02:42:13
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Hit, Tudomány
Téma: Hirdessétek a háztetőkről! ... Beszéljetek róla, akár alkalmas, akár alkalmatlan!
alexander
Olvasta: 6 | Válasz | 2017. március 18. 20:52 | Sorszám: 7052
Heléna magyar identitású császárnő volt, és igyekezett a lomtárból megmenteni a még őrzött fa és vas alkatrészeket. Ez komoly régészeti mozzanat volt, és érdemes a kutatásra, mert Heléna vérségi leszármazottja volt Jézusnak, és így mentes a posztulált történetektől.
Arimatheai ( Mennyországi)József stigmatikus szereplője volt Jézus kereszt halálának, és mégsem tudjuk, miért adatta ki részére Jézus testét Pilátus. Van valakinek tippje erre?
Keresztelő János esszénus, qumráni életéről sem tudunk semmit, azon túl, hogy most tárja föl Vörös Győző Machaerust, Herödes várpalotáját, ahol Salome emlékezetes fátyoltánca és János lefejezése is megtörtént.
Stigma, hogy Salomen kívül a többi szereplő nem volt zsidó, így érthető a mostoha emlékezés?
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2016. november 02. 13:35 | Sorszám: 7051
Örökre visszazárták a Szent Sírt

A felújítás alkalmával nagyjából 60 órára kinyitott sírt már vissza is fedték, de a régészek
és egyházi felügyelők szerint amit benne láttak, nem kérdőjelezi meg a hely hitelességét.

Mivel a keresztre feszítés helyszínét, a Golgotát is lefedő Szent Sír-templom alatt tucatnyi
hasonló sír található, a mészkő felszínt különféle berendezésekkel fényképezték, pásztázták,
hogy az utólagos elemzésekből kiderülhessen, van-e rajta valamilyen Jézusra utaló véset
vagy felirat.

A felújításról dokumentumfilmet készítő National Geographic a Szent Sír szakértőjét Martin
Biddle-t kérdezte meg, aki elmondta: évekig, évtizedekig is eltarthat a most nyert adatok
feldolgozása.

A szentély helyét Euszébiosz (kb. Kr. u. 260–340), Caesarea püspöke jelölte ki, aki igaz nem
írta le, hogy minek alapján hozta meg döntését, de biztosan nem véletlenszerűen választott
– hangsúlyozta a szakértő.

A helyszínen már a második században szentély állt, igaz ezt Hadrianus császár emelte
Aphrodité tiszteletére, éppen azért, hogy Jézus sírját elfedje.
... http://gondola.hu/cikkek/103051-Egyhaz_nelkuli_keresztenyseg_.html
gajo
Olvasta: 7 | Válasz | 2016. október 30. 15:18 | Sorszám: 7050
http://vs.hu/magazin/osszes/felnyitottak-jezus-sirja-folott-a-marvanylapot-10 ...
gajo
Olvasta: 7 | Válasz | 2016. október 30. 15:18 | Sorszám: 7049
"Csütörtökön a görög szakemberek eljutottak a szikla szintjéig"

Görög szakemberek...
gajo
Olvasta: 7 | Válasz | 2016. október 28. 21:50 | Sorszám: 7048
"Fél évezred után nyitják meg újra Jézus sírját"

"A kereszténység legszentebb helyszínén, Jézus feltételezett temetkezési helyénél dolgozó kutatók újra felnyitották a sírt, amelyet legalább 1555, de akár még évszázadokkal régebb óta márvány fed a jeruzsálemi Szent Sír-templomban. A sírt eredetileg Szent Ilona vagy Heléna, Nagy Konstantin császár édesanyja találta meg 326-ban."

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/10/28/fel_evezred_utan_nyitjak_meg_u ...

Szegény sír!
Gyöngy
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. június 03. 07:35 | Sorszám: 7047
Napi evangélium

2012. június 3. – Szentháromság vasárnapja
Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Mt 28,16-20

Elmélkedés:

Isten a szeretet
Érdeklődéssel szoktam figyelni a hegymászókról szóló híradásokat. Magam nem vagyok egy hegymászó típus, de szívesen kirándulok hegyekben, s mivel egy-egy magasabb hegy megmászása is komoly teljesítmény, ezért el tudom képzelni, hogy milyen felkészülést és erőfeszítést kíván, ha valaki a világ legmagasabb pontjára akar feljutni. Ezek a hegymászó expedíciók nem is járnak mindig sikerrel, hiszen az időjárás rosszra fordulása vagy más váratlan esemény esetén könnyen meghiúsulhatnak, sőt néha tragédiával végződnek. A sikertelen kísérlet, a kudarcba fulladt próbálkozás egyes hegymászókat arra ösztönöz, hogy még jobban felkészüljenek és később újra próbálkozzanak, de talán olyanok is vannak, akiknek elmegy a kedve a hegymászástól és soha többé nem kívánnak feljutni a kiszemelt csúcsra.

Isten megismerése, hitünk titkainak megismerése hasonlít a hegymászó kísérletekhez. És talán a legnehezebben meghódítható csúcsnak a Szentháromság titka tűnik számunkra. Érzésem szerint nem is elsősorban az emberi kíváncsiság, hanem istenképiségünk késztet minket arra, hogy megismerjük Istent, aki a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, vagy legalábbis törekedjünk az ő mind jobb megismerésére. Igen, az emberi értelem számára elérhetetlen magasságnak tűnik, hogy az egyetlen Istenben hogyan lehet három személy. Megfejthetetlen titoknak tűnik számunkra a három isteni személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége és különbözősége, mert különböző személyekről van szó, akik mégis egységet, teljességet alkotnak. A hittudósok Szentháromsággal foglalkozó írásait olvasva könnyen észrevehetjük, hogy egy bizonyos pontnál ők sem jutnak tovább. Emberi megismerésünk ugyanis csak addig juthat, amennyit Isten feltár előttünk, közöl velünk. Ezen a ponton csak az alázat marad az ember számára, a titok előtti meghajlás, és a remény, hogy majd az örök életben mindent megtudhatunk Istenről.

A mai vasárnapon, a Szentháromság ünnepén én sem vállalkozom arra, hogy megfejtsem eme legnagyobb hittitkot és érthetően elmagyarázzam. Bizonyára nem okozok ezzel csalódást, hiszen aligha jött bárki is azzal a szándékkal a mai szentmisére, hogy most mindent megtudjon a Szentháromságról. Ehelyett szívesebben maradok a szentírásnál, amely sok lényegest elárul számunkra az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, illetve a háromságban létező egy Isten emberekkel való kapcsolatáról. Hiszem, hogy ez a kapcsolat, Istennek velünk való kapcsolata az igazán érdekes és fontos számunkra. Mit tudunk meg a bibliát lapozgatva, az evangélium sorai között olvasva a Szentháromságról?

Máté, Márk és Lukács evangéliuma Jézus életének eseményeit történésszerűen mutatja be. Ezek az írások alapvetően Jézus Krisztusról szólnak. Jézus úgy áll előttünk e három evangéliumban, mint Fiú, a mennyei Atya Fia és az ő küldötte. Jézus azt tanítja az embereknek, amit az Atya bízott rá és egész élete során arra törekszik, hogy az Atya akaratát cselekedje és dicsőséget szerezzen az Atyának. Jézus tudatában van annak, hogy ő az Atya Fia és azt tartja küldetésének, hogy a mennyei Atya országába hívja az embereket. Mindezekből láthatjuk, hogy a Fiú és az Atya személye különbözik, de itt a hitbeli tévedések elkerülése miatt rögtön hozzá kell tennünk, hogy egységben vannak egymással. Erről Jézus maga így tanít: „A tettek, amelyeket Atyám nevében végbeviszek, tanúságot tesznek mellettem” (Jn 10,25), továbbá: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30). A harmadik isteni személlyel szintén találkozhatunk az evangéliumokban, hiszen kiderül, hogy Jézus a Szentlélek által felkent Fiú, akit eltölt a Lélek és cselekedeteit általa viszi végbe. Ennek egyik legszebb példája, amikor megkeresztelésekor a Lélek galamb alakjában leszállt Jézusra (vö.: Mt 3,16; Mk 1,10; Lk 3,22), de idézhetnénk azt is, hogy nyilvános működését megelőzően az Úr a Lélek ösztönzésére vonult ki a pusztába. A megkeresztelkedés jelenete különösen is fontos esemény, hiszen ott együtt van a három isteni személy, azaz a Fiú, aki megkeresztelkedik, a Lélek, aki leszáll rá és az Atya is, akinek hangja hallatszik az égből: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17).

A negyedik evangélium szerzője, Szent János még tovább megy az isteni személyek bemutatásánál, amikor rávilágít arra, hogy a szeretet egyesíti az Atyát, a Fiút és a Lelket, kapcsolatuk lényege a szeretet (vö.: (Jn 17,23). János apostol írásai feltárják számunkra azt is, hogy ebbe az isteni szeretetközösségbe kapunk mindannyian meghívást (1Jn 4,16), és az a küldetésünk, hogy ezt a szeretetet adjuk tovább embertársainknak (1Jn 4,21).

Befejezésül Szent János minden bizonnyal legfontosabb kijelentését szeretném még idézni: „Isten a szeretet” (1Jn 4,8). A Szentháromság megismerése, Isten megismerése a szeretet megtapasztalását jelenti. Figyeljünk oda Isten szeretetének jeleire, amelyek mindannyiunk életében megmutatkoznak!

© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
Gyöngy
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. június 02. 16:57 | Sorszám: 7046
35. Zsoltár

http://www.youtube.com/watch?v=2ZM6eFuPvxg

1.Perelj Uram a velem perlõkkel; harczolj a velem harczolókkal.
2.Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre.
3.Szegezz dárdát és rekeszd el üldözõim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged.
4.Szégyen, gyalázat érje azokat, a kik lelkemet keresik; vettessenek hátra és piruljanak, a kik vesztemet koholják.
5.Legyenek olyanok, mint a polyva a szél elõtt; az Úrnak angyala verdesse õket.
6.Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse õket.
7.Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek.
8.Érje õt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet kivetett, essék belé a veszedelembe.
9.Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában.
10.Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! A ki megszabadítod a nyomorultat a nála erõsebbtõl, a szegényt és szûkölködõt az õ megrablójától.
11.Erõszakos tanúk állnak elõ; azt kérdezik tõlem, a mirõl nem tudok.
12.Jóért roszszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet.
13.Pedig én az õ betegségökben gyászba öltöztem, bõjttel gyötörtem lelkemet, imádságom kebelemre vissza-vissza szállt.
14.Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte; mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva:
15.Õk pedig örültek az én bukásomon és összegyûltek; összegyûltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és nem nyugodtak.
16.Ingyenélõk léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám.
17.Oh Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlánkölyköktõl az én egyetlenemet.
18.Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erõs nép között magasztallak téged.
19.Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyûlölõim + se hunyorgassanak rám.
20.Mert nem beszélnek békességet, hanem a kik békességesek e földön, azok ellen álnok dolgokat koholnak.
21.Föltátották rám szájokat, azt mondták: Haha! Haha! Látta a szemünk.
22.Láttad, oh Uram - ne hallgass, oh + Uram; ne légy távol tõlem!
23.Serkenj föl, ébredj ítéletemre, oh Uram, Istenem, az én ügyemért.
24.Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne öröljenek rajtam!
25.Ne mondhassák szívökben: Örülj mi lelkünk! Ne mondhassák: Elnyeltük õt!
26.Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, a kik bajomnak örülnek; szégyen és gyalázat borítsa be õket, a kik felfuvalkodtak ellenem.
27.Vigadjanak és örüljenek, a kik kivánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, a ki kivánja az õ szolgájának békességét.
28.Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsõségedet minden napon.
alma
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. június 02. 15:09 | Sorszám: 7045
"Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van?"
mandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. június 02. 14:53 | Sorszám: 7044
Mert látom.
alma
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. június 01. 14:49 | Sorszám: 7043
"Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre?"
alma
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. június 01. 14:43 | Sorszám: 7042
"Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére."
Gyöngy
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 18:40 | Sorszám: 7041
Látom, próbálsz lelket önteni magadba. De nem sikerül. Hiába, akit Isten anélkül teremtett, az nem tud magának semmi pénzért szerezni.
Gyöngy
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 18:39 | Sorszám: 7040
Ez viszont nagyon vacak hely lett, mióta itt lebzselsz, csetnik.
alma
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 16:26 | Sorszám: 7039
"Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette."
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 15:03 | Sorszám: 7038
"Ne tartüffködj !"

(Rendes Kis apokrif evangéliuma 1,1)
Gyöngy
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 14:27 | Sorszám: 7037
Ráadásul ahelyett, hogy magába fordulna kicsit önvizsgálatra, itt eszi a fene napszámban, és ezt a fórumot is összemocskolja a tartüffségeivel.
mandala
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 14:17 | Sorszám: 7036
Na, ezért vagy te olyan mocskos.
alma
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 13:42 | Sorszám: 7035
"Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj.
Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted."

bíró = moderátor
poroszló = admin
Gyöngy
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 11:29 | Sorszám: 7034
No, sikerült is elég mocskosra szennyezned magad billentyűzetedről. Béke veled (ha egyáltalán érted ezt a kifejezést - nemigen hiszem, csetnikeknek fő a gyilkolászás)!
alma
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 09:33 | Sorszám: 7033
"Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert."
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 09:11 | Sorszám: 7032
Újra el kell olvasni a felháborodás múltán ...
Gyöngy
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 08:46 | Sorszám: 7031
Kárba is megy, hiszen a felháborodás, és a töredékes jelleg nem teszi lehetővé, hogy a mondanivaló menjen át.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 08:35 | Sorszám: 7030
Ebből a szempontból is fordított az eset: mert a vécépapírra firkált szavakat mi olvassuk - nem megy kárba, csak pocsékba !
Gyöngy
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 08:31 | Sorszám: 7029
Szemlélet dolga, csakugyan, Én nem tudom másnak látni, mint ami: az a papír végül a csatornában végezte. Az aki itt a szent szavakat idézi, a szent szavakat viszi le a csatornába.
Rendes Kis
Olvasta: 7 | Válasz | 2012. május 31. 08:26 | Sorszám: 7028
Node ez a fordított eset: nem a szent papír meggyalázása, hanem a profán papír megszentelése.
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...