15:12:47
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Hit, Tudomány
Téma: A jó (és a rossz)
... Elejére 1. lap 
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. április 01. 17:26 | Sorszám: 65
Az RK Rendes Kis névrövidítése--vagy monogramja.
k.k.
Pali baba
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. április 01. 14:28 | Sorszám: 64
Nem tudom az RK mit jelent, de ha római katolikust akkor itt van neked a definíció:

http://lexikon.katolikus.hu/K/k%C3%A1romkod%C3%A1s.html
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. április 01. 11:09 | Sorszám: 63
...meg a lelki eredetű bajok következménye a bűn.
Viszont amiről az előbb beszéltünk, ott a bűnök következményeinek vélték a TESTI bajokat.Még a Biblia szövegének--idézett--tanúsága szerint is. Ma úgy gondoljuk: nagyrészt tévesen.
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. április 01. 09:18 | Sorszám: 62
A lelki eredetű bajok lehetnek a bűn következményei.
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. április 01. 06:23 | Sorszám: 61
".. „Látod, most meggyógyultál. Többé ne
vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!” Az ember elment, és
elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók
üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
Jn 5,1-16"
Tehát: "Többé ne vétkezzél, HOGY VALAMI NAGYOBB BAJOD NE ESSÉK!" Tehát még ez a bibliai szöveg is Szent János Evangéliumából olybá' tűnteti fel a dolgot, mintha a "valamilyen baj megesése" és a "vétkezés" összefüggésben lenne.Mintha OKSÁGI KAPCSOLAT lenne a "vétkezés" és a "BAJ" bekövetkezte-megesése között, hiszen a betsaida-i, általa meggyógyitott bénának mondja ezt maga: Urunk, Jézus Krisztus.Ez egy jellegzetessnek mondható BIBLIAI GONDOLKODÁSMÓD és KORABELI SZEMLÉLET következménye.Ennélfogva olyan nagyon nem lehet csodálkoznunk, ha ma is vannak még olyan keresztyén testvéreink, akik ebben a hitben élnek.
Helytelenül.
k.k.
keresztkem
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. március 31. 12:03 | Sorszám: 60
"..Káromkodás azt gondolni, hogy a fogyatékosság Isten büntetése "
Hogy nagyon hibás és helytelen, azt eddig is tudam.Hogy "káromkopdás" lenne, azt nem, de Ferenc Pápától--mint Pápától --ezt is elfogadom.Mindazonáltal éppen szektás heretikusoktól hallottam korábban(!) pontosan azt--többektől is(!)--hogy a betegség, fogyatékosáág a BŰN, AZ EMBER BŰNÉNEK következménye.Tehát az illető ember bűnéé vagy a szülei-hozzátartozói bűneié.Megjegyzem: NEKEM MÁR AKKOR SEM(!) TETSZETT ÉS FERENC PÁPÁNK MEGÁLLAPITÁSÁTÓL FÜGGETLENŰL, pusztán saját kútfőből SEM TETSZIK--ÉS NEM IS TETSZETT SOHA(!)-- A BETEGSÉGET BŰNKÉNT ÉRTÉKELNI.Ennek ellenére meggyőződésem: változatlanúl vannak és lesznek is olyan, magukat jó keresztyénnek vélő emberek, akik e meggyőződésüket változatlanúl fönntartják--hogy tudniillik a betegség vagy fogyatékosság ISTEN BÜNTETÉSE--az illetők vagy szüleik bűneiért. Jómagaam is ismerek kapásból vagy 10 ilyen embert.Ma is, ebben a pillanatban is.
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 31. 10:28 | Sorszám: 59
Káromkodás azt gondolni, hogy a fogyatékosság Isten büntetése - mondta Ferenc pápa
szombaton, amikor mintegy 8000 vakkal és siketnémával találkozott a VI. Pál teremben.
... www.facebook.com/524505510894407/photos/a.526165314061760.130129.524505510894 ...
panda
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 31. 02:04 | Sorszám: 58
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 30. 22:48 | Sorszám: 57
Szerettem volna érteni-megérteni ennek a hozzászólásának a lényegét, de nem sikerült.
Mert például az első mondatában, ami ugye úgy szól, hogy: "Tudom, hogy a papok ezt tanítják magukról.", szóval ebben a mondatában ha meggebedek se tudom mi a túró az az "ezt"? Mert persze a "papok" sokmindent "tanítanak"--a Világról, Istenről, és nyilván: önmagukról is. Tehát magáról a papság intézményéről az "ordo ecclesiensis"-ről, ami ugye AZ EGYHÁZI REND! És mint ilyen: SZENTSÉG! Tudniillik a 7 szentség közül egy.
Én azonban, mint mondtam: NEM ÉRTEM MIT TETSZIK MONDANI az előző h.sz.-ában, lehet, hogy hálaistennek: nem értem.Viszont az a gyanúm, amit mondani tetszik, az NEM KATOLICIZMUS; azaz NEM KATOLIKUS HITTANITÁS,hanem valamiféle MANAPSÁG DIVATOS SZEKTA tanítása.Ami nem föltétlenűl elitélendő 1 az 1-ben, de nem is kötelezően követendő.Mindenesetre az ilyenféle szektás eretnekségekben mind-mind van egy közös: MIND-MIND AZT HISZI, MAJD' Ő MONDJA MEG A TUTI-t.Tehát alázat, szerénység és önkritikamentesek az ilyenféle HERETIKUSOK.Azt hiszi egytől egyig mind: ő sz..ja a spanyol viaszt. Pedig hát...mégsem, vagy csak részben.Többnyire: icipici részben.
Mert például az emlegetett 1999-es Ágostai Nyilatkozat is a MEGIGAZULÁS TAN-ról--melyet szentesitett az Ágostai Evangélikus Egyház és a Római Katolikus Anyasszeentegyház is, nem azért nem tökéletes, mert ami benne van, az ne lenne igaz.Hanem azért, mert néhány nagyon fontos dolog nincs benne! Nem sokminden kellene bele, de néhány illúziógátló attribútum azért kellene--a proestánsok és egyéb szektás eretnekek felé.Ezzel csak azt akarom mondani, hogy--szerintem --az Egyházat igenis védeni kell, tűzzel-vassal ha úgy tetszik.De persze az Egyházat védi maga az Atyaisten is, úgyhogy igazándibul én nem féltem, de védem!
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 30. 21:10 | Sorszám: 56
Tudom, hogy a papok ezt tanítják magukról.
De, sajnos, ez nem igaz.
Hiába próbálják kényszeríteni, hogy a Szentlélek ott fújjon, ahol ők akarják: ez nem megy.
És vannak, akik még csak meg sem próbálják.
Például az egyik püspök (a nevét szerencsére nem jegyeztem meg) a lehető legalkalmatlanabb pillanatban: a keresztfiam
bérmálkozásakor tett hitetlenség-vallomást: már a felvezető szövegében eloszlatta minden abbéli várakozásunkat, hogy
ott és akkor a Szentléleknek bármiféle ajándékát fogjuk tapasztalni.
Az "igazi" Egyházra, amelyet Jézus alapított és amely láthatatlan és amelyet valóban a Szentlélek igazgat, persze igaz,
hogy a pokol kapui sem vehetnek erőt rajta.
Épp ezért különösen furcsa, hogy önjelölt álpróféták veszik maguknak a bátorságot, hogy tűzzel-vassal, inkvizícióval
védelmezzenek egy olyan Egyházat, amelyen a pokol kapui sem vehetnek erőt.
És ebben a téveszmében protestáns vezéreink is osztoznak: Kálvin János is rakatott máglyát Szervét Mihálynak.
És ugyanilyen furcsa, hogy mindenféle Ágostai Nyilatkozatokkal söprik szőnyeg alá a problémákat. Ez kettőt jelenthet:
bevallását annak, hogy azok a kérdések, amelyeket nyitva hagynak, valójában lényegtelenek, vagy pedig, elvtelen
megalkuvást: ne bolygassuk egymás vadászterületét.
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 30. 16:04 | Sorszám: 55
Kedves jó R.K.!

Tudnék érdemben reagálni arra amit ebben a h.sz.-ban írt, de talán inkább nem tenném.És nem azért nem, mert am block nem értek egyet sok, itt vázolt gondolatával, s ezt hallgatással-elhallgatással akarnám elleplezni.Hanem azért, mert tapasztalatból tudom: a HIT az EGYHÁZ a KATOLICIZMUS sőt a KERESZTÉNYSÉG ellenségei itt, ezen a ponton léphetnek föl ellenünk--keresztények és keresztyének--ellen a leghatékonyabban. És akármit mondunk akkor is így van vagy lenne.Ha "pro"-ot akkor egyféleképpen bántanak bennünket, ha contra-t akkor másféleképpen.Mert nekik "az" mindegy, 'hogy hogyan, csak bánthassanak.Nekünk viszont nem, nagyon nem.Mert aki az Egyházat és a Pápákat a Pápaságot bántja--akár a legbűnösebb pápát is--az ördög küldötte!
Viszont annyit tessék megengedni hogy leírjak.Már az első pápa Szent Péter is bűnös és gyarló, nagyon gyarló ember volt--tudjuk miért.És minden pápa az volt egytől-egyig, még a "szentként oltárra emelt" pápák is: 1600 előtt is meg utána is egyként mind.Ettől azonban még mindegyikük hitelesen és igazul Jézus Krisztus FÖLDI HELYTARTÓJA! Még a hirhedt VI.Sándor is!EZT VISZONT NEM KÉPESEK FÖLFOGNI A PROTESTÁNSOK! Pedig attól még igaz.
És még egy dolog.Nem a politika a pápák első és egyetlen, őket Jézustól eltéritő kisértője vagy megrontója, hanem sok más is.
k.k.
Pali baba
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 30. 15:32 | Sorszám: 54
Kész blaszphemia.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. március 30. 12:11 | Sorszám: 53
Nos, igen, elérkeztünk a probléma gyökeréhez: hogy az Egyház nem pusztán a hit letéteményese,
hanem Jézus tanításának hirdetése mellé politikai szerepet is vállalt.
Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a jézusi örökség mellé bevállalták a pilátusit is, a "nem evilágból
való" ország kormányzása mellé az evilágit is.
A pápák 1600 évvel ezelőtt hagytak fel Jézus követésével: hogy a töviskoronát fölvéve a kereszten
dicsőítsék meg az Urat.
Ehelyett inkább aranykoronát illesztettek a homlokukra, és a trónszékek előtt elítéltként megjelenés
helyett inkább maguk ültek a trónszékbe.
De már Pál apostol is fölhigította Jézus tanítását: Jézus még elvárta azoktól akik követni akarták őt,
hogy adják el vagyonukat (Mt 19.21), ezzel szemben Pál apostol már csak kéri Filemontól, nem azt,
hogy adja el mindenét, hanem hogy esetleg, talán szabadítsa föl Onezimuszt a rabszolgasorból,
vagy legalább ne (nagyon) büntesse meg a szökés miatt
.
Persze, azért akadtak szent életű emberek az Egyházban, olykor még a pápai trónon is.
Drága János Pál is őrlődött a kettős szerepében: máig emléxem a szenvedő arckifejezésére, amikor
a küldöttségünk azt kérte tőle, hogy engedélyezze a magyar nyelvű misézést Romániában, amire
emberként szívesen mondott volna igent, ám politikusként nem tehette meg.
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 30. 09:39 | Sorszám: 52
"..Attól tartok, az 1999. Ágostai Nyilatkozat: intézményesített struccpolitika."
Ez ugyan lehetséges, de akkor amikor a jó Boldog II.János Pál pápánk oda küldte Augsburgba(azaz Ágostába) az ír nemzetiségű Edward Idris Cassidy bíboros-t személyes küldötteként-legátusaként, hogy írja azt alá, akkor nagyon úgy tűnt hogy nem "az" lesz.
Akkoriban az itt Ön által is emlegetett "communio" első eredményeként üdvözölte majd' mindenki--a MEGIGAZULÁSTAN-béli egyetértés mennyei mannaként ölünkbe hullott gyümölcseként.
S hogy csalódást jelentett kölcsönösen mindkét félnek a számára--protestánsoknak, katolikusoknak egyaránt--arra csak a Dominus Iesus kezdetű enciklika mutatott csak rá jóval később.
Amivel azt akarom csak mondani: legtöbbször nem lehet látni-tudni az adott IDŐ JELENÉBEN, hogy ez vagy az az intézkedés, határozat, elvi nyilatkozat--az egyházpolitikában--tulajdonképpen MI IS IGAZÁBAN!? Az csak később perfektuálódik a maga tényleges hatása szerint.
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. március 29. 21:37 | Sorszám: 51
Attól tartok, az 1999. Ágostai Nyilatkozat: intézményesített struccpolitika.
Béketeremtés helyett tűzszünet.
Testvériség helyett "jószomszédság".
keresztkem
Olvasta: 2 | Válasz | 2014. március 29. 21:32 | Sorszám: 50
EZ TÖMÉNY DEMAGÓGIA!
Mert "tisztázni" csak azokat a kérdéseket lehet--és persze érdemes--amelyek nem vezetnek még nagyobb tisztázatlansághoz.(Lásd 1999. Ágostai Nyilatkozat)Amiből háborúság békétlenség sőt BŰN, származik, azoknak a kérdéseknek az ú.n. "tisztázásába" bele sem érdemes kezdeni.Mert abból még több TISZTÁZATLANSÁG ered.Ezt az az ember aki BÖLCS tudja, aki férhetetlenűl önhitt--mint most Ön--az azt hiszi hogy ő kakálja a spanyolviaszt.Pedig de nem!
Engem már nem tud ezzel a "struccpolitikázással" sem megsérteni sem megalázni, mer' azon én má' túl vagyok! Tudom amit tudok s amit tudok azt JÓL TUDOM! Az eddig leélt életem minden tudásomat és tudatlanságomat BEIGAZOLTA. Úgyhogy: nekem nem köll "váltanom"!
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 21:22 | Sorszám: 49
Még az is lehet, hogy mindkettőnknek igazunk van: ugyanazt mondjuk más szavakkal.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 21:17 | Sorszám: 48
Ez struccpolitika. Hogy lesz így ebből communio ?
Protestáns testvéreinkkel ki kell tisztázni a vitás kérdéseket.
Mert
- vagy nekik van igazuk,
- vagy nekünk,
- vagy mindketten tévedésben vagyunk.
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 21:01 | Sorszám: 47
Nem szoktam könyveket--úgymond--tűzre vetni.Ez nem az én stílusom.
Azt meg hogy mi alkalmas és mi alkalmatlan argumentum egy vitatott kérdés eldöntésére azt általában és leggyakrabban éppen azok az emberek szokták megpróbálni ÖNKÉNYESEN(!) ráerőszakolni egy helyzetre, AKIKNEK BIZTOSAN NINCS IGAZUK!Ez az ő "ultima ratio"-juk--"vert helyzetükben".
Én ezt nem teszem.
Mindazonáltal én katolikus vagyok a házasság nekem szent, hisz' szentségi házasságban élek--mint mondtam--immár több, mint 37 éve.De a feleségem és egész családjuk: magyar TÖRTÉNELMI PROTESTÁNS CSALÁD. Ennélfogva nem veszem magamnak a bátorságot ahhoz, hogy kioktassam őket Istenismeretből, mégha sokmindenben nem is érek velük egyet.Igy--és csak így--lehet 37 évet együtt élni.
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 20:49 | Sorszám: 46
Nem a tények buták, hanem azok az emberek, akik egy vitában a vitatott kérdés eldöntésére alkalmatlan
tényekkel hozakodnak.
Református testvéreink kétségbevonják a szentségi házasságot. Mert azt mondják, hogy csak Isten szent.
Pedig, ha belegondolnának, hogy Isten nem valahol a felhők fölött trónol, hanem itt van bennünk és mi
Őbenne, akkor belátnák, hogy a házasság szent, mert akkor lesz két fél Isten-képből egy egész.
Ha az Ön morális könyvei nem ezt mondják, akkor azokban tévtanítás van, nyugodtan tűzre vetheti őket.
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 20:36 | Sorszám: 45
1.) Szíves engedelmével: NEM VETEK TŰZRE SZENT ISMERETEKET.
2.) A tények nem "buták" és nem "okosak".A tények...TÉNYEK.Azokkal nem lehet "érvelni".
3.) Nem tudom kik azok az "egyesek" akik a szentségi házasságot "kétségbevonják"--én nem vonom kétségbe, hisz' abban élek.Viszont református testvéreinknél egyszerűen NEM LÉTEZIK SZENTSÉGI HÁZASSÁG--MINT OLYAN! Kétségbevonás nélkül: NEM LÉTEZIK. Mert csak nálunk katolikusoknál van 7 szentség--mmelyek közül 1 a házasság--náluk protestánsoknál 1 szentség van a keresztség.Kétségbevonás nélkül 1, azaz EGY.TEHÁT NINCS SZENTSÉGI HÁZASSÁG! Náluk.
Viszont aki Istent "káromolja" az valóban káromkodik--ebben egyetértünk, DE CSAK "AZ".Akire viszont 'aszongyák mások, más emberek, pláne bemagyarázzák róla mer' nem teccik a pofája stb..stb., hogy "ezt" teszi, azok nem káromkodnak!Erről nem tud meggyőzni.
Én hittantanárként mindég EZT tanítottam, s ezt is fogom a jövőben is--főegyházmegyei hittan szakfelügyelőktől ellenőrzötten megdícsérten és jóváhagyottan.
k.k.
Rendes Kis
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 20:17 | Sorszám: 44
Eléggé buta dolog, ha valaki egy vitában érvelés helyett olyan tényeket állapít meg, amelyek nem alkalmasak
a vitatott állítás alátámasztására vagy cáfolására.
A szentségi házasság elleni vétségről beszélgetvén abszolút lényegtelen tény, hogy egyesek magát a szentségi
házasságot is kétségbevonják.
Az ember Isten képmása, aki a beszédében a humán szaporítószerveket vagy a legősibb foglalkozást emlegeti,
az Istent káromolja.
Ha Ön a morális könyveiben mást olvasott, akkor azokat a könyveket nyugodtan tűzre vetheti.
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 19:52 | Sorszám: 43
Ezzel, ami itt írt nem káromkodott.Ám ettől függetlenűl máshol másban még persze káromkodhatott..ha Isten nevét "HIÁBA VETTE" a szájára."AZ" káromkodás lehetett, "EZ" nem "az"...valóban.
k.k.
Pali baba
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 19:45 | Sorszám: 42
Íme egy példa: Ön házasságban él a nejével 37 éve és eme idő alatt bizonyára számtalanszor MB-ta.
Káromkodtam? Nem. Csupán prasnya voltam.
keresztkem
Olvasta: 1 | Válasz | 2014. március 29. 19:36 | Sorszám: 41
A "dolog" "így" IGAZ és "így" áll.
k.k.
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...