREG.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 07:25 | Sorszám: 145
Ön ezt mondja, más MÁST.
Én NEM ÖNNEK ADOK IGAZAT, s az én környezetemben sokan nem--akiket becsülök. Sajnos Önt NEM TUDOM becsülni, pedig Isten látja a lelkemet: szeretném.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 07:22 | Sorszám: 144
Pontos kórkép a farizeus lelkivilágról.
Jézus egész életében ezt a mentalitást ostorozta.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 07:21 | Sorszám: 143
"...az Úr Jézus élő egyházat alapított, majd tíz nappal később elküldte a Szentlelket azzal az üzenettel, hogy ő majd bevezet titeket a teljes igazságba. Szent Ágoston azt mondta, nem hinnék a négy szent evangéliumnak sem, ha nem az egyház adná a kezembe. Az élő egyház szerepe tehát vitathatatlan. Általa mutatja meg nekünk az Úr, hogyan kell értelmeznünk a szentírást. A Szentszék eddig huszonegy egyetemes zsinaton foglalkozott az Úr igéjével. A dogmákat újabb és újabb nyelvezettel, kortárs nyelven tudjuk előadni, de azok megváltoztatásáról nem lehet szó."
(Jakubinyi György erdélyi római katolkus érsek legfrissebb nyilatkozatából--a Magyar Kurir-nak)
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 05:28 | Sorszám: 142
Némiképpen indokolja talán az általam itt írottakat annak a 21 kopt keresztény embernek az esete is, akik "ajkukon Jézus Krisztus nevével" mentek a halálba. És akiket az Iszlám Állam végzett ki a 'napokban lefejezés révén, és akiket az Egyház "Subbito Santo" alapon AZONNAL SZENTTÉ avatott. Szóval: Jézus Krisztus--az Abszolut Igazság--nevével az ajkunkon, SZERETET-szellemiségével a szívünkben-lelkünkben nem történhet velünk baj. Még csak "nagyon" nem is tévedhetünk.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 21:39 | Sorszám: 141
Háát ez a dolog attól függ, ki kinek ad hitelt.
Én a "terméssszeti népek lelkiismeretéről" hallottakat inkább a mese-mese-mesketék kategóriájába sorolnám--persze azt is elfogadom, hogy más 'oda meg vissza van értük.
Viszont azt gondolnám: ha valaki "Jézusnak a nevét akár csak hajtogatja is, abból valami jó mindég kisül"! Éppen azért talán mert Ő Isten Fia.
Ez a meggyőződésem abból forrásozik, hogy több atya imaiskolásjába járva és részt kérve ot ebben-abban, mind arra tanitottak: ne nagyon foglalkozzam ima közbe "formai" felszini dolgokkal csak imádkozzam lehetőleg Jézusra és a Bibliára gondolva. S még az sem tragédia, ha közbe' egy jó nő képe ugrik be....majd elmúlik. Szóval a lényeg: Jézust, mint az Abszolút Igazságot sem "átverni" nem lehet, sem Neki keveset adni nem lehet mert Ő olyannira jó és irgalmas. Fölültekint a mi gyengeségeinken és gyarlóságainkon.
Nekem egyrész EZT tanították, másrészt megtapasztaltam, hogy a dolog igaz, és IGY igaz.
Lényeg szerinem: Jézus nem lacafacázik azon, hogy letérdelek-e vagy sem vagy csúnyán beszélek-e vagy sem. Ha látja, hogy én őszintén jó akarok lenni, akkor végtelen irgalmával ÁTNÉZ GYARLÓSÁGAIMON és LESIMITJA HOMLOKOM VEREJTÉKÉT. Megtapasztaltam.
Persze vélekedhet más másképp... megengedem. DE nekem EZ, a fenti "jött be" a végtelen igazságról Jézusról.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 05. 19:59 | Sorszám: 140
Én azt olvastam Halász Lajos atya önéletírásában, hogy a természeti
népek lelkiismeretébe is bele van írva az igazság. Csak nem tudják az igazság nevét.
Jobban bele van írva, mint sokaknak, akik Jézusnak csak a nevét hajtogatják, de az igazságtól eltávolodnak.
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...